ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Pardubice

Formát: 2019-01-17
Formát: 2019-01-17

Valná hromada oblasti Pardubice

Oblastní kancelář Pardubice
26. řádná valná hromada ČKAIT OK Pardubice se bude konat ve čtvrtek 17. ledna 2019 v 15.00 hod v Kongresovém sálu Domu techniky, nám. Republiky 2686, Pardubice. Prezence účastníků od 14.00 hod. Program: 1. Zahájení 2. Ocenění studentů 3. Volba návrhové a mandátové komise 4. Zpráva o činnosti výboru a ČKAIT OK Pardubice a návrh plánu pro rok 2019 5. Informace předsedy ČKAIT 6. Vystoupení hostů 7. Zpráva o činnosti dozorčí rady ČKAIT 8. Zpráva mandátové komise 9. Volba delegátů a náhradníků na shromáždění delegátů ČKAIT Celková kapacita:  200

Obsah požárně bezpečnostního řešení z pohledu Metodického návodu pro navrhování a posuzování požárně bezpečnostního řešení. Stavby, ke kterým se oddělení stavební prevence HZS vyjadřuje.

Oblastní kancelář Pardubice
seminář, úterý 22.1.2019, 13.00 -17.00 hod Kongresový sál hotelu Labe, Masarykovo nám. 2633, Pardubice vstupné – AO – zdarma, ostatní 300,-Kč včetně DPH Celková kapacita:  100

VELETRH: Střechy Praha 2019

Veletrh Střechy Praha 2019 se koná v termínu 7. - 9. 2. 2019 na výstavišti PVA EXPO Praha 9-Letňany.Veletrh je největší a jedinečnou akcí v oboru střech v České republice a střední Evropě s tradiční účastí nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů. V únoru 2019 proběhne jeho již 21. ročník. Se souběžnými akcemi se jedná o jediný odborný veletrh v ČR v oboru střech, dřevostaveb a úsporného bydlení.

VELETRH: Dřevostavby 2019 - NEKONÁ SE

Upozornění:!!!  Pořadatel se rozhodl veletrh NEPOŘÁDAT !!! 

KONFERENCE: Fórum dřevěných konstrukcí - Konstrukce vystavené povětrnostním vlivům

ČKAIT pořádá v rámci veletrhu Střechy Praha 2019, který se koná 7. – 9. února 2019, tradiční konferenci Fórum dřevěných konstrukcí s podtitulem Konstrukce vystavené povětrnostním vlivům.

Proces přípravy a realizace silničních liniových staveb v ČR.

Oblastní kancelář Pardubice
seminář, čtvrtek 21.2.2019, 13.00 -17.00 hod Kongresový sál hotelu Labe, Masarykovo nám. 2633, Pardubice vstupné – AO – zdarma, ostatní 300,-Kč včetně DPH Celková kapacita:  100

VELETRH: Památky - Muzea - Řemesla 2019

Veletrh Památky - Muzea - Řemesla ve v roce 2019 koná v termínu 21. - 24. 2. 2019 v Praze 7-Holešovicích.

VELETRH: Stavební veletrh Brno 2019

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT upozorňuje na změnu termínu Stavebního veletrhu Brno 2019 z tradičního dubna na únor! V roce 2019 se veletrh v Brně koná ve dnech 27. 2. – 2. 3.!

BOZP a zpevněné plochy na staveništi.

Oblastní kancelář Pardubice
seminář, čtvrtek 7.3.2019, 13.00 – 17.00 hod Kongresový sál hotelu Labe, Masarykovo nám. 2633, Pardubice vstupné – AO – zdarma, ostatní 300,-Kč včetně DPH Celková kapacita:  100

Vybrané stavební výrobky 1. část

Oblastní kancelář Pardubice
seminář, úterý 9.4.2019, 13.00 – 17.00 hod Kongresový sál hotelu Labe, Masarykovo nám. 2633, Pardubice vstupné – AO – zdarma, ostatní 300,-Kč včetně DPH Celková kapacita:  100