Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Komise pro ZZVZ

Ing. Robert Špalek                                         - předseda

Mgr. David Dvořák, , LL.M., Ph.D.                - člen

Ing. Libor Kubát                                              - člen

Ing. Pavel Štěpán                                            - člen

 

Zápis č.1 2020

Zápis ze zasedání komise BIM ČKAIT č. 1/2020

Čas: 15.00 – 17.30 hod.
Místo: velká zasedačka budovy ČKAIT, 2. p.
Přítomni: prof. Ing. Materna, Ing. Hnízdil, Ing. Serafín, J. Nechyba, Ing. Poděbrad, Ing. Synek, pí Báčová, Ing. Klečka, Ing. Loukota, Ing. Matějka, Ing. arch. Fibiger, Ing. Košulič, Ing. Faltejsek, Ing. Klepáčková
Omluveni: Ing. Matyáš, Mgr. Dvořák, doc. Ing. Šuhajda, doc. Ing. Rubina, doc. Ing. Kuda, Ing. Remeš, Ing. Marek, Ing. Bukovský, Ing.

Zápis č. 2/2020

Zápis č. 2/2020
ze schůze výboru OK ČKAIT Ostrava konané dne 6. 2. 2020

Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Marta Bílková, Ing. Petr Bura,
Ing. Ladislav Čech, Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.,Ing. Petr Dospiva, Ph.D.,
Ing. Jindřich Pater

1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru
Zápis ze schůze výboru konané dne 9. 1. 2020 byl schválen bez připomínek

Zápis č. 1/2020

Zápis č. 1/2020
ze schůze výboru OK ČKAIT Ostrava konané dne 9.1.2020

Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Marta Bílková, Ing. Petr Bura,
Dr. Ing. Tomáš Novotný, Ing. Jaroslav Gilar, Ing. Ladislav Čech,
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.,Ing. Petr Dospiva, Ph.D.,

1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru
Zápis ze schůze výboru konané dne 4. 12. 2019 byl schválen bez připomínek

Studijní cesta Desava - Hamburk - Magdeburg: architektonické skvosty severního Německa 1. - 5. 5. 2020

Zveme vás, kolegy, rodinné příslušníky a přátele na studijní cestu s ČKAIT i s exkurzemi.
Navazujeme na loňskou úspěšnou studijní cestu do Rakouska a Německa, tentokrát navštívíme:
Desavu - Hamburg - Magdeburg v termínu 1. – 5. 5. 2020, pátek - úterý.
Cena zájezdu je 8.880,- Kč, přihlášení do 18. 3. 2020.
Připravujeme zde i setkání s místním stavařem slovenského původu, jímž je Peter Gera.