Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání výboru - 20. 5. 2024

Zápis z výborové schůze výboru OK ČKAIT Liberec konané dne 20. 5. 2024 od 16:00 hod.

 

Přítomni: viz. prezenční listina

Omluveni: Ing. Vitouš

 1. ČSSI x ČKAIT
 • narovnání smlouvy (zahrnout webináře a studenty)
 • pokračovat ve spolupráci s SPS? – nejeví příliš zájem
 1. Stavba roku
 • plánovaná exkurze pro studenty SPŠ Stavební domluvena na podzim 2024 na oceněné stavby z minulých let (předpoklad září / říjen)
 • projednáno s ředitelem SPŠ stavební Liberec a s ARR (organizátoři Stavby roku)
 • spolupráci přislíbila Ing. arch Bartošová a Ing. Sedlický
 1. CŽV
 • Rekonstrukce nemocnice (1 termín)
 • Rekonstrukce bazénu (2 termíny), pokud to půjde, domluví se další
 • Průmyslový palác (1 termín)
 • 2 semináře (webináře) a dvoudenní zájezd plánované na podzim
 1. Kandidáti do DK
 • dosud se nepodařilo zajistit, zůstává v programu:
 • nutno najít 2 kandidáty do DK, kteří budou schopni nahradit členy výboru při kontrolách deníků
 1. Sdílený disk
 • zprovozněn, zkušební verze, dle potřeby se bude rozšiřovat a upravovat
 • návrhy na body programu na následující výborovou schůzi
 • docházka (omluvy)

Diskuze:

M. Cimburek

            - přednesl úvahu nad řešením malé účasti na VH

            - návrhy na medializaci ČKAIT vůči laické společnosti, prezentace oblasti na sociálních sítích, přiblížení organizace studentům a uchazečům o studium na stavebních školách

            - aktivní účast členů výboru na diskuzi o možnostech

            - pokračování diskuze a hledání řešení na další výborové schůzi

Ing. Ropek

 • otázka dostupného bydlení v Libereckém kraji – porovnání s ostatními kraji
 • Profesis – minimální zmínky o digitalizaci

 

Další výborová schůze se bude konat 17. 6. 2024 od 17h - výjezdní.

K zápisu z minulé schůze nebyly žádné připomínky.

                                                                                                                            

 

                                                                                                                             Zapsala K. Machová, tajemnice oblasti