Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o 8. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 21. září 2020

Informace o 8. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 21. září 2020

Program:         1 a Informace o ekonomice Oblasti za 01 - 08

                        1 b. Kontrola zápisu z 24.8.2020

                        2 a Nové úkoly

                        2 b Rozhodnutí výboru

                        3 a. Program seminářů CŽV na 2. pololetí 2020

 

1a.  Informace o ekonomice Oblasti v roce 2019

       Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary

Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj

za období 01 - 08  / 2019

         Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:

             - režie celkem                                                714 870 Kč = 77 %

             - odborná činnost celkem                             196 291 Kč = 39 %  

celkem režie + odborná činnost                             911 161 Kč = 64 %   (plán 66,66 %)

                           celkem plán roku 2020       =     1 431 000 Kč

 

1b.  Kontrola zápisu z 24.8. 2020

25.srpna. KV – Kynšperk – KV.

Odložené „Jarní setkání“ – jednání o podmínkách spolupořadatelství s novou ředitelkou pivovaru Kynšperk paní Sabitovou.

3. září, Karlovy Vary

Jednání výboru OP ČSSI – příprava VČS

4.  září, Kynšperk nad Ohří

Setkání stavebních inženýrů a techniků českého severozápadu v Kynšperku nad Ohří

varhanní koncert Prof. Jaroslava Tůmy + návštěva Kynšperského pivovaru

9. září, Národní technické muzeum Praha – dopravní hala

Slavnostní představení publikace „Technologie prací na železničním svršku“

10 září, Karlovy Vary, konferenční místnost ARCH 93

Výroční členská schůze OP ČSSI Karlovy Vary

11.září, Plasy Centrum stavitelského dědictví NTM

Konference Plasy sochař Levý. Spolupořádá OK ČKAIT Karlovy Vary. Konference se zúčastnilo 43 popsluchačů.

12. září, Praha hotel Pyramida

Shromáždění delegátů ČKAIT

15. září, Krajská knihovna Karlovy Vary

 Seminář CŽV - Výroba stlačeného vzduchu jako součást technického zařízení budov

 přednášející: Jaroslav Jedlička, Atlas Copco s.r.o., Praha. Semináře se zúčastnilo 13b členů ČKAIT.

15. září Praha – Novoměstská radnice

Slavnostní večer k 20. výročí IC ČKAIT s.r.o. 

Koncert Jaroslav Svěcený housle, Julie Tóth klavír

16. září, Praha ČKAIT

Redakční rada časopisu Stavebnictví

21 září, OK ČKAIT Karlovy Vary

Zasedání výboru Oblasti ČKAIT KV.

2a. Nové úkoly

24. září, Praha ČKAIT

Zasedání představenstva ČKAIT

25. září, Šindelová

Slavnostní otevření areálu bývalých železáren pro veřejnost.

26. září, Šindelová

Slavnostní 4. Setkání u Dřevouhelné vysoké pece v Šindelové

1.- 3. října, KV – F. Lázně – Cheb –Kynžvart – Bečov – F. Lázně – KV.

25. ročník Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2020

7. října, Karlovy Vary, Krajská knihovna

Seminář CŽV - Využití a aplikace vysoce účinných multifunkčních nátěrů FN

s fotokatalytickým efektem pro ochranu povrchů staveb, lidského zdraví a životního prostředí

přednášející: Mgr. Pavel Šefl, FN-NANO s.r.o.

15. října, Karlovy Vary Krajská knihovna          

Seminář CŽV - Balkony, terasy, chodníky a ochozy bazénů - zásady navrhování,

přednášející: Petr Obraz, produktový manažer firmy BASF             

15. října, KV – Praha – KV

Redakční rada časopisu Stavebnictví

22. října, KV – Praha – KV

Redakční rada časopisu Z+i

26.října, OK ČKAIT Karlovy Vary

Zasedání výboru Oblasti ČKAIT KV.

 

2 b Rozhodnutí výboru

Výbor OK bere na vědomí, že všichni jeho kandidáti byli zvoleni do vrcholových funkcí ČKAIT

Představenstvo ČKAIT - Ing. Martin Šafařík

Stavovský soud  ČKAIT - Ing.  Michal Odvody

Dozorčí rada ČKAIT – Ing. Marek Jírovský

Výbor pověřil do zasedání Valné hromady OK ČKAIT v roce 2021 výkonem funkce člena dozorčí komise namísto Ing. Marka Jírovského, který byl zvolen členem dozorčí dary ČKAIT, Ing. Zbyňka Pouzara.

 

 

3a. Program seminářů CŽV a akcí OK ČKAIT ve 2. pololetí 2020

            Společenský sál, Krajská knihovna, Karlovy Vary, Závodní 378/84

 

POZOR

 

27. Adventní setkání se koná v Ostrově nad Ohří

 

19. 11. 2020   30 let české architektury zrcadlem Stavby roku                  

                        přednášející: doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc. kurátorka sbírky      

                       architektury NGP, předsedkyně poroty Stavba roku v letech 1993 - 2019

  4. 12. 2020   27. Adventní setkání v Ostrově nad Ohří                                                                                                                

 

Příští schůze výboru Oblasti ČKAIT KV se bude konat 26. října 2020.

21. 9. 2020

Zapsala: Jana Jágrová

Odsouhlasil: Ing. Svatopluk Zídek