ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Změna autorizace

Autorizace Jméno Adresa Datum
0300134 Ing. Danuše Vodičková 36301 Ostrov, Hájek 24
0300485 Ing. Jana Handšuhová Smutná 36221 Nejdek, Suchá 1
0701334 Ing. Zdeňka Popelková 53003 Pardubice, Spojilská 1854
1000251 Bc. Václav Richter, DiS. 63800 Brno, Brožíkova 40/2