Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o 5. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 25. května 2020

Informace o 5. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 25. května 2020

Přítomni: Ing. Martin Flek Ing. Svatopluk Zídek
Ing. Stanislav Potůček Ing. Pavel Pospíšil
Jana Jágrová Ing. Martin Hovorka

Program: 1a. Informace o ekonomice Oblasti
1b. Kontrola konceptu zápisu z 20. 4. 2020
2a. Nové úkoly
3a. Program seminářů CŽV na 2. pololetí 2020

1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2019
Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj
za období 01 - 04 / 2019
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 336 643 Kč = 36 %
- odborná činnost celkem 113 549 Kč = 23 %
celkem režie + odborná činnost 450 192 Kč = 31% (plán 33,33 %)
celkem plán roku 2020 = 1 431 000 Kč

1b. Kontrola konceptu zápisu z neuskutečněné schůze výboru z 20. 4. 2020
21. dubna, Praha ČKAIT
Jednání redakční rady časopisu Z+i – jednání proběhlo „on-line“.
22. dubna, Brno
Plánovaný Inženýrský den se nekoná – koronavirus.
30. dubna, Praha ČKAIT
Řádné zasedání představenstva ČKAIT za dodržení podmínek.
7. května, KV – Rotava – KV
Industriální stopy – příprava článku „Dřevouhelná pec Šindelová“.
14. května, Praha
Zasedání redakční rady časopisu Stavebnictví.
23. května, Cheb
Industriální stopy – Omítková dílna – přístřešek s chlebovou pecí.
25. května, OK ČKAIT Karlovy Vary
Zasedání výboru Oblasti ČKAIT KV v kanceláři OK ČKAIT Karlovy Vary.

2a. Nové úkoly
27. května, Praha ČKAIT
Porada předsedů OK.
10. června, Karlovy Vary
Zasedání výboru OP ČSSI – příprava Výroční členské schůze.
11. června, Praha ČKAIT
Řádné zasedání představenstva ČKAIT za dodržení podmínek.
18. června, Praha ČSSI
Řádné zasedání prezidia ČSSI.
23. června, Poslanecká sněmovna PČR
Seminář „Financování obnovy památek“.
24. června, Praha
Zasedání redakční rady časopisu Z+ i.
29. června, OK ČKAIT Karlovy Vary
Zasedání výboru Oblasti ČKAIT KV.
3a. Program seminářů CŽV a akcí OK ČKAIT ve 2. pololetí 2020
Společenský sál, Krajská knihovna, Karlovy Vary, Závodní 378/84
Program bude uveřejněn až po zasedání Akreditační rady ČKAIT v červnu.

Příští schůze výboru Oblasti ČKAIT KV se bude konat 29. června 2020.

26. 5. 2020
Zapsala Jana Jágrová
Schválil Ing. Svatopluk Zídek