Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

SEMINÁŘ SVI: Technický dozor stavebníka - jeho postavení a úloha

SEMINÁŘ SVI: Technický dozor stavebníka - jeho postavení a úloha

Cílem semináře/webináře je přispět k informovanosti účastníků o dozorové činnosti ve stavebnictví se specifickým zaměřením na postavení a úlohu technického dozoru stavebníka. Seminář navazuje na metodickou pomůcku systému PROFESIS MP 9.2 Technický dozor stavebníka, s předpokládaným vydáním 12/2019. V průběhu semináře bude blíže pojednán přístup autora tohoto dokumentu k jeho obsahu a využití, který je založen na významu pozice TDS nejen v dozorové činnosti nad prováděním stavby.

Témata:

  • Specifika stavebnictví, důvody prováděného dozoru ve stavebnictví
  • Právní požadavky související s výstavbou a prováděným dozorem
  • Odpovědnost a povinnosti stavebníka, výchozí podmínky pro postavení TDS
  • Smluvní zabezpečení TDS – úloha stavebníka
  • Charakteristika prováděných dozorů ve stavebnictví
  • Státní a správní dozor, úloha stavebních úřadů a dotčených orgánů
  • Interní dozor na staveništi, vztah TDS k autorskému dozoru a ke koordinátorovi BOZP
  • Dílčí postupy TDS v plnění povinností stavebníka a v dozorové činnosti na staveništi
  • Specifika dozoru v dopravním stavitelství

 

Seminář je veden v průběžné interakci mezi posluchači a lektorem. Je věnován potřebný časový prostor pro diskuzi a odpovědím na dotazy účastníků týkajících se praktických řešení jejich úkolů v problematice semináře. Jsou uplatněny poznatky lektora z jeho auditorské a poradenské praxe ve stavebnictví.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.
ORGANIZACE:Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212
MÍSTO KONÁNÍ:posluchárna 1. patro, ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2
TERMÍN KONÁNÍ: 12. 12. 2019, od 14 hod. (délka semináře cca 4 hod.)
WEBINÁŘ:
Seminář je současně i webinářem. Přihlášení na WEBINÁŘ
 
Seminář/webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.
 
Poznámka:
Svoji neúčast na semináři omlouvejte nejpozději den před termínem konání semináře. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.
Termín
Celková kapacita
65
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 16
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0013859 Ing. Vojtěch Jůda
2 0601551 Ing. Miroslav Teichman
3 0011478 Ing. Helena Pavelková Dvořáková
4 0008407 Ing. Radek Nesvatba
5 0004966 Ing. Radovan Barsa
6 0005858 Ing. Josef Kuchař
7 1003541 Ing. Barbora Kopecká
8 0010315 Ing. Martin Siksta
9 0012611 Jeanette Sikstová
10 0002596 Ing. Jaroslav Kožušník
11 0008613 Ing. Pavel Herega
12 0001171 Ing. Milan Svoboda
13 0004817 Pavel Syrový
14 0010565 Aleš Králík
15 0011708 Ladislav Krešne
16 0007595 Ing. Vladimír Kovalčík
17 0009781 Ing. Pavel Čačík
18 0013759 Ing. arch. Petr Bláha
19 0007377 Ing.arch. Gabriel Müller
20 0501303 Ing. David Dlouhý
21 0012164 Lubomír Mrštný
22 0005211 Ing. Zdeněk Štěpánek
23 0013962 Ondrej Zahoranský
24 0002810 Ing. Ivan Rudiš
25 0005135 Ing. Michal Ulmajer
26 0008631 Ing. Zdeněk Melč
27 0011162 Ing. Jan Pospíšil
28 0005101 Ing. Petr Holoubek
29 0007237 Ing. Pavel Ondruch
30 0006277 Jiří Vrubel
31 0013186 Ing. Jiří Šerý
32 0008423 Ing. Michal Deák
33 0003787 Ing. Antonín Bernard
34 0402382 Marta Mešková
35 0007971 Petr Bárta
36 0013959 Vladislav Vondra
37 0001040 Luděk Trojan
38 0003257 Ing. Magda Piroutková
39 0007874 Ing. Josef Bureš
40 0012716 Tomáš Křepela
41 0009852 Ing. Martin Burýšek
42 0009978 Ing. Ivan Tomášek
43 0006146 Ing. Josef Malina
44 0301428 Ing. arch. Jan Hikeš
45 1104103 Ing. Radek Kreisl
46 0013723 Ing. Martin Krupička
47 0008443 Ing. Luděk Vondrášek
48 0201519 Ing. Jiří Růžička
49 1200155 Ing. Josef Křupka