Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Koncept zápisu z 2. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 6. 3. 2020

Koncept zápisu z 2. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 6. 3. 2020

Koncept zápisu z 2. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 6. 3. 2020

Přítomni: Jednání se, s ohledem na karanténu Koronavirus, nekonalo

Program: 1a. Informace o ekonomice Oblasti
1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru ze 17.2.2020
2a. Nové úkoly
2b. Usnesení výboru Oblasti
3a. Program seminářů CŽV na 1. pololetí 2020
1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2019
Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj
za období 01 - 02 / 2019
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 136 118, Kč = 15 %
- odborná činnost celkem 58 570, Kč = 12 %
celkem režie + odborná činnost 194 688, Kč = 14 % (plán 17 %)
celkem plán roku 2020 = 1 431 000 Kč

1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru ze 17. února 2020.
18. února, Praha NTM
Vernisáž výstavy NTM - ROTT
19. února, Praha ČKA
Řádné zasedání redakční rady časopisu Stavebnictví
20. února – 22.února, Erfurt (D)
Zasedání Vědecké rady Mezinárodní konference „Městské inženýrství Karlovarsko 2020“
24. února, Praha ČKAIT.
Řádné zasedání redakční rady časopisu Z+i.
24. února, zasedací místnosti budovy ARCH 93, Majakovského 29, Karlovy Vary
Přednáška Ing. Michaela Balíka, CSc. „Dobrodružství egyptské architektury
- lze uplatňovat principy památkové péče v Egyptě?“. Přednášky se zúčastnilo 29 osob.
25. února, VUT Brno
OUVERTURA Stavebních veletrhů Brno
26. – 29. února Veletrhy Brno
Stavební veletrhy Brno
27. února, Praha ČSSI
Zasedání prezidia ČSSI
5. března, Krajská knihovna Karlovy Vary
Seminář CŽV - Vady stavebního díla a práva objednatele z nich vyplývající,
přednášející: Dr. Josef Černohlávek, Ürge & Černohlávek. Semináře se zúčastnilo 50 osob – 46 členů ČKAIT.
6. března, Praha Výstaviště PVA
Výstava AQUATERM
11 – 14. března, Piešťany
Mezinárodní konference STATIKA 2020, pořádá SSS + SKSI
16. března, Karlovy Vary OK ČKAIT
Zasedání výboru Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj, nekonalo se - koronavirus

2a. Nové úkoly
18. března, Praha ČKAIT
Zasedání Redakční rady časopisu Stavebnictví, omluven - koronavirus
Jednání Dozorčí rady IC ČKAIT s.r.o.. zrušeno - koronavirus
19. března, Praha ČSSI
Jednání exekutivy ČSSI, zrušeno - koronavirus
26. března – 27.března, Jihlava
Konference SHS ČMS „Revitalizace historických center sídel“ – zrušeno koronavirus -
27. března, Praha DRN
Slavnostní setkání členů orgánů ČKAIT a čestných hostů SD v předvečer Shromáždění delegátů ČKAIT, zrušeno koronavirus
28. března, Praha – Břevnov
Shromáždění delegátů ČKAIT, zrušeno koronavirus
2. dubna, Krajská knihovna Karlovy Vary
Seminář CŽV Využití aplikace vysoce účinných multifunkčních nátěrů FN s fotokatalytickým efektem pro ochranu povrchů staveb, lidského zdraví a životního prostředí, přednášející: Mgr. Pavel Šefl, FN-NANO s.r.o., zrušeno koronavirus
2, dubna, Karlovy Vary, ARCH 93, Majakovského 29
Výroční členská schůze OP ČSSI – Ing. Zídek, předseda OK ČKAIT- čestný host, – zrušeno koronavirus
15. dubna, Praha ČKAIT
Zasedání Redakční rady časopisu Stavebnictví.
20. dubna, Karlovy Vary OK ČKAIT
Zasedání výboru Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj.

2b. Rozhodnutí výboru
Výbor Oblasti rozhodl PER ROLLAM všemi hlasy navrhnout představenstvu ČKAIT udělení čestného členství ČKAIT Ing. Vratislavu Baumovi odsouhlaseno per rollam

3a. Program seminářů CŽV a akcí OK ČKAIT v 1. pololetí 2020
Společenský sál, Krajská knihovna, Karlovy Vary, Závodní 378/84

19. 5.2020 Možnosti řešení prostupů požárně dělícími konstrukcemi,
přednášející: Vratislav Valenta, Hilti ČR spol. s r.o. zatím nezrušeno
22. 5. 2020 Letní setkání členů ČKAIT českého severozápadu v Kynšperku nad Ohří
Hlavní program Varhanní koncert prof. Jaroslava Tůmy
+ exkurze a návštěva Kynšperského pivovaru.
POZOR – koná se v Kynšperku nad Ohří. zatím nezrušeno
4. 6.2020 30 let české architektury zrcadlem Stavby roku,
přednášející: Ing. arch. Radomíra Sedláková, kurátorka sbírek architektury NG,
předsedkyně poroty Stavba roku. zatím nezrušeno
19. 6.2020 25. Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2020
téma “Město a světlo“
POZOR! Koná se v Kulturním centru Svoboda v Chebu, zatím nezrušeno

přednášející: referující z ČKAIT, ČSSI, Saské, Bavorské, Durynské, Slovenské,
Polské, Bulharské inženýrské komory a VBI Německo.

Příští schůze výboru Oblasti ČKAIT KV se bude konat
dne 20. dubna 2020
v 15 hodin v oblastní kanceláři ČKAIT Karlovy Vary zatím nezrušeno

Koncept připravil: Ing. Svatopluk Zídek