ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Vše

Formát: 2020-01-20
Formát: 2020-01-20

Hospodaření vodou

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "HOSPODAŘENÍ VODOU", který se koná dne 19.2.2020 od 10:00 hodin ve Školicím centru ISTAR, Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno. Přednášející: Ing. Zuzana VYORALOVÁ, Ph.D. Problematika hospodaření s vodou je v současné době velmi diskutované téma. Otázka zdrojů vody, kvality vody a možnosti dalšího využití vody jsou velmi aktuální a přímo korespondují se změnami klimatu. S vodou (a to především pitnou vodou) je nutné hospodařit velmi šetrně, a proto je nezbytné hledat nové možnosti její úspory a jejího zpětného využití. Celková kapacita:  90

seminář CŽV - správní řád

Oblastní kancelář Brno
Název akce: Správní řád v aplikační praxi stavebních úřadů Termín konání: středa 19. února 2020 v 9:30 hodin Místo konání: FAST VUT v Brně, Veveří 95 Přednášející: JUDr. Eva Kuzmová, právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů Počet kreditů: 1 Přihlášky: www.ckait.cz, termínová listina Brno e-m: brno@ckait.cz tel.: 545 574 310 Celková kapacita:  70

Co je nutné pro úspěch BIM projektu

Oblastní kancelář České Budějovice
Místo: Aula SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice Čas: 13-17 hod. Program: Předpoklady úspěšného využití BIM modelu pro navrhování, realizaci a provoz: - požadavky - BIM protokol - CDE - BEP - datový standard Kontrola BIM modelu BIM projekt v realizaci BIM model a FM Příležitosti a rizika využívání BIM modelu Příklady Přednáší: Ing. Petr Matyáš, Ing. Roman Voráč, Ph.D., Ing. Roman Voráč Garant akce: CZ BIM, Odborná rada pro BIM

Seminář CŽV - Technický dozor stavebníka

Oblastní kancelář Olomouc
Cílem semináře je přispět k informovanosti účastníků o dozorové činnosti ve stavebnictví se specifickým zaměřením na postavení a úlohu technického dozoru stavebníka. Seminář navazuje na metodickou pomůcku systému PROFESIS MP 9.2 Technický dozor stavebníka, s předpokládaným vydáním 12/2019. V průběhu semináře bude blíže pojednán přístup autora tohoto dokumentu k jeho obsahu a využití, který je založen na významu pozice TDS nejen v dozorové činnosti nad prováděním stavby. Program: • Specifika stavebnictví, důvody prováděného dozoru ve stavebnictví Celková kapacita:  96

Požární bezpečnost staveb

Oblastní kancelář Ostrava
Dne 24.2.2020 se uskuteční seminář na téma " Požární bezpečnost staveb" ve školící místnosti Ostravia, a.s. ve 13:30 hod., ulice 28.října 150, Ostrava (v budově oblastní kanceláře ČKAIT). Odborný garant doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, děkan FBI, VŠB - TU Ostrava. Program semináře: 1. Přehled aktuálních a předpokládaných změn v kodexu norem požární bezpečnosti staveb 2. Nové pojetí větrání chráněných únikových cest v ČSN 73 0802 a ČSN 74 0804, včetně ukázky dopadu změn 3. Připravované koncepční změny v oblasti požární bezpečnosti staveb Celková kapacita:  50

Webinář - Poruchy vozovek, jejich příčiny a způsob opravy

Přednášející:Ing.

Seminář OK Praha – Poruchy vozovek, jejich příčiny a způsob opravy

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Celková kapacita:  70

Stavby dopravní infrastruktury

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola stavební a dopravní Děčín, p.o. Vás zve na dvoudenní seminář "STAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY", který se koná 26.2. - 27.2.2020 v prostorách školy VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín, p.o., Čsl. armády 10. Termín podání přihlášky je do 12.2.2020. Bližší informace na www.prumkadc.cz nebo na tel.: 412 516 136 či e-mailu: info@prumkadc.cz. Seminář je v rámci CŽV členů ČKAIT hodnocen 2 kreditními body.

VELETRH: Stavební veletrh Brno 2020

Stavební veletrh Brno, který se koná 26. - 29. 2. 2020, pokrývá prakticky všechny oblasti stavebnictví – realizace staveb, stavební řemesla a technologie, stavební materiály a výrobky, stavební konstrukce – a technického zařízení budov.

Seminář CŽV - Odborná diskuze - POZOR změna termínu!

Oblastní kancelář Olomouc
Odborná diskuze se zástupci magistrátu - odboru stavebního, odboru dopravy a územního rozvoje, odboru životního prostředí, Hasičského záchranného sboru, Krajské hygienické stanice,... Program akce: Požadavky stavebních úřadů a některých dotčených orgánů statní správy souvisejících s povolováním staveb. Odpovědi na dotazy autorizovaných osob při výkonu vybraných činností ve výstavbě. Příklady z praxe. Místo konání: Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc Začátek: 14:00 hod. Přednášející: pracovníci MMOl a dalších dotčených orgánů státní správy Celková kapacita:  100