Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Odpovědnost za vady a náhrada škody ve výstavbě - webinář

Přednášející: JUDr. Alena Bányaiová, CSc.

Anotace: Přednáška poskytne výklad problematiky odpovědnosti účastníků výstavby, zhotovitelů stavby a projektantů, za výsledky jejich práce. Zaměří se na jednotlivé druhy odpovědnosti, a to na odpovědnost za vady díla a za škodu způsobenou vadným dílem. Vysvětlí rozdíly v jednotlivých druzích odpovědnosti, předpoklady jejich vzniku, jakož i formy a rozsah poskytovaných náhrad.

Program:

TDS na druhou etapu Kampusu UK

Kontaktní osoba
Mgr. Zuzana Profousová
Kontakt
profousova@mt-legal.com
Typ inzerátu
Poptávka
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové realizuje předběžnou tržní konzultaci k veřejné zakázce „Technický dozor stavebníka (TDS) - MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové“ (dále jen „VZ“ a „Konzultace“). Účelem Konzultace je seznámit potenciální dodavatele s připravovanou VZ, jejím aktuálním stavem a dalšími kroky Zadavatele.

Zvláštnosti provádění revizí v občanské výstavbě - webinář

Zvláštnosti provádění revizí v občanské výstavbě a některé zkušenosti s revizemi v průmyslových a zemědělských provozech.

Přednášející: Ing. Miloslav Valena, soudní znalec v oboru elektrotechnika a revizní technik

Anotace: Seminář upozorní na některé zvláštnosti při provádění oprav, montáží i revizí v občanské výstavbě a připomene problematiku montáží a revizí v průmyslových a zemědělských provozech v minulosti i současnosti

Program:

Zvláštnosti provádění revizí v občanské výstavbě - seminář

Celková kapacita
68

Zvláštnosti provádění revizí v občanské výstavbě a některé zkušenosti s revizemi v průmyslových a zemědělských provozech.

Přednášející: Ing. Miloslav Valena, soudní znalec v oboru elektrotechnika a revizní technik

Anotace: Seminář upozorní na některé zvláštnosti při provádění oprav, montáží i revizí v občanské výstavbě a připomene problematiku montáží a revizí v průmyslových a zemědělských provozech v minulosti i současnosti

Program: