Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání výboru - 12. 4. 2024

Zápis z volební schůze výboru OK ČKAIT Liberec konané dne 22. 4. 2024 od 16:00

 

Přítomni: viz. prezenční listina

Omluveni:

 1. ČSSI x ČKAIT
 • vysvětlení vztahu
 • nutno narovnání smlouvy (zahrnout webináře a studenty)
 1. Stavba roku
 • plánovaná exkurze pro studenty SPŠ Stavební na podzim 2024 na oceněné stavby z minulých let
 • spolupráci přislíbila Ing. arch Bartošová a Ing. Sedlický
 1. CŽV
 • návrhy na semináře, webináře i exkurze přijímáme v kanceláři
 • několik exkurzí v řešení
 1. Výborové schůze
 • odsouhlaseny termíny do konce roku 2024
 • termín rozloučení s odstupujícím výborem – předvánoční setkání
 1. Kandidáti do DK
 • nutno najít 2 kandidáty do DK, kteří budou schopni nahradit členy výboru při kontrolách deníků
 1. Rozpočet
 • seznámení s rozpočtem na rok 2024
 1. Sdílený disk
 • návrhy na body programu na následující výborovou schůzi
 • docházka (omluvy)

 

Diskuze:

T. Brixi – informace z DK, aktuálně řešené případy

Ing. Sedlický – informace o akci „Den stavebních firem“ pro školy

 

Další výborová schůze se bude konat 20. 5. 2024 od 16h.

 

K zápisu z minulé schůze nebyly žádné připomínky.

Zapsala K. Machová, tajemnice OK Liberec.