Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o 6. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 29. června

Informace o 6. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 29. června

Program: 1a. Informace o ekonomice Oblasti
1b. Kontrola zápisu z 25.5. 2020
2a. Nové úkoly
3a. Program seminářů CŽV na 2. pololetí 2020
1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2019
Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj
za období 01 - 05 / 2019
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 426 339 Kč = 46 %
- odborná činnost celkem 135 783 Kč = 27 %
celkem režie + odborná činnost 557 715 Kč = 39% (plán 41,67 %)
celkem plán roku 2020 = 1 431 000 Kč

1b. Kontrola konceptu zápisu z 25. 5. 2020
27. května, Praha ČKAIT
Porada předsedů OK.
10. června, Karlovy Vary
Zasedání výboru OP ČSSI – příprava Výroční členské schůze.
11. června, Praha ČKAIT
Řádné zasedání představenstva ČKAIT za dodržení podmínek.
12. června, Ostrov MěÚ
Jednání o Adventním setkání 2020
17, června, Praha IC ČKAIT
Jednání dozorčí rady IC ČKAIT s.r.o.
18. června, Praha ČSSI
Řádné zasedání prezidia ČSSI.
23. června, Poslanecká sněmovna PČR
Seminář „Financování obnovy památek“.
24. června, Praha
Zasedání redakční rady časopisu Z+ i.
29.června, OK ČKAIT Karlovy Vary
Zasedání výboru Oblasti ČKAIT KV.

2a. Nové úkoly
15. července, Praha ČKAIT
Redakční rada časopisu Stavebnictví
6.srpna, Praha ČSSI
Zasedání exekutivy ČSSI
19. srpna, Praha ČKAIT
Redakční rada Stavebnictví
20. – 22. srpna Krakov
Setkání regionálních inženýrských organizací zemí V4
Účastníci:
- Ing. Martin Flek
- Ing. Svatopluk Zídek
- Ing. Jarmila Korbelářová
- Ing. Jaroslav Korbelář
24. srpna, OK ČKAIT Karlovy Vary Zasedání výboru Oblasti ČKAIT KV.