ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápisy z jednání Liberec

Zápis z výborové schůze - 12/2016.

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z výborové schůze OK ČKAIT Liberec konané dne 12. 12. 2016 od 15:30 h. Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina). Program OK ČKAIT – informace předsedy Ing. K. Urbana: 1. příprava valné hromady, která se bude konat ve čtvrtek 26.1.17 od 15:00 h v budově LK: • odeslání pozvánek na VHO členům OK proběhne souběžně s časopisem Z+i a budou ještě odeslány e-mailem. Písemná informace je též uveřejněna ne webu OK. • návrh 7 delegátů na SD 19.3.16 v Praze, v tomto pořadí: Urban, Moc, Kračmar,

Zápis z výborové schůze - 11/2016.

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z výborové schůze OK ČKAIT Liberec konané dne 21. 11. 2016 od 15:30 h Přítomni: členové výboru a hosté - viz prezenční listina. Program OK ČKAIT – informace předsedy Ing. K. Urbana: - Členům výboru předány ke kontrole žádosti o autorizaci, které byly schváleny. - Dne 22. 11. se uskuteční na SPŠ stavební Liberec seminář na téma „Vady projektové dokumentace při stavebním řízení“, bude přednášet Ing. J. Urban. - Příprava valné hromady OK 26. 1. 2017: - návrh na 7 delegátů na SD 25.3.17 v Praze: Urban, Moc, Kračmar, Sedlický, Technik,

Zápis z výborové schůze - 10/2016.

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z výjezdního zasedání výboru OK ČKAIT Liberec konaného dne 24. 10. 2016 od 12:00 h. Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina). Program výjezdního zasedání: - Proběhla exkurze nově zrekonstruovaného zámku Svijany s odborným výkladem (zámek Svijany byl oceněn v soutěži „Stavba roku LK 2016“). - Proběhla exkurze Pivovaru Svijany s odborným výkladem. Jednání schůze výboru proběhlo v restauraci „Svijanský pivovar“. Informace předsedy výboru Ing. K. Urbana: - žádosti o autorizaci odsouhlaseny (Herodes, Senohrábek, Bartošová, Stanická, Jarolím).

Zápis z výborové schůze - 9/2016.

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z výborové schůze OK ČKAIT Liberec konané dne 26. 9. 2015 od 15:30 h. Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina). Program OK ČKAIT – informace předsedy Ing. K. Urbana: - Informace k soutěži „Stavba roku LK“ – výsledné ocenění přihlášených staveb. - Projednání finančního příspěvku pro ing. Šumovou na odb. exkurzi do Polska v 10/2016. Navržen finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč. Členové výboru tuto částku odsouhlasili. - Připravované 4. číslo Z+i – prezentace liberecké OK v tomto čísle byla redaktorkou časo- pisu velmi kladně ohodnocena.

Zápis z výborové schůze - 6/2016.

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z výborové schůze OK ČKAIT Liberec konané dne 27. 6. 2016 od 15:30 h Přítomni: členové výboru OK (viz prezenční listina) a host Ing. V. Ropek a členka výboru OP ČSSI Ing. D. Vojtíšková. Program OK ČKAIT – informace předsedy Ing. K. Urbana: 1. Členům výboru předány ke kontrole žádosti o autorizaci, které byly schváleny. 2. Informace k soutěži „Stavba roku LK“. 3. Čerpání dovolené pí Pavlů = od 4. - 8. 7. 2016. 4. Poslední seminář v tomto pololetí byl 15. 6. na téma „Požární ochrana staveb“, zúčastnilo se 51 AO.

Zápis z výborové schůze - 5/2016.

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z výborové schůze OK ČKAIT Liberec konané dne 23. 5. 2016 od 15:30 h Přítomni: členové výboru OK (viz prezenční listina) a host Ing. V. Ropek. Program OK ČKAIT – informace předsedy Ing. K. Urbana: 1. Členům výboru předány ke kontrole žádosti o autorizaci, které byly schváleny. 2. Předán k nahlédnutí zápis ze schůzky k soutěži „Stavba roku LK“. 3. Dne 11. 5. 2016 se konala v ČKAIT Praha porada předsedů oblastních kanceláří. 4. Termín čerpání dovolené pí Pavlů = od 6. – 13. 6. 2016. V její nepřítomnosti zastupuje Ing. Urban.

"Okénko" stavebního úřadu Liberec.

Oblastní kancelář Liberec
Poslední aktuální zkušenost. Jako dovětek k přednášce "... o vadách projektů ..." konané 12. 4. 2016 v Liberci: - projektanti vůbec neřeší stavby zařízení staveniště, které se umisťují, tedy zejména stavby podle § 103. To vyplývá z dikce § 104 odst. 1 písm. g) – stavby zařízení staveniště, neuvedené v § 103 odst. 1 písm. e) bodě 1.

Zápis z jednání výboru - 4/2016

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z jednání výboru OK ČKAIT Liberec konaného dne 25. 4. 2016 od 15:30 h. Přítomni: členové výboru OK (viz prezenční listina) a hosté: Ing. Vitouš, Ing. Princ a Ing. Ropek. Informace předsedy Ing. Karla Urbana: Členům výboru předána ke kontrole žádost o autorizaci, která byla schválena. Informace k přihlášeným seminářům pro II. pololetí 2016: 4.10.16 od 12.00 h (Stavební zákon – vymezování pozemku, Mgr. Válková) 18.10.16 od 12.00 h (Změny požadavků na pož. bezpečnost vnějších kontaktních zateplovacích systémů, Ing. Kubů)

Zápis z jednání výboru - 3/2016.

Oblastní kancelář Liberec
konaného dne 21. 3. 2016 od 15:30 hodin. Přítomni: členové výboru OK (viz prezenční listina) a host Ing. V. Ropek. Informace předsedy Ing. Karla Urbana: Členům výboru předány ke kontrole žádosti o autorizaci, které byly schváleny. Informace k vyhlašované soutěži „Stavba roku LK, 12. ročník“. Kontroly deníků AO jsou určeny na pondělí 25. 4. 2016 od 8:00 – 12:00 hodin v zasedací místnosti OK Liberec. Kontroly provedou Ing. V. Moc a Ing. Z. Koch.

Zápis z jednání výboru - 2/2016

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z jednání výboru OK ČKAIT Liberec konaného dne 22. 2. 2016 od 15:30 hodin. Přítomni: členové výboru OK (viz prezenční listina) a hosté Ing. V. Ropek (člen ČKAIT), Ing. T. Princ (člen výboru OP ČSSI) a Ing. K. Vitouš (člen výboru OP ČSSI). Informace místopředsedy Ing. Petra Chvala: Členům výboru předány ke kontrole žádosti o autorizaci, které byly schváleny. V úterý 23. 2. se bude konat seminář CžV na téma: „Biologická napadení fasád“, přednáší p. Brichta, firma HET. Projednání diskuzních příspěvků z VH – zápis příspěvků z VH přednesl Ing. Sedlický.