ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Vše

Formát: 2019-03-19
Formát: 2019-03-19

Seminář + exkurze OK Praha – Zámek Dolní Břežany (Chateau Clara Futura)

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Celková kapacita:  40

Revize norem pro nestmelené směsi a vrstvy ČSN EN 13285 a ČSN 73 6126-1

Oblastní kancelář Ostrava
Seminář na téma " Revize norem pro nestmelené směsi a vrstvy ČSN EN 13285 ČSN 73 6126-1 " se uskuteční dne 15. 4. 2019 v Domě techniky Ostrava, Mariánské náměstí č. 5, Ostrava-Mariánské Hory v malém sále od 13.30 hodin. Seminář je zaměřen na revizi těchto norem, do kterých jsou promítnuty zkušenosti s jejich používáním za dobu více jak 10 let. Cílem revize též bylo otevřít cestu k lepšímu využívání místních materiálů a recyklátů. Dále jsou prezentovány aktuální problémy při provádění a kontrole těchto směsí a vrstev.¨ Celková kapacita:  80

Dřevostavby Volyně

Oblastní kancelář České Budějovice
Program doplníme, jakmile bude k dispozici.

Vliv jednofázové trakce na podzemní úložná zařízení, problematika spojená s krádeží elektřiny z distribuční soustavy

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "VLIV JEDNOFÁZOVÉ TRAKCE NA PODZEMNÍ ÚLOŽNÁ ZAŘÍZENÍ, PROBLEMATIKA SPOJENÁ S KRÁDEŽÍ ELEKTŘINY Z DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY", který se koná dne 16.4.2019 od 13.00 hodin ve Školicím centru ISTAR, Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno. Přednášející: Ing. Ivan Cimbolinec Program semináře: Vliv jednofázové trakce na podzemní úložná zařízení: Celková kapacita:  90

Seminář + exkurze OK Praha – PREFA Aluminiumprodukte – střešní a fasádní systémy

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Michaela Fulíková, Ing. Jiří Fiala, Ing. Jiří Slapnička, Ing. Celková kapacita:  40

Požární bezpečnost staveb

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB", který se koná dne 23.4.2019 od 13:00 hodin ve Školicím centru ISTAR, Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno. Přednášející: pplk. Ing. Michal Valouch, odbor stavebně technické prevence, MV-GŘ HZS ČR Celková kapacita:  90

KONFERENCE: Inženýrský den 2019 - Hospodaření vodou

ČKAIT a ČSSI organizují již tradičně konferenci Inženýrský den 2019. V letošním roce na téma Hospodaření vodou.  U příležitosti Inženýrského dne bude vydána stejnojmenná ročenka - Stavební kniha 2019.

Seminář OK Praha – Požární bezpečnost staveb

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:pplk. Ing. Michal Valouch – odbor stavebně technické prevence, MV-GŘ HZS ČR kpt. Ing. Celková kapacita:  70

Stavby a výkon státního požárního dozoru podle zákona o požární ochraně, novinky v normách PBS

Oblastní kancelář České Budějovice
Místo: Aula SPŠ stavební, REsslova 2, České Budějovice (vchod z Klavíkovy ulice) Čas: 13-17 hod. Program: Přednáška řeší komplexně problematiku staveb ve vazbě na činnosti Hasičského záchranného sboru po celou dobu životnosti stavby až po její konec v důsledku požáru z hlediska platné legislativy. Dalším tématem jsou normy požární bezpečnosti staveb a jejich aktuální změny, poznatky z požárů a specifika požární bezpečnosti dřevostaveb.