Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání výboru - 10.4.2024

Zápis z volební schůze výboru OK ČKAIT Liberec konané dne 10. 4. 2024 od 16:00

 

Přítomni: viz. prezenční listina

Omluveni: Ing. Rožec (přítomen online)

 

 1. Přivítání

  Ing. Vojtíšková přivítala všechny přítomné

 2. Seznámení s důvodem schůze

  volba předsedy a místopředsedy výboru oblasti

 3. Představení členů výboru
 4. Návrh kandidátů na předsedu oblasti
  • Ing. Sedlický
  • Ing. Vojtíšková
 5. Vystoupení kandidátů

  představení programů

 6. Volba předsedy výboru
  • odsouhlasen způsob hlasování
  • Ing. Sedlický – 4 hlasy
  • Ing. Vojtíšková – 5 hlasů
 7. Volba místopředsedy výboru
  • návrh kandidátů: M. Cimburek, Ing. Sedlický
  • volba:
  • Cimburek 2 hlasy
  • Ing. Sedlický 7 hlasů
 8. Závěr
  • Předsedkyní zvolena Ing. Dagmar Vojtíšková
  • Zástupcem předsedy zvolen Ing. Jaromír Sedlický

Diskuze:

 

Další výborová schůze se bude konat v pondělí 22. 4. 2024 od 16h.

 

Zapsala Kateřina Machová, tajemnice OK ČKAIT  Liberec