Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z 10. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 23. listopadu 2020

 

Informace o 10. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary

dne 23. listopadu 2020

 

 

Program:        1 a. Informace o ekonomice Oblasti za 01 - 10

                        1 b. Kontrola zápisu z plánovaného jednání dne 26. 10. 2020

                       2 a. Nové úkoly

                       2 b. Rozhodnutí výboru

                       3 a. Program seminářů CŽV na 1. pololetí 2021

 

1a.  Informace o ekonomice Oblasti v roce 2020

       Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary

Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj

za období 01 - 10  / 2020

         Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:

             - režie celkem                                    898 473 Kč =  97 %

             - odborná činnost celkem                        257 446 Kč =  51 %  

celkem režie + odborná činnost                    1 155 919 Kč =  81 % (plán 83,33 %)

                                celkem plán roku 2020   1 431 000 Kč

 

1b.  Kontrola plánovaného zápisu z 21.9. 2020

4. - 5. listopadu, Ostrava

Plánované Jednání Rady pro rozvoj profes - bylo zrušeno - COVID 19.

9.listopadu, Karlovy Vary – kancelář ČKAIT

Kontrola deníku autorizovaných osob. Z pozvaných 20 členů se dostavilo 11. Ostatní se řádně omluvili a budou pozváni na další termín.

11. listopadu, Karlovy Vary,  atelier ARCH Majakovského

Plánovaná přednáška Ing. Michala Balíka, CSc.- Egyptské ženy - ve spolupráci s OP ČSSI.

Byla zrušena - COVID 19.

18. listopadu, Praha ČKAIT

Redakční rada časopisu Stavebnictví proběhla on-line.

19. listopadu, Praha ČKAIT

Jednání představenstva ČKAIT proběhlo on-line.

19. listopadu, seminář CŽV, Krajská knihovna Karlovy Vary

Plánovaná přednáška 30 let české architektury zrcadlem Stavby roku                 

přednášející: doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc. dlouholetá kurátorka sbírky      

architektury NGP, předsedkyně poroty Stavba roku v letech 1993 – 2019

Byla zrušena - COVID 19.

21. listopadu, NTM Praha

COVID 19 - Plánovaný volební sjezd ČSSI, by přeložen na červen roku 2021.

23. listopadu, OK ČKAIT Karlovy Vary

Zasedání výboru Oblasti ČKAIT KV.

 

2a. Nové úkoly

4. prosince, Ostrov

27. Adventní setkání v Ostrově – návštěva Konvertované železniční zastávky, výstavy Šlikové na ostrovském panství – bohatství a moc a koncert „Perly Baroka“.

Zrušeno s ohledem na COVID 19.

7. prosince, Praha ČKAIT

Pracovní setkání redakční rady časopisu Stavebnictví.

9. prosince, Praha ČKAIT

Dozorčí rada IC ČKAIT.

10. prosince, Karlovy Vary - Praha – Karlovy Vary

Redakční rada časopisu Z+i.

14. prosince, OK ČKAIT Karlovy Vary

Zasedání výboru Oblasti ČKAIT KV.

 

2b. Rozhodnutí výboru

Výbor OK ČKAIT projednal a schválil návrh kandidátky do výboru OK ČKAIT KV, delegátů na jednání SD dne 27. 3. 2021 a člena Dozorčí komise za OK KV.

Výbor OK ČKAIT Oblasti Karlovarský kraj:

Ing.. Martin Flek

Ing. Martin Hovorka

Jan Kubeš

Ing. Pavel Pospíšil

Ing. Stanislav Potůček

Stanislav Sýkora

Ing. Svatopluk Zídek                                

Shromáždění delegátů 27. března 2021:

Ing. Martin Flek

Ing. Martin Hovorka

Ing. Marek Jírovský

Ing. Michal Odvody

Ing. Pavel Pospíšil     

Ing. Stanislav Potůček

Stanislav Sýkora

Ing. Martin Šafařík

Ing. Svatopluk Zídek

Člen Dozorčí komise ČKAIT:

Ing. Zbyněk Pouzar         

 

3a. Program akcí OK ČKAIT Karlovy Vary v 1. pololetí 2021

15. 4.2021            Využití a aplikace vysoce účinných multifunkčních nátěrů FN  

                            s fotokatalytickým efektem pro ochranu povrchů staveb, lidského  

                            zdraví a životního prostředí

                              přednášející: Mgr. Pavel Šefl, FN-NANO s.r.o.

11. 5.2021             30 let české architektury zrcadlem Stavby roku            

                              přednášející: doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc.,  

                             předsedkyně poroty Stavba roku v letech 1993-2019

14.-15.5.2021       Inženýrské problémy obnovy památek  - Centrum stavitelského       

                             dědictví NTM

                              přednášející: zástupci ČKAIT, ČSSI, NPÚ a zahraničních                     

                            Inženýrských komor

18.6.2021             Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2021  

                            „Město a světlo“

      přednášející: zástupci ČKAIT a ČSSI, VBI, Saské, Bavorské a  

      Slovenské inženýrské komory

 

Příští schůze výboru Oblasti ČKAIT KV se bude konat

14. prosince 2020

23. 11. 2020

Zapsala: Jana Jágrová

Odsouhlasil: Ing. Svatopluk Zídek