Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Změna autorizace

Autorizace Jméno Adresa Datum

0300134
Ing. Danuše Vodičková 36301 Ostrov, Hájek 24

0300485
Ing. Jana Handšuhová Smutná 36221 Nejdek, Suchá 1

0701334
Ing. Zdeňka Popelková 53003 Pardubice, Spojilská 1854

1000251
Bc. Václav Richter, DiS. 63800 Brno, Brožíkova 40/2