Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o 7. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 24. srpna   

Informace o 7. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 24. srpna   

 

    

 Program:       1 a Informace o ekonomice Oblasti za 01 – 06 a za 01 - 07

                       1 b. Kontrola zápisu z 29. 6. 2020

                       2 a Nové úkoly

                       2 b Rozhodnutí výboru

                       3 a. Program seminářů CŽV na 2. pololetí 2020

 

1a.  Informace o ekonomice Oblasti v roce 2019

       Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary

Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj

za období 01 - 06  / 2019

         Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:

             - režie celkem                                                526 621 Kč =  57 %

             - odborná činnost celkem                             152 799 Kč =  32 %  

celkem režie + odborná činnost                             689 450 Kč =  48 %   (plán 50 %)

                             celkem plán roku 2020     =     1 431 000 Kč

 

 

Podána rovněž informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj  za období 01 - 07  / 2019

         Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:

             - režie celkem                                                631 039 Kč =  68 %

             - odborná činnost celkem                             178 738 Kč =  36 % 

celkem režie + odborná činnost                             809 777 Kč =  57 %   (plán 58,33 %)

                             celkem plán roku 2020     =     1 431 000 Kč

 

1b.  Kontrola zápisu z 29.6. 2020

8. července, KV – Bečov – KV

Jednání o podmínkách odborné exkurze MI KV 2020

14. července, KV – Ostrov – KV

Jednání o podmínkách pro Adventní setkání 2020 v Ostrově s Ing. Jiránkem

15. července, Praha ČKAIT

Redakční rada časopisu Stavebnictví

22. července, Praha NPÚ

Jednání s GŘ NPÚ – publikace Malty, video – Malty, příprava konference Plasy 2021

30. července, Praha ČKAIT

Zasedání Ediční rady ČKAIT

4. srpna, Karlovy Vary - Cheb

Návštěva poroty na stavbách Karlovarského kraje přihlášených do Stavby roku (Horní nádraží KV – Chlebová pec Cheb)

6. srpna, Praha ČSSI

Zasedání exekutivy ČSSI

19. srpna, Praha ČKAIT

Redakční rada Stavebnictví

20. – 22. srpna Krakov

Setkání regionálních inženýrských organizací zemí V4

Účastníci:

  • Ing. Martin Flek
  • Ing. Svatopluk Zídek
  • Ing. Jarmila Korbelářová
  • Ing. Jaroslav Korbelář

Setkání „Malé V4“ bylo s ohledem na Covid – 19 odloženo na 19. – 22. srpna 2021.

24. srpna, OK ČKAIT Karlovy Vary

Zasedání výboru Oblasti ČKAIT KV.

 

2a. Nové úkoly

25.srpna. KV – Kynšperk – KV.

Odložené „Jarní setkání“ – jednání o podmínkách spolupořadatelství s novou ředitelkou pivovaru Kynšperk paní Sabitovou.

3. září, Karlovy Vary

Jednání výboru OP ČSSI – příprava VČS

4.  září, Kynšperk nad Ohří

Setkání stavebních inženýrů a techniků českého severozápadu v Kynšperku nad Ohří

varhanní koncert Prof. Jaroslava Tůmy + návštěva Kynšperského pivovaru

9. září, Národní technické muzeum Praha – dopravní hala

Slavnostní představení publikace „Technologie prací na železničním svršku“

10 září, Karlovy Vary, konferenční místnost ARCH 93

Výroční členská schůze OP ČSSI Karlovy Vary

11.září, Plasy Centrum stavitelského dědictví NTM

Konference Plasy sochař Levý. Spolupořádá OK ČKAIT Karlovy Vary

12. září, Praha hotel Pyramida

Shromáždění delegátů ČKAIT

15. září, Krajská knihovna Karlovy Vary

 Seminář CŽV - Výroba stlačeného vzduchu jako součást technického zařízení budov

 přednášející: Jaroslav Jedlička, Atlas Copco s.r.o., Praha

15. září Praha – Novoměstská radnice

Slavnostní večer k 20. výročí IC ČKAIT s.r.o. 

Koncert Jaroslav Svěcený housle, Julie Tóth klavír

16. září, Praha ČKAIT

Redakční rada časopisu Stavebnictví

21 září, OK ČKAIT Karlovy Vary

Zasedání výboru Oblasti ČKAIT KV.

 

2 b Rozhodnutí výboru

  • Výbor OK bere na vědomí informaci o odložení setkání Malé V4 v Krakově z důvodů pandemie Covid – 16
  • Výbor OK souhlasí se spolupořádáním konference  Plasy - sochař Levý v Centru stavitelského dědictví NTM .

 

3a. Program seminářů CŽV a akcí OK ČKAIT ve 2. pololetí 2020

            Společenský sál, Krajská knihovna, Karlovy Vary, Závodní 378/84

 

POZOR

25. konference Městské inženýrství se koná v Kulturním centru SVOBODA v Chebu

27. Adventní setkání v Ostrově nad Ohří

  2. 10. 2020   25. Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2020,

                        téma “Město a světlo“

                        přednášející: zástupci ČKAIT a ČSSI, VBI, Saské, Bavorské a Slovenské       

                        inženýrské komory

  7. 10. 2020   Využití a aplikace vysoce účinných multifunkčních nátěrů FN  s fotokatalytickým efektem pro

                       ochranu povrchů staveb, lidského zdraví a životního prostředí

                        přednášející: Mgr. Pavel Šefl, FN-NANO s.r.o.

15. 10. 2020   Balkony, terasy, chodníky a ochozy bazénů - zásady navrhování,

                       přednášející: Petr Obraz, produktový manažer firmy BASF           

19. 11. 2020   30 let české architektury zrcadlem Stavby roku                  

                        přednášející: doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc. kurátorka sbírky      

                       architektury NGP, předsedkyně poroty Stavba roku v letech 1993 - 2019

  4. 12. 2020   27. Adventní setkání v Ostrově nad Ohří                                                                                                                

 

Příští schůze výboru Oblasti ČKAIT KV se bude konat 21. září 2020.

26. 8. 2020  Zapsal Ing. Svatopluk Zídek