ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápisy z jednání Liberec

Zápis z výborové schůze - 11/2019

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S ze zasedání výboru ČKAIT Liberec, konaného dne 18. 11. 2019 od 15:00 h Přítomni: členové výboru a hosté - viz prezenční listina. Informace předsedy Ing. K. Urbana: - Představen nový zástupce oblastní pobočky SPS Ing. Vladimír Herman. - Bylo podepsáno nové „Ujednání o spolupráci mezi oblastním zastoupením ČKAIT, SPS a ČSSI“ (ke dni 21.10.19). - Nová dohoda o partnerství mezi ČKAIT a Libereckým krajem je v jednání. - Kontrola nové žádosti o autorizaci. Členy výboru byla schválena. - Informace ke „Stavbě roku LK: vyhodnocení „SR“, členům výboru předán k nahlédnutí

Zápis z výborové schůze - 6/2019

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z výborové schůze OK ČKAIT Liberec konané dne 24. 6. 2019 od 15:00 h. Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina). Informace předsedy Ing. K. Urbana: 1. Předány členům výboru ke kontrole nové žádost o autorizaci, které byly schváleny. 2. Informace ke „Stavbě roku LK 2019“. 3. Informace z porady předsedů oblastí ČKAIT, konané v 5/2019 v Praze. 4. Informace k plánovanému „Diáři ČKAIT 2020“. 5. Jelikož bude páté číslo Z+i věnováno naší oblastní kanceláři, požádal členy výboru o náměty do tohoto časopisu. Termín dodání do 9/2019.

Zápis z výborové schůze - 5/2019

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z výborové schůze OK ČKAIT Liberec konané dne 20. 5. 2019 od 15:00 h Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina). Informace předsedy Ing. K. Urbana: 1. Kontrola nových žádostí o autorizaci. Členy výboru byly schváleny. 2. Informace k soutěži „Stavba roku LK“. 3. V úterý 28. 5. od 12:00 h proběhne na SPŠ stavební Liberec seminář na téma „Navrhování konstrukcí z přírodního kamene a zkušenosti z jejich realizace“. 4. Ve středu 5.6.19 od 8:00 hodin se uskuteční seminář HZS LK na téma „Nové předpisy v oblasti požární bezpečnosti staveb“. Závěr:

Zápis z výborové schůze - 4/2019

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z výborové schůze OK ČKAIT Liberec konané dne 29. 4. 2019 od 15:00 h. Přítomni: členové výboru (viz prezenční listina). Informace předsedy Ing. Karla Urbana: 1. Předány členům výboru ke kontrole nové žádostí o autorizaci. Byly schváleny. 2. Informace k průběhu Shromáždění delegátů v Praze 30. 3. 2019. 3. Téma seminářů pro II. pol. 2019, byly odeslány do Prahy 18.4.19: „Požární bezpečnost staveb“, „Atypické prosklené obvodové pláště“, „PREFA Aluminiumprodukte – střešní a fasádní systémy“, „Okružní křižovatky v ČR 1998 - 2018.

Zápis z výborové schůze - 3/2019

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z výborové schůze ČKAIT Liberec konané dne 18. 3. 2019 od 15:00 hodin. Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina). Informace předsedy Ing. Karla Urbana: 1. Požádal členy výboru o kontrolu nových žádostí o autorizaci, které byly schváleny. 2. Shromáždění delegátů v Praze se bude konat 30. 3. 2019, pozvánky rozesílá ČKAIT PRAHA. 3. Žádost na členy výboru o náměty na semináře pro II. pol. 2019, zejména pro AO v oboru dopravní stavby. Termín předání témat do Prahy je do 30.4.19.

Zápis z výborové schůze - 2/2019

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z výborové schůze OK ČKAIT Liberec konané dne 18. 2. 2019 od 15:00 hodin. Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina). Informace Ing. Karla Urbana: 1. Shrnutí průběhu VH, projednání diskuzních příspěvků z VH 2. Informace k novému pronajímateli kanceláře OK. Stěhování OK do 3 místností, zbytek má nájemce firma REPOS. 3. Žádost o finanční příspěvek na odbornou exkurzi do Bruselu, kterou zaslal Ing. Bambuch. Členové výboru odsouhlasili příspěvek ve výši 2.000,- Kč. 4. Informace ke „Stavbě roku 2019“ – jednání zástupců ČKAIT a ČSSI na LK.

Zápis z výborové schůze - 1/2019

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z výborové schůze OK ČKAIT Liberec konané dne 22. 1. 2019 od 15:00 h. Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina). Informace předsedy Ing. K. Urbana: 1. Navrženo 7 osob + 2 náhradníci na SD 2019 (30.3.19): - Ing. Urban, p. Keller, Ing. Vojtíšková, Ing. Vitouš, Ing. Chval, p. Kracík, p. Šír. Náhradníci: Ing. Ulrych, Ing. Koch. 2. Nedávat příspěvky na odb. exkurze těm členům, kteří neabsolvují běh CŽV (ujednání ze schůze tajemnic v Praze 11/2018).

Zápis z výborové schůze - 11/2018

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S ze zasedání výboru ČKAIT Liberec, konaného dne 12. 11. 2018 od 15:30 h Přítomni: členové výboru a hosté - viz prezenční listina. Program OK ČKAIT – informace předsedy Ing. K. Urbana: 1. Informace ke „Stavbě roku LK“. 2. Seminář „Nové mapové a geografické podklady pro projektování“ se bude konat od 12:00 h 13. 11. na SPŠ stavební Liberec. 3. Příprava valné hromady (koná se ve čtvrtek 31. 1. 2019): - VHO bude řídit Ing. Koch, - návrhová komise bude ve složení: Ing. Sedlický, Ing. Moc, Ing. Kračmar,

Zápis z výborové schůze - 10/2018.

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S ze zasedání výboru ČKAIT Liberec konaného dne 15. 10. 2018 od 15:30 h Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina). Informace předsedy výboru Ing. K. Urbana: 1. informace ke „Stavbě roku LK 2018“ – slavnostní vyhlášení vítězů oceněných staveb 2. seminář „Zelené střechy“ se bude konat 16.10. na TUL – zaštiťuje ČSSI. 3. naplánovány dvě kontroly deníků v Liberci – 19. 11. a 5. 12. 4. náměty seminářů na I. pololetí 2019. 5. návrh na společné výjezdní zasedání výboru ČKAIT a ČSSI v prosinci – zařizuje Ing. Vojtíšková.

Zápis z výborové schůze - 9/2018

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z výborové schůze OK ČKAIT Liberec konané dne 17. 9. 2018 od 15:30 h. Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina). Program OK ČKAIT – informace předsedy Ing. K. Urbana: - nová žádost o autorizaci – Ing. Souček - informace k soutěži „Stavba roku LK“ – slavnostní vyhlášení přihlášených staveb. - na úterý 25.9.18 je naplánován seminář na téma „Impregnace konstrukčního dřeva“. - navrhnout náměty na odborné semináře pro 1. pololetí r. 2019. Ing. Sedlický domluví případné návrhy s vybranými firmami – termín do 30.10. - nabídka vstupenek na FOR ARCH.