Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Obsah je dostupný pouze pro přihlášené uživatele. Přihlaste se prosím.

Zrychlení povolování staveb: Cestu ukazují jednotné stavebně-technické předpisy

Jedno zastřešující stanovisko úřadu je pro stavebníka lepší než deset dílčích. Stejně tak je pro ty, kdo žádají o povolení stavby, ale i pro ty, kdo stavbu povolují, efektivnější řídit se jedněmi stavebně-technickými předpisy. Ty definují základní rámec toho, jak mají stavby na území České republiky fungovat. Právě o sjednocení tohoto pro stavebníky i projektanty zásadního právního předpisu usiluje v rámci novely Nového stavebního zákona Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). (...)

Inženýři proti Praze kvůli zákonu

Před jednáním poslanců o novele stavebního zákona vystoupila Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) s požadavkem na jednotné stavební předpisy v celé republice. Hlavní město přitom opakovaně na zákonodárce apelovalo, aby nerušili jeho vlastní Pražské stavební předpisy. Požadavek ČKAIT tak jde proti stanovisku města. (...)

Inženýrská komora varuje před tříštěním stavebně-technických předpisů

Praha 21. listopadu (ČTK) - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) varuje před tříštěním stavebně-technických předpisů a doporučuje, aby novela stavebního zákona stanovila jednu vyhlášku. ČTK to řekl předseda komory Robert Špalek. Z novely po schválení vládou podle ČKAIT vyplývá, že technickou vyhlášku, která určuje třeba výšku schodů, proslunění či podobu vjezdu do garáží, si budou moci vytvářet a schvalovat města Praha, Brno a Ostrava odlišně od celostátních pravidel, což komora inženýrů považuje za problematické.

ČKAIT: Elektronické aukce u veřejných zakázek dehonestují české stavebnictví...

Nejnižší cena jako základní parametr výběrových řízení na veřejné zakázky ve stavebnictví stále převažuje. A to i přesto, že zákon o zadávání veřejných zakázek již od roku 2016 požaduje vybírat zhotovitele podle „ekonomické výhodnosti nabídek“. Ta se hodnotí na základě poměru nabídkové ceny a kvality včetně poměru nákladů životního cyklu a kvality. (...)

Půl milionu bytů v panelových domech čeká na modernizaci

Nekvalitní zateplování bez příslušného projektanta, přetěžování nosných konstrukcí dostavbami, často „divoké“ úpravy interiérů doprovázené bouráním dodatečných otvorů u nenosných, ale i nosných stěn, zřizování zelených střech bez statického posouzení únosnosti konstrukce… To jsou jen některé prohřešky, s nimiž se při stavebních úpravách panelových domů setkávají autorizované osoby sdružené v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).(...)