ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Zlín

Formát: 2017-10-18
Formát: 2017-10-18

PŘEDNÁŠKA: Realizace Evy Jiřičné

56 let inspirací a realizací Evy Jiřičné! Celosvětově uznávaná architektka provází průřezem své celoživotní tvorby od inspirací, imaginací po realizace, s respektem ke konstrukcím a statice, kde často využívá nové průkopnické technologie. Šířka její tvorby je rozsáhlá od interiérů, přes obytné, občanské a veřejné stavby až po inženýrské stavby – mosty. Její dílo se nachází v České republice (ve Zlíně, Praze), ale zejména ve Velké Británii. Celková kapacita:  100

Sanace betonových konstrukcí

Oblastní kancelář Zlín
Seminář - program: Cíle a strategie sanačních zásahů. Obecné požadavky na sanaci betonové konstrukce. Základní strategie ochrany a opravy betonu. Diagnostika – stavebně technický průzkum. Vyhodnocení výsledků stavebně technického průzkumu, spolupráce projektanta a diagnostika. Požadavky na projekt sanace. Požadavky na zhotovitele sanačních prací.

Namáhání železobetonových prvků a jejich posouzení podle EN

Oblastní kancelář Zlín
Seminář je věnován aktuálním tématům z oblasti statiky a dimenzování betonových a ocelových prvků. Prostor bude věnován problematikám norem EN 1992-1, EN 1992-2 a EN1992-3. Důraz je kladen mimo jiné na kombinace a interakce jednotlivých účinků namáhání, na oblasti diskontinuit a na mezní stav použitelnosti MPS (šířka trhlin, omezení napětí, průhyby, stav dekomprese …). Seminář se dále zaměřuje na nový způsob výpočtu a posouzení obecných ocelových styčníků a kotvení pomocí metody CBFEM. Zaměření semináře je na práci se zatížením 3D styčníků, možnosti spolupráce s MKP a CAD programy.

Pojištění profesní odpovědnosti

Oblastní kancelář Zlín
Seminář: Profesní odpovědnost autorizovaných osob za vady a škody. Pojištění a připojištění. Škody a jejich likvidace. Přednášející: Mgr. Jakub Doležel, Ing. Petra Bartoníčková - GrECo JLT Czech Republic s.r.o. Termín: 14. 11. 2017 ve 13,00 hodin, místo konání bude upřesněno zde:

Wavin knihovny pro program Revit + Zasakovací systémy

Oblastní kancelář Zlín
Seminář: Wavin knihovny pro program Revit: • BIM progres. Charakteristika BIM modelu potrubního rozvodu. • Revit Wavin Knihovny – produkty, inteligentní funkce – specifika potrubních sítí. • Praktická ukázka – charakteristika knihoven Wavin. • Přístup k Wavin Revit knihovnám / Implementace do projektu. • TOP FIVE – Revit Wavin knihoven. Zasakovací systémy : - Zasakovací systémy Wavin - Retenční nádrže a regulace odtoku - Vírové ventily - SW Intesio – návrh dle ČSN 759010 Program akce: Wavin knihovny pro program Revit (cca 30 min.) Zasakovací systémy (cca 60 min.)