Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápisy z jednání Pardubice

Zápis ze schůze výboru ČKAIT OK Pardubice dne 25.11.2013

Zápis ze schůze výboru ČKAIT OK Pardubice dne 25.11.2013 Přítomni: Musil, Vacek, Loukota, Čížek, Ježek, Němec Dále: Burša Program:
 1. Informace předsedy výboru
  • CŽV na 1. pololetí 2014
  • Pojištění AO – připojištění na vyšší částku nebo životní pojištění

 2. Příprava VH
  • oslovit pro vystoupení hostů: hejtman Netolický, 1. náměstek hejtmana Línek, děkan Culek, radní Navrátilová, náměstek primátorky Koláček

Zápis z jednání výboru a grémia OK ČKAIT Pardubice 21.10.2013

Zápis ze zasedání výboru a grémia OK ČKAIT Pardubice

Datum konání: 21.10.2013 od 13,00 hodin (učebna PPP, spol. s r.o., 1. Patro, dveře č. 121)

Přítomni: Loukota, Moucha, Čížek, Zima, Burša, Boruchová, Musil, Novotný, Vacek, Ježek, Pokorný, Němec

Program:

 1. Aktuální informace předsedy výboru OK ČKAIT Pce.
 2. Návrhy odborných akcí v rámci CŽV ČKAIT Pardubice pro 1. pololetí 2014, diskuze.
 3. Různé.

K bodu 1)
Aktuální informace předsedy výboru OK ČKAIT Pardubice

  Zápis z jednání výboru a grémia OK ČKAIT Pardubice 25.4.2013

  Zápis ze zasedání výboru a grémia OK ČKAIT Pardubice

  Datum konání: 25.4.2013 od 13,00 hodin (zasedací místnost PPP, spol. s r.o., 5. patro)

  Přítomni: Loukota, Moucha, Čížek, Zima, Burša, Boruchová, Musil, Novotný, Vacek, Ježek

  Omluveni: Pokorný, Němec

  Program:

  1. Aktuální informace předsedy výboru OK ČKAIT Pardubice
  2. Návrhy odborných akcí v rámci CŽV ČKAIT Pardubice pro 2. pololetí 2013, diskuze.
  3. Různé

  K bodu 1)
  Aktuální informace předsedy výboru OK ČKAIT Pardubice

   Zápis z jednání výboru ČKAIT OK Pardubice dne 29.11.2011

   Přítomni: Loukota, Ježek, Musil, Čížek
   Dále: Burša
   Omluveni: Vacek, Němec

   Program:

   I. Informace předsedy výboru
   - důraz na přípravy VH oblastí
   - ekonomické informace
   - 20. výročí ČKAIT
   - ocenění – čestné členství – Ing. František Kulhavý, CSc., Ing. Pavel Čížek
   - medaile – Ing. Jiří Požár, Ing. Roman Línek

   II. Příprava volební VH :
   - oslovit pro vystoupení hostů: hejtman Martínek, primátorka Fraňková, děkan Culek
   - volba komisí – aklamací
   - volba výboru – tajná, 1 urna, přerušení schůze na 10 minut, upravené lístky každý individuálně do urny

   Zápis z podzimního zasedání výboru a grémia oblasti Pardubice (27.10.2011)

   Zápis ze zasedání výboru a grémia OK ČKAIT Pardubice

   Datum konání: 27.10.2011 od 13,00 hodin (zasedací místnost PPP, spol. s r.o., 5. patro)
   Přítomni: Loukota, Moucha, Čížek, Zima, Burša, Boruchová, Musil, Novotný, Vacek,
   Ježek
   Omluveni: Němec, Pokorný

   Program:
   1) Aktuální informace předsedy výboru oblasti Pardubice
   2) Návrhy odborných akcí v rámci CŽV ČKAIT Pardubice pro 1. pololetí 2012, diskuse
   3) Diskuse o přípravě volební valné hromady 2012
   4) Různé

   K bodu 1)

   Zápis ze zasedání výboru a grémia OK ČKAIT Pardubice - 26.4.2011

   Zápis ze zasedání výboru a grémia OK ČKAIT Pardubice

   Datum konání: 26.4.2011 od 13,00 hodin (zasedací místnost PPP, spol. s r.o., 5. patro)

   Přítomni: Loukota, Moucha, Čížek, Zima, Burša, Pokorný, Boruchová, Musil,
   Němec

   Omluveni: Ježek, Novotný, Vacek

   Program:

   1) Aktuální informace přednosty OK ČKAIT Pardubice
   2) Návrhy odborných akcí v rámci CŽV ČKAIT Pardubice pro 2. pololetí 2011, diskuse.
   3) Diskuse a stanovisko k současným problémům v technickém vzdělávání a učňovském školství
   4) Jiné

   K bodu 1)

   USNESENÍ VALNÉ HROMADY 2011 OBLASTI PARDUBICE

   U S N E S E N Í
   valné hromady ČKAIT oblasti Pardubice konané dne 17.1.2011

   1. Valná hromada v rámci působnosti OK ČKAIT Pardubice schvaluje dle § 16
   Organizačního řádu ČKAIT zprávu o činnosti oblastní kanceláře ČKAIT a
   zprávu o hospodaření za rok 2010, kterou přednesl přednosta ing. Radim Loukota.

   2. Valná hromada bere na vědomí:
   - zprávu Dozorčí komise ČKAIT, kterou přednesl Ing. Vlastimil Klazar, člen DR ČKAIT
   - vystoupení předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka.
   - provedenou volbu delegátů na Shromáždění delegátů ČKAIT, který se bude konat v Praze dne 19.3.2011.