Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví účinné od 24. března

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

24. 03. 2020

Navrhování a zabudování výplní otvorů

Pořadatel

Druh akce
webinář
Trvání
4 hod.
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
odborná veřejnost
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Jan Klečka, Technická komise ČKAIT
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jan Klečka, Metrostav a.s.
Hlavní odborné téma – program akce
0´- 10´ Roztřídění výplní otvorů
10 - 40´ Požadavky právních předpisů a norem
40´- 60´ Kontrola parametrů oken a dveří v PD
60´- 120´ Jak správně vybrat okna a dveře
120´- 135´ Přestávka
135´- 180´ Požadavky na zabudování oken a dveří
180´- 210´ Příklady vadné a správné montáže
210´- 240´ Manuál užívání oken a dveří, reklamace
Typ
B
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky ne
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem semináře je, jak správně navrhnout okna a dveře, porozumět jaké výrobky dodavatelé nabízí a naučit se správný postup, jak výplně otvorů do stavby správně zabudovat a jak je převzít

Bezplatná právní poradna

Mezinárodní tým právníků, spouští ve spolupráci s Frank Bold Advokáti bezplatnou právní poradnu pro občany, podnikatele, obce i státní správu, s cílem pomoci zmírnit sekundární dopady pandemie koronaviru v České republice. Virus nemá jen zdravotní dopady, ale i ekonomické a sociální, na které lidé nejsou připraveni. Poradna funguje na principu zodpovídání a shromažďování otázek a odpovědí, jak např.

23. 03. 2020

42. KONFERENCE WTA CZ - „SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2020“ A 22. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE „CRRB – 22nd INTERNATIONAL CONFERENCE O

Druh akce
konference
Trvání
2 dny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, studenti, zástupci firem, úřadů a obcí, pracovníci NPÚ
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr.h.c., předseda WTA CZ
Přednášející (pracoviště)
přihlášení aktivní účastníci konference
Hlavní odborné téma – program akce
program akce bude upřesněn na webových stránkách http://wta.cz/konference
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky ne
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Tradiční konference zabývající se problematikou sanací staveb, nosná témata konference jsou letos: požární bezpečnost staveb, sanace a rekonstrukce historických a současných staveb, nové sanační materiály a možnosti jejich využití.

OK Praha - Navrhování a zabudování výplní otvorů - webinář

Celková kapacita
43

Přednášející: Ing. Jan Klečka, Metrostav, a.s.

Cílem webináře je, jak správně navrhnout okna a dveře, porozumět jaké výrobky dodavatelé nabízí a naučit se správný postup, jak výplně otvorů do stavby správně zabudovat a jak je převzít.
Webinář proběhne od 10 - 12 hodin, od 12 - 14 hodin přestávka, od 14 - 16.00 hodin pokračování webináře.

Program:
1. Roztřídění výplní otvorů
2. Požadavky právních předpisů a norem
3. Kontrola parametrů oken a dveří v PD
4. Jak správně vybrat okna a dveře

od 12.00 - 14.00 přestávka

Poslední vlna EET se fakticky odkládá

Ministerstvo financí i Finanční správa v minulém týdnu opakovaně informovaly, že dochází k faktickému odkladu závěrečné fáze EET nejméně o tři měsíce. Stane se tak prostřednictvím vyhlášení tříměsíčního tolerančního pásma.

Po tuto dobu počínaje 1. květnem bude Finanční a Celní správa maximálně tolerantní k případným zjištěním. Bude plnit výhradně poradní funkci a nebude udělovat žádné sankce, pokud se nově evidující podnikatel nezvládl na evidenční povinnost včas připravit.

18. 03. 2020