ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Vše

Formát: 2019-04-22
Formát: 2019-04-22

SEMINÁŘ SVI: Duševní vlastnictví ve stavebnictví

Seminář a WEBINÁŘ na téma "Duševní vlastnictví ve stavebnictví". Celková kapacita:  65

Webinář - Duševní vlastnictví ve stavebnictví

Přednášející:Ing. Karel Čada, Prom. práv. Celková kapacita:  170

Vybrané stavební výrobky 2. část

Oblastní kancelář Pardubice
seminář, čtvrtek 16.5.2019, 13.00 – 17.00 hod Kongresový sál hotelu Labe, Masarykovo nám. 2633, Pardubice vstupné – AO – zdarma, ostatní 300,-Kč včetně DPH Celková kapacita:  100

Odborná exkurze na tvrz BOUDA

Oblastní kancelář Brno
Český svaz stavebních inženýrů OP Brno ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků, pořádají v sobotu 18. května odbornou exkurzi na tvrz BOUDA, součást těžkého opevnění hranic ČSR z roku 1938. Cena zájezdu zahrnuje cestovné a vstup do muzeí pro členy: 250,- Kč pro nečleny: 300,- Kč V D. Boříkovicích je nová dobrá Pizzerie, kde bude snahou zajistit oběd, který si každý uhradí sám. Přihlášky co nejdříve na sekretariátě ČSSI 732614187, 545214801, cssi@volny.cz,

Seminář OK Praha – Novela vyhlášky o dokumentaci staveb

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Celková kapacita:  70

Seminář OK Praha – Vady požárně bezpečnostních zařízení a konstrukcí

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Petr Bohuslav – technický ředitel J. Celková kapacita:  70

Vodní zákon v praxi

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "VODNÍ ZÁKON V PRAXI" 21.5.19 od 13.00 hodin ve Školicím centru ISTAR, Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno. Přednášející: Ing. Miloslava Melounová, předsedkyně ČSVH, soudní znalec Základní právní povinnosti podnikatelských subjektů v oblasti nakládání s povrchovými a podzemními vodami. Stavby vodních děl. Aplikace zákona o vodách v praxi, včetně připravovaných změn zákona. Program semináře: 1. Nakládání s vodami 2. Vodní díla 3. Stavby a rekonstrukce vodních děl 4. Plány povodí 5. Zneškodňování odpadních vod Celková kapacita:  90

Seminář OK Praha – Průzkumy a ověření spolehlivosti existujících konstrukcí

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Lukáš Balík, Ph.D. – Kloknerův ústav ČVUT PrahaIng. Miroslav Vokáč, Ph.D. – Kloknerův ústav ČVUTIng. Karel Jung, Ph.D. Celková kapacita:  70

Exkurze na vodní dílo Šance

Oblastní kancelář Ostrava
Exkurzi na vodní dílo Šance, které je po rozsáhlé rekonstrukci připravujeme na 23. 5. 2019 ( čtvrtek ). Autobus bude přistaven ve 13.00 hodin na parkoviště před Domem kultury města Ostravy, předpokládaný návrat v cca 17.00 hod. Odborný garant: Ing. Dalibor Kratochvíl z Povodí Odry, státní podnik Ostrava, člen ČKAIT . Počet účastníků je omezen na 45 osob včetně i těch, kteří pojedou vlastní dopravou. Tuto skutečnost neprodleně sdělí do oblastní kanceláře Ostrava. Budou jim upřesněny pokyny ohledně parkování, k vlastní přehradě pojede pouze autobus. l Celková kapacita:  45

Seminář OK Praha – Dozory a přejímka díla, kontrola stavby

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Čeněk Kadlec – projektová, poradenská a inženýrská kancelářIng. Milan Kounovský – vytápění a zdravotechnikaIng. Celková kapacita:  70