ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápisy z jednání Liberec

Zápis z výborové schůze - 9/2017.

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z výborové schůze OK ČKAIT Liberec konané dne 14. 9. 2017 od 17:30 h. - výjezdní zasedání konané v Zámeckém pivovaru ve Frýdlantu - Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina). Program OK ČKAIT – informace předsedy Ing. K. Urbana: - Informace k soutěži „Stavba roku LK“ – výsledné ocenění přihlášených staveb. - Projednání finančního příspěvku pro Ing. Bambucha na odb. exkurzi do Paříže v 10/2017. Navržen finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč. Členové výboru tuto částku odsouhlasili.

Zápis z jednání výboru - 6/2017.

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z jednání výboru OK ČKAIT Liberec konané dne 26. 6. 2017 od 15:30 h Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina). Program OK ČKAIT – informace předsedy Ing. K. Urbana: 1. Osobní gratulace k životnímu jubileu Ing. Jindřichu Bartošovi (člen ČKAIT od r. 1998). 2. Informace ke „Stavbě roku LK 2017“: výstava přihlášených staveb bude v paláci FORUM v Liberci, vyhlášení vítězů bude 13.9.17.

Zápis z výborové schůze - 5/2017.

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z výborové schůze OK ČKAIT Liberec konané dne 22. 5. 2017 od 15:30 h Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina). Program OK ČKAIT – informace předsedy Ing. K. Urbana: 1. Členům výboru předány ke kontrole žádosti o autorizaci, které byly schváleny. 2. Informace ke „Stavbě roku LK 2017“ – plánuje se malá výstava staveb předchozích ročníků. 3. Kontroly deníků AO v Turnově budou ve středu 14.6.17 od 9:00 hodin. Pozvánky byly odeslány 21 osobám dne 16.5.17. Místnost zajistil Ing. Chval, kontroly provedou Ing. Moc a Ing. Koch.

Zápis z výborové schůze - 4/2017.

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z výborové schůze OK ČKAIT Liberec konané dne 24. 4. 2017 od 15:30 h. Přítomni: členové výboru a hosté (viz prezenční listina). Informace předsedy Ing. Karla Urbana: 1. Členům výboru předány ke kontrole žádosti o autorizaci, které byly schváleny. 2. Informace ke „Stavbě roku LK 2017“. 3. Kontroly deníků AO v Jablonci n. N. budou 3.5.17 – pozváno 34 osob. 4. Informace k financování semináře BIM 2017, který se konal 21.3.17. 5. Almanach ČKAIT – podklady za OK Liberec. 6. Plánuje nastavit nová pravidla financování za semináře s ČSSI – nová dohoda o

Zápis z výborové schůze - 3/2017.

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z výborové schůze ČKAIT Liberec konané dne 20. 3. 2017 od 15:30 hodin. Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina). Informace předsedy Ing. Karla Urbana: 1. Členům výboru předány ke kontrole žádosti o autorizaci, které byly schváleny. 2. V úterý 21. 3. od 9:00 h proběhne na SPŠ stavební Liberec seminář na téma: „BIM 2017“. Tuto akci pro všechny OK organizuje ČKAIT Praha. 3. V sobotu 25. 3. se bude konat v Praze Shromáždění delegátů ČKAIT na něž je z naší OK delegováno 7 autorizovaných osob.

Zápis z výborové schůze - 2/2017.

Oblastní kancelář Liberec
Zápis z výborové schůze ČKAIT Liberec konané dne 13. 2. 2017 od 15:30 hodin. Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina).

Zápis z výborové schůze - 1/2017.

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z výborové schůze OK ČKAIT Liberec konané dne 16. 1. 2017 od 15:30 h Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina). Program OK ČKAIT – informace předsedy Ing. K. Urbana: 1. Členové výboru navrhli 4 významné osobnosti pro oceňování jubilantů: Ing. Šeda (90 let), Ing. Vrbatu (85 let), Ing. Pelanta (85 let) a Ing. Bartoše (85 let). Oceňování vybraných jubilantů z oblastí bylo odsouhla- seno na zasedání představenstva ČKAIT v 11/2016. 2. Ing. Vojtíšková bude informovat Ing. Vitouše (člen výboru ČSSI a člen ČKAIT) návrh na jeho kandidaturu

VALNÁ HROMADA 26.1.17 - DELEGÁTI NA SD V PRAZE

Oblastní kancelář Liberec
VOLBA DELEGÁTŮ OK LIBEREC Na valné hromadě OK ČKAIT Liberec konané dne 26. 1. 2017. Účastníci valné hromady OK ČKAIT Liberec zvolili 7 zástupců a 2 náhradníky pro jednání Shromáždění delegátů ČKAIT, které se koná v Praze dne 25. 3. 2017. V tomto pořadí: Ing. Karel Urban (č. a. 0500193) Ing. Vladimír Moc (č. a. 0500558) Ing. Miroslav Kračmar (č. a. 0500756) Ing. Jaromír Sedlický (č. a. 0500462) Ing. Jiří Ulrych (č. a. 0500927) Ing. Jiří Technik (č. a. 0500542) Ing. Zdeněk Sobotka (č. a. 0500131) náhradníci:

VALNÁ HROMADA 26.1.17 - ZPRÁVA O ČINNOSTI OK ZA R. 2016 + USNESENÍ

Oblastní kancelář Liberec
Zpráva o činnosti ČKAIT Liberec za rok 2016 Vážení přítomní, dámy a pánové, vážení hosté. Nejdříve bych rád uvítal všechny hosty, kteří přijali pozvání na naši dnešní valnou hromadu oblasti Liberec. Na valnou hromadu byly pozvány všechny autorizované osoby oblasti, s platnou autorizací, pozvánkou, rozesílanou společně se zpravodajem na počátku prosince 2016, zároveň byly rozeslány elektronické pozvánky na všechny e-mailové adresy a současně vyvěšena pozvánka na webové stránky.

Zápis z výborové schůze - 12/2016.

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z výborové schůze OK ČKAIT Liberec konané dne 12. 12. 2016 od 15:30 h. Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina). Program OK ČKAIT – informace předsedy Ing. K. Urbana: 1. příprava valné hromady, která se bude konat ve čtvrtek 26.1.17 od 15:00 h v budově LK: • odeslání pozvánek na VHO členům OK proběhne souběžně s časopisem Z+i a budou ještě odeslány e-mailem. Písemná informace je též uveřejněna ne webu OK. • návrh 7 delegátů na SD 19.3.16 v Praze, v tomto pořadí: Urban, Moc, Kračmar,