ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Vše

Formát: 2019-02-16
Formát: 2019-02-16

Prezentace ČKAIT 12.3.19 - Novinky u vnitřních rozvodů vody

Oblastní kancelář Liberec
Název vzdělávacího programu: Novinky u vnitřních rozvodů vody Přednášející (jméno a pracoviště): zástupci firmy HP-trend, s. r. o., Ludgeřovice Odborný garant: Ing. Jaromír Sedlický, ČKAIT Hlavní odborné téma – anotace: Vnitřní rozvody vody a novinky v tomto oboru, zejména trubky NANO (převratná novinka). Datum: 12.03.2019 Začátek akce (v kolik hodin): 12.00 Místo konání: učebna SPŠ stavební Liberec Ulice: Sokolovské náměstí 14, Liberec. Celková kapacita:  50

Seminář OK Praha – Navrhování izolací proti podzemní vodě a zemní vlhkosti

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Celková kapacita:  70

Problémová místa novely stavebního zákona, novely zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, novely jednotlivých prováděcích vyhlášek

Oblastní kancelář Ostrava
Semináře na téma " Problémová místa novely SZ, novely zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, novely jednotlivých prováděcích vyhlášek " se uskuteční 12. 3. 2019 v Domě techniky Ostrava, velký sál, Mariánské náměstí č. 5 od 14.00 hodin. Odborný garant: JUDr. Miluška Jarošová. Program semináře: Klady a zápory postupů a řízení podle novely stavebního zákona ve vztahu k činnosti projektantů, autorizovaných inspektorů, stavebních dozorů a technických dozorů, řešení problémových situací podle dosavadní praxe Celková kapacita:  240

Seminář - Integrace a bezpečnost komínových systémů v dřevostavbách a energeticky úsporných stavbách,

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Zveme vás na seminář pořádaný v rámci VII. běhu celoživotního vzdělávání členů ČKAIZ dne 12.3.2019 " Integrace a bezpečnost komínových systémů v dřevostavbách a energeticky úsporných stavbách", přednášející: Ing. Valtr Sodomka, Veronika Buková, MESSY s.r.o. a Ing. Walter Sodomka APOKS, Komínová asociace APOKS. Podrobnosti k této akci najdete v příloze. Celková kapacita:  70

Požadavky na výstavbu a BOZP na staveništi

Oblastní kancelář České Budějovice
Místo: Aula SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice (vchod z Klavíkovy ulice) Čas: 13-174 hod. Program: Požadavky na výstavbu - obecné požadavky podle § 169 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. - technické požadavky na stavby podle vyhlášky č. 268/2009 Sb. -požadavky bezbariérového užívání staveb podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 2. Požadavky na kvalifikaci rozhodujících účastníků výstavby - projektant, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka/stavební dozor, koordinátor BOZP na staveništi

Seminář OK Praha – Novela vyhlášky o dokumentaci staveb

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Celková kapacita:  70

SEMINÁŘ SVI: Stavby elektronických komunikací a nové právní předpisy

Aktuální novely právních předpisů a jejich aplikace v elektronických komunikacích  Zkušenosti s novelami právních předpisů, zejména se zákony (ve znění pozdějších předpisů):č. 183/2006 Sb., stavební zákon,  č. 194/2017 Sb., o usnadnění výstavby vysokorychlostního internetu,č. 416/2009 Sb., o usnadnění výstavby dopravní, energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. Celková kapacita:  65

CO HROZÍ PANELOVÝM DOMŮM PŘI NEODBORNÉM ZÁSAHU?

Oblastní kancelář Hradec Králové
POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU POŘÁDANOU OK ČKAIT a OP ČSSI Hradec Králové v rámci programu akcí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT CO HROZÍ PANELOVÝM DOMŮM PŘI NEODBORNÉM ZÁSAHU? která se koná v úterý dne 19. března 2019 od 10.00 hod. v zasedací místnosti v 1. patře budovy Hradeckého stavebního centra, Jižní 870, Hradec Králové, Slezské Předměstí http://najisto.centrum.cz/31283/hradecke-stavebni-centrum-as/#utm_source... 2.0 Přednáší Bude doplněno

SEMINÁŘ SVI: Stavební závady a možnosti jejich řešení

Prezentace stanovisek veřejného ochránce práv, vycházejících z kauz, které řešil, judikatury správních soudů a stanovisek MMR na dané téma. Seminář se zaměřuje na vymezení pojmu „veřejný zájem“ a na postup stavebního úřadu při jeho prosazování z úřední moci. Jmenovitě bude seminář zaměřen na institut kontrolní prohlídky stavby, nařizování udržovacích prací, nezbytných úprav, nutných zabezpečovacích prací, neodkladného odstranění stavby, vyklizení stavby a možnosti stavebního úřadu uložit opatření na sousedním pozemku nebo stavbě. Celková kapacita:  65

SEMINÁŘ SVI: Železniční stavitelství

Problematika železničního svršku tvoří stěžejní část železničního stavitelství, s realizací úzce souvisí pokrok a změny dosahované v oblasti diagnostiky železničních tratí, železniční geodezie a bezstykové koleje. Seminář je zaměřen také na interakci investor/zhotovitel ve vazbě na realizované projekty. Seminář je určen pro stavbyvedoucí, resp. vedoucí prací na železničním svršku. Celková kapacita:  60