Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápisy z jednání Liberec

Zápis z výborové schůze - 11/2019

Z Á P I S
ze zasedání výboru ČKAIT Liberec, konaného dne 18. 11. 2019 od 15:00 h

Přítomni: členové výboru a hosté - viz prezenční listina.

Informace předsedy Ing. K. Urbana:
- Představen nový zástupce oblastní pobočky SPS Ing. Vladimír Herman.
- Bylo podepsáno nové „Ujednání o spolupráci mezi oblastním zastoupením ČKAIT, SPS a
ČSSI“ (ke dni 21.10.19).
- Nová dohoda o partnerství mezi ČKAIT a Libereckým krajem je v jednání.
- Kontrola nové žádosti o autorizaci. Členy výboru byla schválena.
- Informace ke „Stavbě roku LK: vyhodnocení „SR“, členům výboru předán k nahlédnutí

Zápis z výborové schůze - 6/2019

Z Á P I S
z výborové schůze OK ČKAIT Liberec konané dne 24. 6. 2019 od 15:00 h.

Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina).

Informace předsedy Ing. K. Urbana:
1. Předány členům výboru ke kontrole nové žádost o autorizaci, které byly schváleny.
2. Informace ke „Stavbě roku LK 2019“.
3. Informace z porady předsedů oblastí ČKAIT, konané v 5/2019 v Praze.
4. Informace k plánovanému „Diáři ČKAIT 2020“.
5. Jelikož bude páté číslo Z+i věnováno naší oblastní kanceláři, požádal členy výboru o
náměty do tohoto časopisu. Termín dodání do 9/2019.

Zápis z výborové schůze - 5/2019

Z Á P I S
z výborové schůze OK ČKAIT Liberec konané dne 20. 5. 2019 od 15:00 h
Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina).

Informace předsedy Ing. K. Urbana:
1. Kontrola nových žádostí o autorizaci. Členy výboru byly schváleny.
2. Informace k soutěži „Stavba roku LK“.
3. V úterý 28. 5. od 12:00 h proběhne na SPŠ stavební Liberec seminář na téma „Navrhování konstrukcí z přírodního kamene a zkušenosti z jejich realizace“.
4. Ve středu 5.6.19 od 8:00 hodin se uskuteční seminář HZS LK na téma „Nové předpisy v oblasti požární bezpečnosti staveb“.

Závěr:

Zápis z výborové schůze - 4/2019

Z Á P I S
z výborové schůze OK ČKAIT Liberec konané dne 29. 4. 2019 od 15:00 h.
Přítomni: členové výboru (viz prezenční listina).

Informace předsedy Ing. Karla Urbana:
1. Předány členům výboru ke kontrole nové žádostí o autorizaci. Byly schváleny.
2. Informace k průběhu Shromáždění delegátů v Praze 30. 3. 2019.
3. Téma seminářů pro II. pol. 2019, byly odeslány do Prahy 18.4.19: „Požární bezpečnost staveb“, „Atypické prosklené obvodové pláště“, „PREFA
Aluminiumprodukte – střešní a fasádní systémy“, „Okružní křižovatky v ČR 1998 - 2018.

Zápis z výborové schůze - 3/2019

Z Á P I S
z výborové schůze ČKAIT Liberec konané dne 18. 3. 2019 od 15:00 hodin.
Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina).

Informace předsedy Ing. Karla Urbana:
1. Požádal členy výboru o kontrolu nových žádostí o autorizaci, které byly schváleny.
2. Shromáždění delegátů v Praze se bude konat 30. 3. 2019, pozvánky rozesílá ČKAIT PRAHA.
3. Žádost na členy výboru o náměty na semináře pro II. pol. 2019, zejména pro AO v oboru dopravní stavby. Termín předání témat do Prahy je do 30.4.19.

Zápis z výborové schůze - 2/2019

Z Á P I S
z výborové schůze OK ČKAIT Liberec konané dne 18. 2. 2019 od 15:00 hodin.
Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina).

Informace Ing. Karla Urbana:
1. Shrnutí průběhu VH, projednání diskuzních příspěvků z VH
2. Informace k novému pronajímateli kanceláře OK. Stěhování OK do 3 místností,
zbytek má nájemce firma REPOS.
3. Žádost o finanční příspěvek na odbornou exkurzi do Bruselu, kterou zaslal Ing.
Bambuch. Členové výboru odsouhlasili příspěvek ve výši 2.000,- Kč.
4. Informace ke „Stavbě roku 2019“ – jednání zástupců ČKAIT a ČSSI na LK.

Zápis z výborové schůze - 1/2019

Z Á P I S
z výborové schůze OK ČKAIT Liberec konané dne 22. 1. 2019 od 15:00 h.

Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina).

Informace předsedy Ing. K. Urbana:
1. Navrženo 7 osob + 2 náhradníci na SD 2019 (30.3.19):
- Ing. Urban, p. Keller, Ing. Vojtíšková, Ing. Vitouš, Ing. Chval, p. Kracík, p. Šír. Náhradníci: Ing.
Ulrych, Ing. Koch.
2. Nedávat příspěvky na odb. exkurze těm členům, kteří neabsolvují běh CŽV (ujednání ze schůze tajemnic v Praze 11/2018).

Zápis z výborové schůze - 11/2018

Z Á P I S
ze zasedání výboru ČKAIT Liberec, konaného dne 12. 11. 2018 od 15:30 h

Přítomni: členové výboru a hosté - viz prezenční listina.

Program OK ČKAIT – informace předsedy Ing. K. Urbana:
1. Informace ke „Stavbě roku LK“.
2. Seminář „Nové mapové a geografické podklady pro projektování“ se bude konat od 12:00 h
13. 11. na SPŠ stavební Liberec.
3. Příprava valné hromady (koná se ve čtvrtek 31. 1. 2019):
- VHO bude řídit Ing. Koch,
- návrhová komise bude ve složení: Ing. Sedlický, Ing. Moc, Ing. Kračmar,

Zápis z výborové schůze - 10/2018.

Z Á P I S
ze zasedání výboru ČKAIT Liberec konaného dne 15. 10. 2018 od 15:30 h

Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina).

Informace předsedy výboru Ing. K. Urbana:
1. informace ke „Stavbě roku LK 2018“ – slavnostní vyhlášení vítězů oceněných staveb
2. seminář „Zelené střechy“ se bude konat 16.10. na TUL – zaštiťuje ČSSI.
3. naplánovány dvě kontroly deníků v Liberci – 19. 11. a 5. 12.
4. náměty seminářů na I. pololetí 2019.
5. návrh na společné výjezdní zasedání výboru ČKAIT a ČSSI v prosinci – zařizuje Ing.
Vojtíšková.