ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Vše

Formát: 2019-03-19
Formát: 2019-03-19

Recyklace - Posuzování stavebních výrobků

Oblastní kancelář České Budějovice
Místo. Aula SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice (vchod z Klavíkovy ulice) Čas: 13-17 hod. Nařízení č. 305/2011, o stavebních výrobcích. Jedním z předpokladů, že trh bude nabízet kvalitní a bezpečné stavební výrobky, a že budeme mít správně navržené a provedené stavby, jsou konzistentní, jasné a nekomplikované předpisy, jejichž dodržování je právně vymahatelné. Dalším, a neméně důležitým předpokladem, je správná aplikace předpisů, vycházející z jejich detailní znalosti. Program: 1) Udržitelné využívání přírodních zdrojů

Vodní zákon v praxi

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "VODNÍ ZÁKON V PRAXI" 21.5.19 od 13.00 hodin ve Školicím centru ISTAR, Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno. Přednášející: Ing. Miloslava Melounová, předsedkyně ČSVH, soudní znalec Základní právní povinnosti podnikatelských subjektů v oblasti nakládání s povrchovými a podzemními vodami. Stavby vodních děl. Aplikace zákona o vodách v praxi, včetně připravovaných změn zákona. Program semináře: 1. Nakládání s vodami 2. Vodní díla 3. Stavby a rekonstrukce vodních děl 4. Plány povodí 5. Zneškodňování odpadních vod Celková kapacita:  90

Exkurze na vodní dílo Šance

Oblastní kancelář Ostrava
Exkurzi na vodní dílo Šance, které je po rozsáhlé rekonstrukci připravujeme na 23. 5. 2019 ( čtvrtek ). Autobus bude přistaven ve 13.00 hodin na parkoviště před Domem kultury města Ostravy, předpokládaný návrat v cca 17.00 hod. Odborný garant: Ing. Dalibor Kratochvíl z Povodí Odry, státní podnik Ostrava, člen ČKAIT . Počet účastníků je omezen na 45 osob včetně i těch, kteří pojedou vlastní dopravou. Tuto skutečnost neprodleně sdělí do oblastní kanceláře Ostrava. Budou jim upřesněny pokyny ohledně parkování, k vlastní přehradě pojede pouze autobus. l Celková kapacita:  45

Střešní a fasádní systémy PREFA Aluminiumprodukte

Oblastní kancelář Ostrava
Seminář na téma " Střešní a fasádní systémy PREFA Aluminiumprodukte" se uskuteční dne 27. 5. 2019 ve školící místnosti Ostravia, a. s., ul. 28. října 150, Ostrava ( budova sídla OK ) ve 13.30 hodin. Program semináře: 1. Úvod, historie, představení společnosti 2. Střešní systémy PREFA Aluminiumprodukte ( máloformátové, velkoformátové, drážkované. Okapové systémy. Střechy na horách a návrh protisněhových opatření. Řešení detailů ). Diskuse. Celková kapacita:  50

SEMINÁŘ SVI: Příroděblízká protipovodňová opatření x revitalizace vodních toků

V rámci semináře budou definovány základní principy příroděblízkých protipovodňových opatření (PBPO) a revitalizace vodních toků (RVT); budou porovnány rozdíly v přístupu a návrhu obou typů opatření v krajině a na korytech vodních toků. Součástí semináře je i představení aktualizované metodiky Operačního programu životního prostředí (OPŽP) pro příroděblízká protipovodňová opatření. Celková kapacita:  63

Seminář ČKAIT 28.5.19 - Současný stav navrhování konstrukcí z přírodního kamenene a zkušenosti z jejich realizace.

Oblastní kancelář Liberec
Název vzdělávacího programu: Současný stav navrhování konstrukcí z přírodního kamenene a zkušenosti z jejich realizace. Přednášející: Ing. Karel Dušek, ředitel firmy Kámen engineering s. r. o., Hradec Králové Odborný garant: Ing. Jaromír Sedlický, ČKAIT Hlavní odborné téma – anotace: Problematika použití přírodního kamene v pozemních stavbách a zásady navrhování. Datum: 28.05.2019 Začátek akce: 12.00 h Místo konání: učebna SPŠ stavební Liberec Ulice: Sokolovské náměstí 14, Liberec. Celková kapacita:  50

Slavnostní slib autorizovaných osob v Praze

Ve čtvrtek 30. května se od 9 hodin koná v Betlémské kapli (Betlémské nám. 255/4, Staré Město) slavnostní slib autorizovaných osob.

SPRÁVNÍ ŘÁD V APLIKAČNÍ PRAXI STAVEBNÍCH ÚŘADŮ

Oblastní kancelář Hradec Králové
POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU POŘÁDANOU OK ČKAIT a OP ČSSI Hradec Králové v rámci programu akcí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT SPRÁVNÍ ŘÁD V APLIKAČNÍ PRAXI STAVEBNÍCH ÚŘADŮ která se koná v pondělí dne 3. června 2019 14.30 hod. v zasedací místnosti v 1. patře budovy Hradeckého stavebního centra, Jižní 870, Hradec Králové, Slezské Předměstí http://najisto.centrum.cz/31283/hradecke-stavebni-centrum-as/#utm_source... 2.0 Přednáší

seminář CŽV - stavební zákon ve vztahu k občanskému zákoníku

Oblastní kancelář Brno
SEMINÁŘ OBSAZEN Název akce: Aplikace stavebního zákona ve vztahu k občanskému zákoníku Termín konání: středa 5. června 2019 v 9:30 h Místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 95 Přednášející: JUDr. Eva Kuzmová Počet kreditů: 1 Přihlášky: www.ckait.cz, termínová listina e-m: brno@ckait.cz tel.: 545574310 Celková kapacita:  60

Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2019, téma "Urbanismus veřejného prostoru pod úrovní terénu"

Oblastní kancelář Karlovy Vary
7.6.2019 Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2019, téma “Urbanismus veřejného prostoru pod úrovní terénu" přednášející: zástupci ČKAIT a ČSSI, VBI, Saské, Bavorské a Slovenské inženýrské komory