Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápisy z jednání Karlovy Vary

Zápis z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 24.února 2014

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 24.2.2014 Program:
 1. Informace o jednáních
  • Kontrola zápisu ze schůze výboru z 20. ledna 2014
 2. Nové úkoly
  1. Informace
   • Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
    Bude doplněno jako informace po dodání výsledků
    Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj za období 1.1. – 31.1. 2014.

Zápis z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 28. června 2013

Zápis z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 28. 6. 2013

Program: 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 29. května 2013 + informace o jednáních
2. Nové úkoly

1. Kontrola úkolů uložených 29. května 2013 + informace o jednáních

1.a. Informace

- Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj za období 1.1. – 31.5.2013.
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 346,- tis. = 36 %

Zápis z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 29. dubna 2013

Zápis z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 29.4.2013.

1. Kontrola úkolů uložených 25.března 2013 + informace o jednáních

1. Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj za období 1.1. – 31.3. 2013.
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 24 % (rozpočet 25 %)
- odborná činnost 19 % (rozpočet 25 %)
celkem režie + odborná činnost 22% (rozpočet 25%)

Zápis z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 25. března 2013

Kontrola úkolů uložených 25.února 2013 + informace o jednáních

1. Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj za období 1.1. – 28.2. 2013.
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 17 % (rozpočet 17 %)
- odborná činnost 7 % (rozpočet 17%)
celkem režie + odborná činnost 14 % (rozpočet 17%)

2. Ing. Zídek informoval (dle zápisu) o závěrech jednání představenstva ČKAIT dne14.2.2013.

Plnění úkolů:
5.3.– Karlovy Vary, Krajská knihovna

Zápis z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 25. února 2013

Program: 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 21. ledna 2013+ informace o jednáních
2. Nové úkoly

1. Kontrola úkolů uložených 21. ledna 2013 + informace o jednáních
- Ing. Zídek poděkoval všem členům výboru za zajištění hladkého průběhu Valné hromady Oblasti ČKAIT Karlovarského kraje.
- Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj za období 1.1. – 31.12. 2012.
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 86 % (rozpočet 100 %)
- odborná činnost 105 % (rozpočet 100 %)

Zápis z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 21. ledna 2013

Program:
 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru ze 17. prosince 2013 + informace o jednáních
 2. Nové úkoly
 1. Kontrola úkolů uložených 17. prosince + informace o jednáních
  • Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj za období 1.1. – 30.11. 2012.
   Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
   • režie celkem 78 % (rozpočet 91,6%)
   • odborná činnost 92 % (rozpočet 91,6 %)
   • celkem režie + odborná činnost 81 % (rozpočet 91,6 %)

Z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 17. prosince 2012

Program:

 1. Kontrola úkolů uložených 19. listopadu + informace o jednáních

  Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj za období 1.1. - 31.11. 2012.
  Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:

  • režie celkem 78 % (rozpočet 91,6 %)
  • odborná činnost 92 % (rozpočet 91,6 %)
  • celkem režie + odborná činnost 81 % (rozpočet 91,6 %)

  Uložené úkoly:

  • 22. listopadu, Praha Slavnostní setkání zaměstnanců a odborných poradců ČKAIT za účasti Jany Jágrové

Z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 19. listopadu 2012

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 19.11.2012

Program: 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 29. října 2012 + informace o jednáních
2. Nové úkoly

1. Kontrola úkolů uložených 29. října + informace o jednáních

Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj za období 1.1. - 30.9. 2012.
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 63 % (rozpočet 75%)
- odborná činnost 74 % (rozpočet 75%)
celkem režie + odborná činnost 66 % (rozpočet 75%)

Uložené úkoly:

Zápis z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 29. října 2012

 1. Kontrola úkolů uložených 25.září + informace o jednáních
  1.10. 2012 – Praha, uskutečnila se přípravná schůzka „KONFERENCE BVV“,.
  Konference Industriální stopy na BVV – 23.4.2013. Konference zůstává členěna na tři bloky (okruhy),
  • První blok
   Garantem MK ČR – Mgr. J. Vajčner - právní předpisy a Charta
   • seznámení s Chartou industriálního dědictví
   • okruh právních předpisů
   • okruh možných podpor financování
  • Druhý blok

Zápis z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 25. září 2012

1. Kontrola úkolů uložených 27. srpna + informace o jednáních
- Ve dnech 30.8. – 2.9.2012 se uskutečnilo setkání „Malé V4“, v Polsku - lokalita „SROMOWCE NIŽNE“ v Pieninách na pomezí Slovenska a Polska.
Delegaci OK ČKAIT KV tvořili
Ing. Ivan Černý
Ing. Miloslav Rychtář
Ing. Svatopluk Zídek, vedoucí a odpovědný řidič delegace
Ing. Pavel Pospíšil musel v předvečer cesty svoji účast ze služebních důvodů zrušit.
- Dne 4. 9. 2012 se konal seminář celoživotního vzdělávání ČKAIT