ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápisy z jednání Pardubice

Zápis ze schůze výboru ČKAIT OK Pardubice dne 25.11.2013

Oblastní kancelář Pardubice
Zápis ze schůze výboru ČKAIT OK Pardubice dne 25.11.2013 Přítomni: Musil, Vacek, Loukota, Čížek, Ježek, Němec Dále: Burša Program: Informace předsedy výboru CŽV na 1. pololetí 2014 Pojištění AO – připojištění na vyšší částku nebo životní pojištění Příprava VH oslovit pro vystoupení hostů: hejtman Netolický, 1. náměstek hejtmana Línek, děkan Culek, radní Navrátilová, náměstek primátorky Koláček

Zápis z jednání výboru a grémia OK ČKAIT Pardubice 21.10.2013

Oblastní kancelář Pardubice
Zápis ze zasedání výboru a grémia OK ČKAIT Pardubice Datum konání: 21.10.2013 od 13,00 hodin (učebna PPP, spol. s r.o., 1. Patro, dveře č. 121) Přítomni: Loukota, Moucha, Čížek, Zima, Burša, Boruchová, Musil, Novotný, Vacek, Ježek, Pokorný, Němec Program: Aktuální informace předsedy výboru OK ČKAIT Pce. Návrhy odborných akcí v rámci CŽV ČKAIT Pardubice pro 1. pololetí 2014, diskuze. Různé. K bodu 1) Aktuální informace předsedy výboru OK ČKAIT Pardubice

Zápis z jednání výboru a grémia OK ČKAIT Pardubice 25.4.2013

Oblastní kancelář Pardubice
Zápis ze zasedání výboru a grémia OK ČKAIT Pardubice Datum konání: 25.4.2013 od 13,00 hodin (zasedací místnost PPP, spol. s r.o., 5. patro) Přítomni: Loukota, Moucha, Čížek, Zima, Burša, Boruchová, Musil, Novotný, Vacek, Ježek Omluveni: Pokorný, Němec Program: Aktuální informace předsedy výboru OK ČKAIT Pardubice Návrhy odborných akcí v rámci CŽV ČKAIT Pardubice pro 2. pololetí 2013, diskuze. Různé K bodu 1) Aktuální informace předsedy výboru OK ČKAIT Pardubice

Zápis z 1. zasedání výboru ČKAIT OK Pardubice dne 6.2.2012

Oblastní kancelář Pardubice
Hlasovali: Čížek, Ježek, Loukota, Musil, Němec, Vacek Program:

Zápis z jednání výboru ČKAIT OK Pardubice dne 29.11.2011

Oblastní kancelář Pardubice
Přítomni: Loukota, Ježek, Musil, Čížek Dále: Burša Omluveni: Vacek, Němec Program: I. Informace předsedy výboru - důraz na přípravy VH oblastí - ekonomické informace - 20. výročí ČKAIT - ocenění – čestné členství – Ing. František Kulhavý, CSc., Ing. Pavel Čížek - medaile – Ing. Jiří Požár, Ing. Roman Línek II. Příprava volební VH : - oslovit pro vystoupení hostů: hejtman Martínek, primátorka Fraňková, děkan Culek - volba komisí – aklamací - volba výboru – tajná, 1 urna, přerušení schůze na 10 minut, upravené lístky každý individuálně do urny

Zápis z podzimního zasedání výboru a grémia oblasti Pardubice (27.10.2011)

Oblastní kancelář Pardubice
Zápis ze zasedání výboru a grémia OK ČKAIT Pardubice Datum konání: 27.10.2011 od 13,00 hodin (zasedací místnost PPP, spol. s r.o., 5. patro) Přítomni: Loukota, Moucha, Čížek, Zima, Burša, Boruchová, Musil, Novotný, Vacek, Ježek Omluveni: Němec, Pokorný Program: 1) Aktuální informace předsedy výboru oblasti Pardubice 2) Návrhy odborných akcí v rámci CŽV ČKAIT Pardubice pro 1. pololetí 2012, diskuse 3) Diskuse o přípravě volební valné hromady 2012 4) Různé K bodu 1)

Zápis ze zasedání výboru a grémia OK ČKAIT Pardubice - 26.4.2011

Oblastní kancelář Pardubice
Zápis ze zasedání výboru a grémia OK ČKAIT Pardubice Datum konání: 26.4.2011 od 13,00 hodin (zasedací místnost PPP, spol. s r.o., 5. patro) Přítomni: Loukota, Moucha, Čížek, Zima, Burša, Pokorný, Boruchová, Musil, Němec Omluveni: Ježek, Novotný, Vacek Program: 1) Aktuální informace přednosty OK ČKAIT Pardubice 2) Návrhy odborných akcí v rámci CŽV ČKAIT Pardubice pro 2. pololetí 2011, diskuse. 3) Diskuse a stanovisko k současným problémům v technickém vzdělávání a učňovském školství 4) Jiné K bodu 1)

USNESENÍ VALNÉ HROMADY 2011 OBLASTI PARDUBICE

Oblastní kancelář Pardubice
U S N E S E N Í valné hromady ČKAIT oblasti Pardubice konané dne 17.1.2011 1. Valná hromada v rámci působnosti OK ČKAIT Pardubice schvaluje dle § 16 Organizačního řádu ČKAIT zprávu o činnosti oblastní kanceláře ČKAIT a zprávu o hospodaření za rok 2010, kterou přednesl přednosta ing. Radim Loukota. 2. Valná hromada bere na vědomí: - zprávu Dozorčí komise ČKAIT, kterou přednesl Ing. Vlastimil Klazar, člen DR ČKAIT - vystoupení předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka. - provedenou volbu delegátů na Shromáždění delegátů ČKAIT, který se bude konat v Praze dne 19.3.2011.