ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Webinář - Technický dozor stavebníka - jeho postavení a úloha

Verze pro tiskVerze pro tisk
Přednášející:
Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.
  
Anotace: 

Cílem semináře je přispět k informovanosti účastníků o dozorové činnosti ve stavebnictví se specifickým zaměřením na postavení a úlohu technického dozoru stavebníka. Seminář navazuje na metodickou pomůcku systému PROFESIS MP 9.2 Technický dozor stavebníka, s předpokládaným vydáním 12/2019. V průběhu semináře bude blíže pojednán přístup autora tohoto dokumentu k jeho obsahu a využití, který je založen na významu pozice TDS nejen v dozorové činnosti nad prováděním stavby.

Témata:

  • Specifika stavebnictví, důvody prováděného dozoru ve stavebnictví
  • Právní požadavky související s výstavbou a prováděným dozorem
  • Odpovědnost a povinnosti stavebníka, výchozí podmínky pro postavení TDS
  • Smluvní zabezpečení TDS – úloha stavebníka
  • Charakteristika prováděných dozorů ve stavebnictví
  • Státní a správní dozor, úloha stavebních úřadů a dotčených orgánů
  • Interní dozor na staveništi, vztah TDS k autorskému dozoru a ke koordinátorovi BOZP
  • Dílčí postupy TDS v plnění povinností stavebníka a v dozorové činnosti na staveništi
  • Specifika dozoru v dopravním stavitelství

 

Seminář je veden v průběžné interakci mezi posluchači a lektorem. Je věnován potřebný časový prostor pro diskuzi a odpovědím na dotazy účastníků týkajících se praktických řešení jejich úkolů v problematice semináře. Jsou uplatněny poznatky lektora z jeho auditorské a poradenské praxe ve stavebnictví.

  
Program: 
 
Datum konání:12. 12. 2019
Čas konání:od 14 hod. (délka tvrvání cca 4 hod.)
Organizační garant:Petr Javorik, tel.: 227 090 218, e-mail: webmaster@ckait.cz
Seminář:Webinář je současně i seminářem. Přihlášení na SEMINÁŘ
 
Adresa: internetový odkaz bude zaslán na váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný) 
Technické požadavky:
Datová linka: >1 Mb/s
Webový prohlížeč: podpora(přehrávání) HTML5.
Reproduktory/Sluchátka
 

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

 
Svoji neúčast na semináři omlouvejte nejpozději den před termínem konání semináře.
Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.
12.12.2019

Přihlášení

Seznam přihlášených osob
1. 0201778 Alena Kadlecová
2. 0014157 Bc. Svatopluk Chrastina
3. 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
4. 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
5. 0011251 Ing. Ivana Laštovková
6. 0201758 Karel Šafrata
7. 1201427 Ing. Monika Chrenková
8. 0010456 Ing. Kateřina Tokarová
9. 0010178 Ing. Petr Feierfeil
10. 0102032 Ing. Milan Vávra
11. 0102436 Tomáš Ungerman
12. 0601963 Ing. Radek Adam
13. 1301981 Ing. Zbyněk Onderka
14. 1104100 Ing. Jiří Němec
15. 1004717 Ing. Jan Hlavatý
16. 0013303 Ing. Otakar Hrdlička
17. 0012429 Ing. Martin Lischka
18. 0013390 Ing. Ondřej Machek
19. 0002103 Ing. Miroslav Paták
20. 0202127 Jan Beneš
21. 1004684 Ing. Lenka Hrabcová
22. 0006545 Ing. Jiří Svejkovský
23. 0010401 Igor Stařecký
24. 0301170 Emil Ečer
25. 0401803 Ing. Marie Sýkorová
26. 1302407 Petr Vystrčil
27. 1301839 Martin Polách
28. 0201786 Zdeněk Vodák
29. 0301478 Ing. Jiří Oboznenko
30. 0011953 Ing. Richard Truxa
31. 0100368 Ing. Vladimír Soukup
32. 1301634 Ing. Josef Plášek
33. 0007041 Ing. Jiří Procházka
34. 0402147 Sandra Krejčová
35. 0201678 Jaroslav Brožka
36. 0012361 Ing. Eliška Vyhlídalová
37. 0012909 Ing. Jana Abrhamová
38. 1302299 Ing. Martin Pohanka
39. 1201231 Ing. Luděk Ježek
40. 0010293 Petr Pospíchal
41. 0008447 Ing. Luboš Šustr
42. 1002628 Lubomír Daníček
43. 1302256 Ing. Kamil Beňo
44. 0009369 Ing. Robert Koska
45. 0008668 Ing. Jindřich Kaas
46. 1302453 Ing. Roman Jelínek
47. 1200884 Ing. Petr Hošek
48. 1400424 Ing. Petr Bláha
49. 1003316 Ing. Zuzana Bandochová
50. 0011537 Ing. Jaroslav Berka Ph.D.
51. 0200402 Ing. Jaroslav Uhlík
52. 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
53. 1103405 Ing. Petr Chroboček
54. 0602712 Ing. Karel Hausvater
55. 0006909 Ing. Miloslav Bárta
56. 0013807 Ing. Adam Dufek
57. 0202046 Ing. Václav Peřina
58. 0012532 Ing. Radek Hrma
59. 0601796 Ing. Tomáš Vondráček
60. 1103083 Lukáš Kačáni
61. 0005599 Karel Zvonař
62. 1004081 Ing. Martin Hlavoň
63. 0013191 Ing. Petra Plhalová
64. 0012191 Ing. Michal Kohn
65. 1302282 Ing. Martin Šeďa
66. 0401165 Ludmila Nováčková
67. 1100742 Ing. Josef Waclawek
68. 0602120 Bohuslav Obst DiS.
69. 1202116 Bc. Vít Malý
70. 1000337 Ing. Soňa Ondráčková
71. 0012828 Libor Kapoun
72. 0201509 Václav Fiala
73. 1300203 Ing. Leo Hnilička
74. 1301944 Miroslav Večerka
75. 1400336 Ing. Jiří Marek
76. 0008242 Ing. Pavel Petrovka
77. 1004579 Ing. Petr Binka
78. 1006672 Ing. Radim Holub
79. 1005088 Ing. Marek Kunický
80. 0301510 Ing. et. Ing. Miroslav Kadlec
81. 1400569 Ing. Pavel Vostal
82. 0301532 Ing. Antonín Knop
83. 1103846 Ing. Filip Velecký
84. 0402297 Josef Nims
85. 0300910 Ing. Petr Beníček
86. 0401649 Miloslav Chalupníček
87. 1400356 Ing. Zuzana Kotenová
88. 1400503 Ing. Lukáš Sobotka
89. 0202244 Ing. Václav Mašek
90. 1006365 Ing. Samir Asfour
91. 1001466 Ing. Šárka Prachařová
92. 0009643 Ing. Jaromír Brunhofer
93. 0602719 Ing. Jaroslav Štrop
94. 1302315 Ing. Ladislav Odstrčilík
95. 0301049 Ing. Jiří Vít
96. 1100795 Ing. Jindřich Bielesz
97. 0009382 Ing. Martin Nový
98. 0011767 Bc. Karel Trojan
99. 0012173 Jan Říha
100. 1301562 Ing. Jiří Hrubý
101. 1301698 Ing. Ivana Sušilová
102. 0701251 Ing. Rostislav Bednář
103. 1302307 Ing. Michal Bureš
104. 1003636 Ing. Vladimír Fouček
105. 0102350 Ing. Jitka Holečková Ph.D.
106. 0010767 Ing. Marián Múdry
107. 1002949 Ing. Antonín Pokorný
108. 0102340 Ing. Ondřej Štumpour
109. 0011097 Josef Dvořák
110. 0102099 Pavel Dvořák
111. 0401226 Jiřina Vedralová
112. 0008200 Ing. Veronika Marešová
113. 1100542 Ing. Pavel Knop-Kostka
114. 1006389 Ing. Vladimír Montag
115. 0008663 Ing. Marek Strnad
116. 1103466 Ing. Ivan Kudra
117. 1400640 Oldřich Havlíček DiS.
118. 0300898 Ing. Kamil Mazánek
119. 1201825 Ing. Petr Kocman
120. 0602374 Ing. Jakub Kiska
121. 0301379 Bc. Michal Pašava
122. 1003042 Ing. Jiří Hadrava
123. 1301072 Ing. Libor Tkáč
124. 1004864 Ing. Milan Cifr
125. 0013804 Jan Carbol
126. 0008281 Ing. Milan Zápotocký
127. 0008443 Ing. Luděk Vondrášek
128. 0402293 Ing. Miroslav Kovařík
129. 1101070 Antonín Šoltys
130. 0402470 Bc. Michal Klíma
131. 0602632 Ondřej Beneš
132. 0002529 Ing. Miroslav Kováč
133. 1301674 Ing. Josef Truksa
134. 1006052 Ing. Svatoslav Blažek
135. 0007934 Milan Richtr
136. 1004034 Ing. Pavel Mrňa
137. 1100334 Ing. Tomáš Trčka
138. 0012355 Ing. Aleš Janoušek
139. 0006802 Ing. Petr Pavlíček
140. 0301027 Ing. Pavel Žemlička
141. 1101748 Josef Zahel
142. 1103633 Bc. Pavel Němčanský
143. 0012816 Ing. Petr Šimák
144. 0007129 Ing. Jaroslav Havlík
145. 0201361 Ing. Milan Vladyka
146. 0701229 Ing. Martin Vašina
147. 1002627 Ing. Ladislav Konečný
148. 0006716 Ing. Otakar Hasík
149. 1002344 Ing. Jiří Dvořák
150. 1400411 Ing. Hana Paulová
151. 1400568 Ing. Radek Švengr
152. 1006468 Ing. Denisa Hrubá
153. 0301527 Miroslav Rojt
154. 0202138 Ing. Michal Ptáčník
155. 1001087 Ing. Zdeňka Jabůrková
156. 0202274 Ing. Jaroslav Čechura
157. 0601516 Ing. Lubomír Jakl
158. 1005487 Ing. Michal Kosňovský
159. 1003624 Ing. Eva Cimflová
160. 0200970 Ing. Lubomír Klajsner
161. 0701270 Ing. Stanislav Kroulík
162. 0202167 Ing. arch. Petr Kvasnička
163. 1201828 Pavel Háněl
164. 0000847 Ing. Václav Chvojka
165. 1300930 Ing. Petr Skřivánek
166. 0009019 Ing. Pavol Ondovčák
167. 0009672 Ing. Michal Rulc
168. 0009000 Ing. František Rulík
169. 0602651 Ing. Jana Bulenová
170. 0201722 Ing. Jan Setikovský
171. 0008578 Ing. Jiří Mantlík
172. 0400963 Ing. Antonín Wachtel
173. 0011766 Ing. Boris Vološ Ph.D.
174. 1100106 Karel Brendl
175. 1103447 Ing. Richard Šulák
176. 0700889 Ing. Luboš Marek
177. 0008541 Petr Veverka
178. 1302308 Ing. Petr Levák
179. 0012572 Jan Fassmann
180. 1102442 Ing. Zdeněk Polach
181. 1005401 Ing. Viktor Neveselý
182. 0101372 Ing. Petr Moučka
183. 0014172 Ing. Petr Vild
184. 1104127 Lukáš Pyszko
185. 1302129 Ing. Kateřina Pinďáková