Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zvolení delegáti schválili prodloužení funkčního období orgánům ČKAIT

Představenstvo ČKAIT, vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu a odložení volebního Shromáždění delegátů, požádalo zvolené delegáty o hlasování per rollam o návrhu: funkční období stávajících členů představenstva, dozorčí rady a stavovského se prodlužuje o dobu trvající překážky bránící řádnému svolání usnášeníschopného Shromáždění delegátů, které zvolí nové orgány.

K 25. 3. 2020 (konec tříletého funkčního období) hlasovalo 179 delegátů z 200 a bez výjimky kladně.

27. 03. 2020

Navrhování vozovek

Pořadatel

Druh akce
webinář
Trvání
4 hod.
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
odborná veřejnost
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Jan Zajíček
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jan Zajíček. APT servis
Hlavní odborné téma – program akce
1/ Vysvětlení principu navrhování vozovek
2/ Získání vstupních údajů
3/ Návrhová metoda podle TP170 a její Dodatek (2010)
4/ Práce s katalogem vozovek
5/ Současné problémy
Typ
B
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky ne
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Vysvětlení principu navrhování vozovek, získání vstupních údajů, návrhová metoda podle TP 170 a její Dodatek (2010), práce
s katalogem vozovek a současné problémy

Sdělení Autorizační rady ČKAIT

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v ČR jsou od 16. 3. 2020 do odvolání přerušené zkoušky odborné způsobilosti podle zákona č. 360/92 Sb.
Oblastní kanceláře ČKAIT jsou pro veřejnost uzavřené, proto přijímají pouze žádosti poslané poštou nebo datovou schránkou.
Noví uchazeči o autorizaci budou zařazeni na podzimní termíny zkoušek.
Průběžná informace bude sdělena podle stanoviska Vlády ČR.

OK Praha - webinář "Navrhování vozovek"

Přednášející:
Ing. Jan Zajíček, ATP servis - zpracovatel a člen týmů zpracovatelů mnoha ČSN a TP, přední odborník v oboru technologie, navrhování a výstavby vozovek

Anotace:
Vysvětlení principu navrhování vozovek, získání vstupních údajů, návrhová metoda podle
TP 170 a její Dodatek (2010), práce s katalogem vozovek a současné problémy.

Program:
1. Vysvětlení principu navrhování vozovek
2. Získání vstupních údajů
3. Návrhová metoda podle TP 170 a její Dodatek (2010)
4. Práce s katalogem vozovek
5. Současné problémy

Poštovní datové zprávy jsou pro všechny uživatele datových schránek zdarma

Vzhledem k aktuální mimořádné situaci doporučujeme maximálně využívat elektronickou komunikaci místo zasílání listovních zásilek a osobních návštěv pošt, úřadů a dalších institucí. Pro všechny uživatele datových schránek je nově odesílání poštovních datových zpráv zdarma (od 24. 3. 2020 až do odvolání, minimálně po dobu vyhlášeného nouzového stavu).

25. 03. 2020

ČKAIT upozorňuje na liberační opatření Ministerstva financí, která se týkají i činnosti členů ČKAIT (aktualizováno 25. 3.)

Liberační balíček I přináší:
  • prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmů nebo vyúčtování daně z příjmů fyzických nebo právnických osob vč. úroku z prodlení bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem, podají-li fyzické nebo právnické osoby daňové přiznání nebo vyúčtování a uhradí tuto daň nejdéle do 1. července 2020, to se však nevztahuje na vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti vybírané srážkou formou záloh, které musí být provedeno nejpozději do 20. 3.
25. 03. 2020