Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o 11. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 14. prosince 2020

Informace o 11. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary

dne 14. prosince 2020

 

 Program:       1 a. Informace o ekonomice Oblasti za 01 - 11

                        1 b. Kontrola zápisu z plánovaného jednání dne 23. 11. 2020

                        2     Nové úkoly

                        3     Program seminářů CŽV na 1. pololetí 2021

 

1a.  Informace o ekonomice Oblasti v roce 2020

       Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary

Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj

za období 01 - 11  / 2020

         Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:

             - režie celkem                                               1 002 492 Kč = 108 %

             - odborná činnost celkem                               275 797 Kč  =  55 %  

celkem režie + odborná činnost                            1 278 289 Kč =  89 % (plán 91,66 %)

                                celkem plán roku 2020           1 431 000 Kč

 

1b.  Kontrola zápisu z jednání vuboru 23. 11. 2020

4. prosince, Ostrov

27. Adventní setkání v Ostrově – návštěva Konvertované železniční zastávky, výstavy Šlikové na ostrovském panství – bohatství a moc a koncert „Perly baroka“.

Zrušeno s ohledem na COVID 19.

7. prosince, Praha ČKAIT

Pracovní setkání redakční rady časopisu Stavebnictví.

9. prosince, OK ČKAIT Karlovy Vary

Dozorčí rada IC ČKAI, jednání on-line.

10. prosince, OK ČKAIT Karlovy Vary

Redakční rada časopisu Z+i, jednání on-line.

11. prosince, OK ČKAIT Karlovy Vary

Porada tajemnic Oblastních kanceláři, jednání on-line.

14. prosince, OK ČKAIT Karlovy Vary

Zasedání výboru Oblasti ČKAIT KV.

 

2. Nové úkoly

16. prosince, ČKAIT Praha

Zasedání Rady pro rozvoj profese.

18. ledna 2021, OK ČKAIT Karlovy Vary

Zasedání výboru Oblasti ČKAIT KV.

 

3. Program akcí OK ČKAIT Karlovy Vary v 1. pololetí 2021

 

15. 4. 2021          Využití a aplikace vysoce účinných multifunkčních nátěrů FN  

                            s fotokatalytickým efektem pro ochranu povrchů staveb, lidského  

                            zdraví a životního prostředí

                              přednášející: Mgr. Pavel Šefl, FN-NANO s.r.o.

11. 5. 2021           30 let české architektury zrcadlem Stavby roku            

                              přednášející: doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc.,  

                             předsedkyně poroty Stavba roku v letech 1993-2019

14. 5. 2021           Inženýrské problémy obnovy památek  - Centrum stavitelského       

                             dědictví NTM

                              přednášející: zástupci ČKAIT, ČSSI, NPÚ a zahraničních                     

                             Inženýrských komor

15. 5. 2021           Inženýrské problémy obnovy památek  - Centrum stavitelského       

                             dědictví NTM

                              přednášející: zástupci ČKAIT, ČSSI, NPÚ a zahraničních                     

                             Inženýrských komor

18. 6. 2021           Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2021  

                            „Město a světlo“

      přednášející: zástupci ČKAIT a ČSSI, VBI, Saské, Bavorské a  

      Slovenské inženýrské komory

 

Příští schůze výboru Oblasti ČKAIT KV se bude konat

18. ledna 2021

14. 12. 2020

 

Zapsala: Jana Jágrová

Odsouhlasil: Ing. Svatopluk Zídek