Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Webinář - Technický dozor stavebníka - jeho postavení a úloha

Webinář - Technický dozor stavebníka - jeho postavení a úloha

Přednášející:
Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.
  
Anotace: 

Cílem semináře je přispět k informovanosti účastníků o dozorové činnosti ve stavebnictví se specifickým zaměřením na postavení a úlohu technického dozoru stavebníka. Seminář navazuje na metodickou pomůcku systému PROFESIS MP 9.2 Technický dozor stavebníka, s předpokládaným vydáním 12/2019. V průběhu semináře bude blíže pojednán přístup autora tohoto dokumentu k jeho obsahu a využití, který je založen na významu pozice TDS nejen v dozorové činnosti nad prováděním stavby.

Témata:

  • Specifika stavebnictví, důvody prováděného dozoru ve stavebnictví
  • Právní požadavky související s výstavbou a prováděným dozorem
  • Odpovědnost a povinnosti stavebníka, výchozí podmínky pro postavení TDS
  • Smluvní zabezpečení TDS – úloha stavebníka
  • Charakteristika prováděných dozorů ve stavebnictví
  • Státní a správní dozor, úloha stavebních úřadů a dotčených orgánů
  • Interní dozor na staveništi, vztah TDS k autorskému dozoru a ke koordinátorovi BOZP
  • Dílčí postupy TDS v plnění povinností stavebníka a v dozorové činnosti na staveništi
  • Specifika dozoru v dopravním stavitelství

 

Seminář je veden v průběžné interakci mezi posluchači a lektorem. Je věnován potřebný časový prostor pro diskuzi a odpovědím na dotazy účastníků týkajících se praktických řešení jejich úkolů v problematice semináře. Jsou uplatněny poznatky lektora z jeho auditorské a poradenské praxe ve stavebnictví.

  
Program: 
 
Datum konání:12. 12. 2019
Čas konání:od 14 hod. (délka tvrvání cca 4 hod.)
Organizační garant:Petr Javorik, tel.: 227 090 218, e-mail: webmaster@ckait.cz
Seminář:Webinář je současně i seminářem. Přihlášení na SEMINÁŘ
 
Adresa: internetový odkaz bude zaslán na váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný) 
Technické požadavky:
Datová linka: >1 Mb/s
Webový prohlížeč: podpora(přehrávání) HTML5.
Reproduktory/Sluchátka
 

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

 
Svoji neúčast na semináři omlouvejte nejpozději den před termínem konání semináře.
Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.
Termín
Celková kapacita
302
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0201778 Alena Kadlecová
2 0014157 Bc. Svatopluk Chrastina
3 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
4 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
5 0011251 Ing. Ivana Laštovková
6 0201758 Karel Šafrata
7 1201427 Ing. Monika Chrenková
8 0010456 Ing. Kateřina Tokarová
9 0010178 Ing. Petr Feierfeil
10 0102032 Ing. Milan Vávra
11 0102436 Tomáš Ungerman
12 0601963 Ing. Radek Adam
13 1301981 Ing. Zbyněk Onderka
14 1104100 Ing. Jiří Němec
15 1004717 Ing. Jan Hlavatý
16 0013303 Ing. Otakar Hrdlička
17 0012429 Ing. Martin Lischka
18 0013390 Ing. Ondřej Machek
19 0002103 Ing. Miroslav Paták
20 0202127 Jan Beneš
21 1004684 Ing. Lenka Hrabcová
22 0006545 Ing. Jiří Svejkovský
23 0010401 Igor Stařecký
24 0301170 Emil Ečer
25 0401803 Ing. Marie Sýkorová
26 1302407 Petr Vystrčil
27 1301839 Martin Polách
28 0201786 Zdeněk Vodák
29 0301478 Ing. Jiří Oboznenko
30 0011953 Ing. Richard Truxa
31 0100368 Ing. Vladimír Soukup
32 1301634 Ing. Josef Plášek
33 0007041 Ing. Jiří Procházka
34 0402147 Sandra Krejčová
35 0201678 Jaroslav Brožka
36 0012361 Ing. Eliška Vyhlídalová
37 0012909 Ing. Jana Abrhamová
38 1302299 Ing. Martin Pohanka
39 1201231 Ing. Luděk Ježek
40 0010293 Petr Pospíchal
41 0008447 Ing. Luboš Šustr
42 1002628 Lubomír Daníček
43 1302256 Ing. Kamil Beňo
44 0009369 Ing. Robert Koska
45 0008668 Ing. Jindřich Kaas
46 1302453 Ing. Roman Jelínek
47 1200884 Ing. Petr Hošek
48 1400424 Ing. Petr Bláha
49 1003316 Ing. Zuzana Bandochová
50 0011537 Ing. Jaroslav Berka Ph.D.
51 0200402 Ing. Jaroslav Uhlík
52 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
53 1103405 Ing. Petr Chroboček
54 0602712 Ing. Karel Hausvater
55 0006909 Ing. Miloslav Bárta
56 0013807 Ing. Adam Dufek
57 0202046 Ing. Václav Peřina
58 0012532 Ing. Radek Hrma
59 0601796 Ing. Tomáš Vondráček
60 1103083 Lukáš Kačáni
61 0005599 Karel Zvonař
62 1004081 Ing. Martin Hlavoň
63 0013191 Ing. Petra Plhalová
64 0012191 Ing. Michal Kohn
65 1302282 Ing. Martin Šeďa
66 0401165 Ludmila Nováčková
67 1100742 Ing. Josef Waclawek
68 0602120 Bohuslav Obst DiS.
69 1202116 Bc. Vít Malý
70 1000337 Ing. Soňa Ondráčková
71 0012828 Libor Kapoun
72 0201509 Václav Fiala
73 1300203 Ing. Leo Hnilička
74 1301944 Miroslav Večerka
75 1400336 Ing. Jiří Marek
76 0008242 Ing. Pavel Petrovka
77 1004579 Ing. Petr Binka
78 1006672 Ing. Radim Holub
79 1005088 Ing. Marek Kunický
80 0301510 Ing. et. Ing. Miroslav Kadlec
81 1400569 Ing. Pavel Vostal
82 0301532 Ing. Antonín Knop
83 1103846 Ing. Filip Velecký
84 0402297 Josef Nims
85 0300910 Ing. Petr Beníček
86 0401649 Miloslav Chalupníček
87 1400356 Ing. Zuzana Kotenová
88 1400503 Ing. Lukáš Sobotka
89 0202244 Ing. Václav Mašek
90 1006365 Ing. Samir Asfour
91 1001466 Ing. Šárka Prachařová
92 0009643 Ing. Jaromír Brunhofer
93 0602719 Ing. Jaroslav Štrop
94 1302315 Ing. Ladislav Odstrčilík
95 0301049 Ing. Jiří Vít
96 1100795 Ing. Jindřich Bielesz
97 0009382 Ing. Martin Nový
98 0011767 Bc. Karel Trojan
99 0012173 Jan Říha
100 1301562 Ing. Jiří Hrubý
101 1301698 Ing. Ivana Sušilová
102 0701251 Ing. Rostislav Bednář
103 1302307 Ing. Michal Bureš
104 1003636 Ing. Vladimír Fouček
105 0102350 Ing. Jitka Holečková Ph.D.
106 0010767 Ing. Marián Múdry
107 1002949 Ing. Antonín Pokorný
108 0102340 Ing. Ondřej Štumpour
109 0011097 Josef Dvořák
110 0102099 Pavel Dvořák
111 0401226 Jiřina Vedralová
112 0008200 Ing. Veronika Marešová
113 1100542 Ing. Pavel Knop-Kostka
114 1006389 Ing. Vladimír Montag
115 0008663 Ing. Marek Strnad
116 1103466 Ing. Ivan Kudra
117 1400640 Oldřich Havlíček DiS.
118 0300898 Ing. Kamil Mazánek
119 1201825 Ing. Petr Kocman
120 0602374 Ing. Jakub Kiska
121 0301379 Bc. Michal Pašava
122 1003042 Ing. Jiří Hadrava
123 1301072 Ing. Libor Tkáč
124 1004864 Ing. Milan Cifr
125 0013804 Jan Carbol
126 0008281 Ing. Milan Zápotocký
127 0008443 Ing. Luděk Vondrášek
128 0402293 Ing. Miroslav Kovařík
129 0402470 Bc. Michal Klíma
130 0602632 Ondřej Beneš
131 0002529 Ing. Miroslav Kováč
132 1301674 Ing. Josef Truksa
133 1006052 Ing. Svatoslav Blažek
134 0007934 Milan Richtr
135 1004034 Ing. Pavel Mrňa
136 1100334 Ing. Tomáš Trčka
137 0012355 Ing. Aleš Janoušek
138 0006802 Ing. Petr Pavlíček
139 0301027 Ing. Pavel Žemlička
140 1101748 Josef Zahel
141 1103633 Bc. Pavel Němčanský
142 0012816 Ing. Petr Šimák
143 0007129 Ing. Jaroslav Havlík
144 0201361 Ing. Milan Vladyka
145 0701229 Ing. Martin Vašina
146 1002627 Ing. Ladislav Konečný
147 0006716 Ing. Otakar Hasík
148 1002344 Ing. Jiří Dvořák
149 1400411 Ing. Hana Paulová
150 1006468 Ing. Denisa Hrubá
151 0301527 Miroslav Rojt
152 0202138 Ing. Michal Ptáčník
153 1001087 Ing. Zdeňka Jabůrková
154 0202274 Ing. Jaroslav Čechura
155 0601516 Ing. Lubomír Jakl
156 1005487 Ing. Michal Kosňovský
157 1003624 Ing. Eva Cimflová
158 0200970 Ing. Lubomír Klajsner
159 0701270 Ing. Stanislav Kroulík
160 0202167 Ing. arch. Petr Kvasnička
161 1201828 Pavel Háněl
162 0000847 Ing. Václav Chvojka
163 1300930 Ing. Petr Skřivánek
164 0009019 Ing. Pavol Ondovčák
165 0009672 Ing. Michal Rulc
166 0009000 Ing. František Rulík
167 0602651 Ing. Jana Bulenová
168 0201722 Ing. Jan Setikovský
169 0008578 Ing. Jiří Mantlík
170 0400963 Ing. Antonín Wachtel
171 0011766 Ing. Boris Vološ Ph.D.
172 1100106 Karel Brendl
173 1103447 Ing. Richard Šulák
174 0700889 Ing. Luboš Marek
175 0008541 Petr Veverka
176 1302308 Ing. Petr Levák
177 0012572 Jan Fassmann
178 1102442 Ing. Zdeněk Polach
179 1005401 Ing. Viktor Neveselý
180 0101372 Ing. Petr Moučka
181 0014172 Ing. Petr Vild
182 1104127 Lukáš Pyszko
183 1302129 Ing. Kateřina Pinďáková
184 1006202 Milan Horňák
185 0602397 Diana Hanáková
186 1003663 Ing. Peter Štefančík
187 1000632 Ing. Jiří Filip
188 0500582 Jaroslav Beneš
189 0013698 Ing. Petr Odstrčil
190 1003558 Libor Piták
191 0400553 Ing. Zdeněk Karásek
192 0102379 Radek Veselý
193 0501333 Ing. arch. Lenka Bartošová
194 1300171 Ing. Ladislav Smola
195 1006820 Ing. Martin Kužela
196 0012140 Ing. et Ing. Richard Hlaváč
197 0500720 František Ovečka
198 0300265 Ladislav Vršecký
199 1006475 Ing. Libor Kožik
200 1006734 Ing. Miroslav Tobek
201 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
202 1006232 Ing. Jiří David
203 0102182 Ing. Pavel Beran
204 1005890 Ing. Kateřina Miholová
205 0402354 Petr Kalinovič
206 1102478 Ing. Jan Hudec
207 0013668 Ing. Martin Fiury
208 0008752 Ing. Pavel Lyer
209 1005473 Jan Rolínek
210 1006579 Ing. Petr Vedra
211 0013974 Ing. Zuzana Koutenská
212 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
213 0102188 Jiří Jokl
214 0301283 Karel Melzer
215 1201515 Ing. Kamil Skala
216 1104018 Ing. Robin Humelič
217 0701569 Ing. Pavel Hrobař
218 0002017 Ing. Milan Šmíd
219 0701233 Ing. Zdeněk Burkoň
220 0602635 Ing. Tomáš Back
221 1300282 Ing. Monika Bambuchová
222 1302208 Ing. Mirko Ingr
223 0201039 Karel Červený
224 0701044 Josef Čech
225 0300922 Ing. Olga Havlíková
226 1004404 Ing. Hana Tupá
227 0201030 Ing. Ivo Mikáska
228 1006469 Ing. Milan Tesař
229 0101168 Martin Kolouch
230 1004424 Ing. Milan Pokorný
231 1104173 Ing. Marek Chum
232 1000392 Ing. Miloš Černý
233 0011671 Ing. Roman Franěk
234 0013903 Ing. David Harant
235 1301635 Ing. Radovan Rerko
236 1301422 Ing. Libor Pavelka
237 1005963 Michalis Charalambidis
238 1101637 Jana Štvrtňová
239 1101971 Ing. Zdeňka Baladová
240 1103532 Tomáš Jurošek
241 0013981 Ing. Jiří Souček
242 0602058 Ing. Jaroslav Kosinka
243 1006000 Ing. Miroslav Sukup
244 0003780 Ing. Jiří Pik
245 1100636 Ing. Dušan Dedek
246 1001008 Ing. Zdeněk Juráček
247 1005313 Bc. Lýdia Regéciová
248 1400469 Václav Švoma
249 0202336 Ing. Petr Thoma
250 0202158 Martin Panocha
251 1201778 Ing. Radim Dostál
252 0202119 Ing. arch. Václav Kosnar
253 1103340 Ing. Pavel Vasilenko
254 1006333 Bc. Miloš Vlček
255 1005830 Ing. Jan Košner Ph.D.
256 0002720 Tomáš Voborský
257 0201783 Milan Archman
258 0202262 Ondřej Fryč
259 1005996 Ing. Dimitr Iškiev
260 1006700 Ing. Tomáš Dobrovolný
261 0602488 Ing. Pavla Černá
262 0202068 Ing. Josef Hosnedl
263 0202069 Ing. Michal Hosnedl
264 0011323 Ing. Otakar Vich
265 0013820 Ing. Jan Vítů
266 1103572 Ing. Lukáš Koval
267 1102733 Ing. Kamil Neuwerth
268 1301987 Ing. Josef Brand
269 1006826 Ing. Věra Sokolářová Ph.D.
270 1006834 Mgr. Petr Bláha
271 0602461 Daniel Jerie DiS.
272 0011203 Ing. Eva Neumannová
273 0402092 Marek Güttner
274 1200413 Ing. Martin Říha
275 1202291 Ing. Michal Březina
276 1201484 Ing. Jaroslav Mádr
277 1103739 Ing. Milan Sauer
278 0701133 Ing. Andrej Peňák
279 0013324 Ing. Jozef Harčarík
280 1200414 Ing. Jan Zbořil
281 1201169 Miloslav Svozil
282 0301196 Ing. Lukáš Janoušek
283 0201883 Ing. Kateřina Boříková
284 0013919 Ing. Petr Pospíšil
285 0010830 Daniel Šafařík
286 0300921 Ing. Jiří Pražák
287 1200070 Ing. Martin Janeček
288 1201991 Ing. Lukáš Kovařík
289 1100562 Ing. Ivo Bednář
290 1104103 Ing. Radek Kreisl
291 1006121 Ing. Ondřej Bundil
292 0401523 Ing. Vít Šabach
293 0102542 Hana Fraňková
294 0009959 Vladislav Staněk
295 1002362 Ing. Jaroslav Fojtách
296 0401049 Ing. Renáta Formánková
297 0005059 Hynek Čvančara
298 0201987 Pavel Linka
299 0100708 Ing. Petr Thim
300 0008275 Karel Horák
301 0100957 Jiří Iral
302 0012475 Ing. Martin Krýcha