Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace z nerealizovaného v pořadí 4. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 20. dubna 2020

Informace z nerealizovaného v pořadí 4. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 20. dubna 2020

Informace z nerealizovaného v pořadí 4. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 20. dubna 2020

Přítomni: zasedání výboru se nekonalo - koronavirus

Program: 1a. Informace o ekonomice Oblasti
1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru ze 17.2.2020
2a. Nové úkoly
3a. Program seminářů CŽV na 1. pololetí 2020

1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2019
Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj
za období 01 - 03 / 2019
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 251 673, Kč = 27 %
- odborná činnost celkem 89 063, Kč = 18 %
celkem režie + odborná činnost 340 736, Kč = 24% (plán 25 %)
celkem plán roku 2020 = 1 431 000 Kč

1b. Kontrola zápisu z neuskutečněné schůze výboru ze 16. března 2020.
18. března, Praha ČKAIT
Zasedání Redakční rady časopisu Stavebnictví, jednání proběhlo "online".
Jednání Dozorčí rady IC ČKAIT s.r.o. jednání proběhlo "on - line".
19. března, Praha ČSSI
Jednání exekutivy ČSSI, zrušeno - koronavirus
26. března – 27.března, Jihlava
Konference SHS ČMS „Revitalizace historických center sídel“ – zrušeno koronavirus -
27. března, Praha DRN
Slavnostní setkání členů orgánů ČKAIT a čestných hostů SD v předvečer Shromáždění delegátů ČKAIT, zrušeno koronavirus
28. března, Praha – Břevnov
Shromáždění delegátů ČKAIT, zrušeno koronavirus
2. dubna, Krajská knihovna Karlovy Vary
Seminář CŽV Využití aplikace vysoce účinných multifunkčních nátěrů FN s fotokatalytickým efektem pro ochranu povrchů staveb, lidského zdraví a životního prostředí, přednášející: Mgr. Pavel Šefl, FN-NANO s.r.o., zrušeno koronavirus
2, dubna, Karlovy Vary, ARCH 93, Majakovského 29
Výroční členská schůze OP ČSSI – Ing. Zídek, předseda OK ČKAIT- čestný host, – zrušeno koronavirus
15. dubna, Praha ČKAIT
Zasedání Redakční rady časopisu Stavebnictví- jednání proběhlo "on - line".
20. dubna, Karlovy Vary OK ČKAIT
Zasedání výboru Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj - zrušeno koronavirus

2a. Nové úkoly
21. dubna, Praha ČKAIT
Jednání redakční rady časopisu Z+i – jednání proběhne „on - line“
22. dubna, Brno
Plánovaný Inženýrský den se nekoná – koronavirus
30. dubna, Praha ČKAIT
Řádné zasedání představenstva ČKAIT za dodržení podmínek
18. května, OK ČKAIT Karlovy Vary
Zasedání výboru Oblasti ČKAIT KV – pokud bude technicky možné

Oblastní kancelář pracuje v náhradním programu. Do kanceláře není přístup povolen, ale všechny možné záležitosti jsou projednávány se zájemci před budovou
v době od 8 - 12 hodin a od 13 do 15,30 hodin.
Je nutno ohlásit se na recepci penzionu Hestia.
Od 27. dubna je možno stejným způsobem prodávat publikace IC ČKAIT.

3a. Program seminářů CŽV a akcí OK ČKAIT v 1. pololetí 2020
Společenský sál, Krajská knihovna, Karlovy Vary, Závodní 378/84

19. 5.2020 Možnosti řešení prostupů požárně dělícími konstrukcemi,
přednášející: Vratislav Valenta, Hilti ČR spol. s r.o.
zrušeno
22. 5. 2020 Letní setkání členů ČKAIT českého severozápadu v Kynšperku nad Ohří
Hlavní program Varhanní koncert prof. Jaroslava Tůmy-zrušeno
+ exkurze a návštěva Kynšperského pivovaru.
Zrušeno – náhradní termín byl stanoven na pátek 4. září
POZOR – koná se v Kynšperku nad Ohří.
4. 6.2020 30 let české architektury zrcadlem Stavby roku,
přednášející: Ing. arch. Radomíra Sedláková, kurátorka sbírek architektury NG,
předsedkyně poroty Stavba roku. zrušeno
19. 6.2020 25. Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2020
téma “Město a světlo“
Zrušeno – náhradní termín byl stanoven na pátek 2. října
POZOR! Koná se v Kulturním centru Svoboda v Chebu,
přednášející: referující z ČKAIT, ČSSI, Saské, Bavorské, Durynské, Slovenské,
Polské, Bulharské inženýrské komory a VBI Německo.

Příští schůze výboru Oblasti ČKAIT KV se bude konat
18. května 2020
Pokud to bude technicky možné

22. 4. 2020
Ing. Svatopluk Zídek