ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápisy z jednání Karlovy Vary

Zápis z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 24.února 2014

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 24.2.2014 Program: Informace o jednáních Kontrola zápisu ze schůze výboru z 20. ledna 2014 Nové úkoly Informace Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary Bude doplněno jako informace po dodání výsledků Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj za období 1.1. – 31.1. 2014.

Zápis z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 28. června 2013

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Zápis z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 28. 6. 2013 Program: 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 29. května 2013 + informace o jednáních 2. Nové úkoly 1. Kontrola úkolů uložených 29. května 2013 + informace o jednáních 1.a. Informace - Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj za období 1.1. – 31.5.2013. Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně: - režie celkem 346,- tis. = 36 %

Zápis z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 29. dubna 2013

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Zápis z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 29.4.2013. 1. Kontrola úkolů uložených 25.března 2013 + informace o jednáních 1. Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj za období 1.1. – 31.3. 2013. Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně: - režie celkem 24 % (rozpočet 25 %) - odborná činnost 19 % (rozpočet 25 %) celkem režie + odborná činnost 22% (rozpočet 25%)

Zápis z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 25. března 2013

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Kontrola úkolů uložených 25.února 2013 + informace o jednáních 1. Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj za období 1.1. – 28.2. 2013. Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně: - režie celkem 17 % (rozpočet 17 %) - odborná činnost 7 % (rozpočet 17%) celkem režie + odborná činnost 14 % (rozpočet 17%) 2. Ing. Zídek informoval (dle zápisu) o závěrech jednání představenstva ČKAIT dne14.2.2013. Plnění úkolů: 5.3.– Karlovy Vary, Krajská knihovna

Zápis z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 25. února 2013

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Program: 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 21. ledna 2013+ informace o jednáních 2. Nové úkoly 1. Kontrola úkolů uložených 21. ledna 2013 + informace o jednáních - Ing. Zídek poděkoval všem členům výboru za zajištění hladkého průběhu Valné hromady Oblasti ČKAIT Karlovarského kraje. - Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj za období 1.1. – 31.12. 2012. Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně: - režie celkem 86 % (rozpočet 100 %) - odborná činnost 105 % (rozpočet 100 %)

Zápis z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 21. ledna 2013

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Program: Kontrola zápisu ze schůze výboru ze 17. prosince 2013 + informace o jednáních Nové úkoly Kontrola úkolů uložených 17. prosince + informace o jednáních Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj za období 1.1. – 30.11. 2012.Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně: režie celkem 78 % (rozpočet 91,6%) odborná činnost 92 % (rozpočet 91,6 %) celkem režie + odborná činnost 81 % (rozpočet 91,6 %)

Z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 17. prosince 2012

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Program: Kontrola úkolů uložených 19. listopadu + informace o jednáních Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj za období 1.1. - 31.11. 2012. Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně: režie celkem 78 % (rozpočet 91,6 %) odborná činnost 92 % (rozpočet 91,6 %) celkem režie + odborná činnost 81 % (rozpočet 91,6 %) Uložené úkoly: 22. listopadu, Praha Slavnostní setkání zaměstnanců a odborných poradců ČKAIT za účasti Jany Jágrové

Z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 19. listopadu 2012

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 19.11.2012 Program: 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 29. října 2012 + informace o jednáních 2. Nové úkoly 1. Kontrola úkolů uložených 29. října + informace o jednáních Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj za období 1.1. - 30.9. 2012. Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně: - režie celkem 63 % (rozpočet 75%) - odborná činnost 74 % (rozpočet 75%) celkem režie + odborná činnost 66 % (rozpočet 75%) Uložené úkoly:

Zápis z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 29. října 2012

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Kontrola úkolů uložených 25.září + informace o jednáních 1.10. 2012 – Praha, uskutečnila se přípravná schůzka „KONFERENCE BVV“,. Konference Industriální stopy na BVV – 23.4.2013. Konference zůstává členěna na tři bloky (okruhy), První blok Garantem MK ČR – Mgr. J. Vajčner - právní předpisy a Charta seznámení s Chartou industriálního dědictví okruh právních předpisů okruh možných podpor financování Druhý blok

Zápis z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 25. září 2012

Oblastní kancelář Karlovy Vary
1. Kontrola úkolů uložených 27. srpna + informace o jednáních - Ve dnech 30.8. – 2.9.2012 se uskutečnilo setkání „Malé V4“, v Polsku - lokalita „SROMOWCE NIŽNE“ v Pieninách na pomezí Slovenska a Polska. Delegaci OK ČKAIT KV tvořili Ing. Ivan Černý Ing. Miloslav Rychtář Ing. Svatopluk Zídek, vedoucí a odpovědný řidič delegace Ing. Pavel Pospíšil musel v předvečer cesty svoji účast ze služebních důvodů zrušit. - Dne 4. 9. 2012 se konal seminář celoživotního vzdělávání ČKAIT