ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

SEMINÁŘ SVI: Technický dozor stavebníka - jeho postavení a úloha

Verze pro tiskVerze pro tisk

Cílem semináře/webináře je přispět k informovanosti účastníků o dozorové činnosti ve stavebnictví se specifickým zaměřením na postavení a úlohu technického dozoru stavebníka. Seminář navazuje na metodickou pomůcku systému PROFESIS MP 9.2 Technický dozor stavebníka, s předpokládaným vydáním 12/2019. V průběhu semináře bude blíže pojednán přístup autora tohoto dokumentu k jeho obsahu a využití, který je založen na významu pozice TDS nejen v dozorové činnosti nad prováděním stavby.

Témata:

  • Specifika stavebnictví, důvody prováděného dozoru ve stavebnictví
  • Právní požadavky související s výstavbou a prováděným dozorem
  • Odpovědnost a povinnosti stavebníka, výchozí podmínky pro postavení TDS
  • Smluvní zabezpečení TDS – úloha stavebníka
  • Charakteristika prováděných dozorů ve stavebnictví
  • Státní a správní dozor, úloha stavebních úřadů a dotčených orgánů
  • Interní dozor na staveništi, vztah TDS k autorskému dozoru a ke koordinátorovi BOZP
  • Dílčí postupy TDS v plnění povinností stavebníka a v dozorové činnosti na staveništi
  • Specifika dozoru v dopravním stavitelství

 

Seminář je veden v průběžné interakci mezi posluchači a lektorem. Je věnován potřebný časový prostor pro diskuzi a odpovědím na dotazy účastníků týkajících se praktických řešení jejich úkolů v problematice semináře. Jsou uplatněny poznatky lektora z jeho auditorské a poradenské praxe ve stavebnictví.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.
ORGANIZACE:Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212
MÍSTO KONÁNÍ:posluchárna 1. patro, ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2
TERMÍN KONÁNÍ: 12. 12. 2019, od 14 hod. (délka semináře cca 4 hod.)
WEBINÁŘ:
Seminář je současně i webinářem. Přihlášení na WEBINÁŘ
 
Seminář/webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.
 
Poznámka:
Svoji neúčast na semináři omlouvejte nejpozději den před termínem konání semináře. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.
12.12.2019
Celková kapacita: 
65

Přihlášení

1. 0010830 Daniel Šafařík
2. 0013859 Ing. Vojtěch Jůda
3. 0012804 Ing. Lenka Cihelková
4. 0100957 Jiří Iral
5. 0601551 Ing. Miroslav Teichman
6. 0012940 Ing. Petr Hlavatý
7. 0011478 Ing. Helena Pavelková Dvořáková
8. 0008407 Ing. Radek Nesvatba
9. 0004966 Ing. Radovan Barsa
10. 1000869 Ing. Hynek Pigl
11. 0005858 Ing. Josef Kuchař
12. 1003541 Ing. Barbora Kopecká
13. 0000686 Ing. Roman Rajm CSc.
14. 0008973 Ing. Pavel Kubík
15. 0010315 Ing. Martin Siksta
16. 0012611 Jeanette Sikstová
17. 0002596 Ing. Jaroslav Kožušník
18. 0008613 Ing. Pavel Herega
19. 0003945 Ing. Věra Řežábková
20. 0400960 Ing. Stanislav Zaderlík
21. 0001171 Ing. Milan Svoboda
22. 0007512 Ing. Vasil Petruň
23. 1103739 Ing. Milan Sauer
24. 0004817 Pavel Syrový
25. 0010565 Aleš Králík
26. 0011708 Ladislav Krešne
27. 0401095 Martin Kindl
28. 0007595 Ing. Vladimír Kovalčík
29. 0009781 Ing. Pavel Čačík
30. 0013759 Ing. arch. Petr Bláha
31. 0007377 Ing.arch. Gabriel Müller
32. 0013405 Ing. Miloš Kočárník
33. 0501303 Ing. David Dlouhý
34. 0012164 Lubomír Mrštný
35. 0005211 Ing. Zdeněk Štěpánek
36. 0003192 Ing. Jan Dudáček
37. 0013962 Ondrej Zahoranský
38. 0002810 Ing. Ivan Rudiš
39. 0005135 Ing. Michal Ulmajer
40. 1100742 Ing. Josef Waclawek
41. 0002488 Ing. Jan Duška
42. 0013285 František Beránek
43. 0008631 Ing. Zdeněk Melč
44. 0005110 Libor Bula
45. 0011044 Jakub Killnar
46. 0601155 Zdeněk Machek
47. 0013015 Renata Urbanová
48. 0011162 Ing. Jan Pospíšil
49. 0005101 Ing. Petr Holoubek
50. 0007237 Ing. Pavel Ondruch
51. 0202282 Ing. Jolana Bradová
52. 0006277 Jiří Vrubel
53. 0013186 Ing. Jiří Šerý
54. 0008423 Ing. Michal Deák
55. 0003787 Ing. Antonín Bernard
56. 0402382 Marta Mešková
57. 0012504 Ing. Kurt Postupka DiS.
58. 0007971 Petr Bárta
59. 0013959 Vladislav Vondra
60. 0010276 Ing. Jan Vybíral
61. 0001040 Luděk Trojan
62. 0003257 Ing. Magda Piroutková
63. 0007874 Ing. Josef Bureš
64. 0012716 Tomáš Křepela
65. 0009852 Ing. Martin Burýšek