Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Časopisy

Zprávy + informace (Z + i)

Časopis vydává pro své členy Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Rubriky: informace z činnosti ČKAIT, změny právních a technických předpisů, odborné zajímavosti.

Vychází 5x ročně.

 

Stavebnictví (Časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů* Journal of civil engineers, technician and entrepreneurs)

Stavebnictví je odborným časopisem ČKAIT, ČSSI, SPS.