ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Vše

Formát: 2019-03-19
Formát: 2019-03-19

SEMINÁŘ SVI: Stavby elektronických komunikací a nové právní předpisy

Aktuální novely právních předpisů a jejich aplikace v elektronických komunikacích  Zkušenosti s novelami právních předpisů, zejména se zákony (ve znění pozdějších předpisů):č. 183/2006 Sb., stavební zákon,  č. 194/2017 Sb., o usnadnění výstavby vysokorychlostního internetu,č. 416/2009 Sb., o usnadnění výstavby dopravní, energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. Celková kapacita:  65

CO HROZÍ PANELOVÝM DOMŮM PŘI NEODBORNÉM ZÁSAHU?

Oblastní kancelář Hradec Králové
POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU POŘÁDANOU OK ČKAIT a OP ČSSI Hradec Králové v rámci programu akcí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT CO HROZÍ PANELOVÝM DOMŮM PŘI NEODBORNÉM ZÁSAHU? ZAMĚŘENO NA PANELOVÉ SOUSTAVY, POUŽÍVANÉ NA ÚZEMÍ VČ KRAJE která se koná v úterý dne 19. března 2019 od 10.00 hod. v zasedací místnosti v 1. patře budovy Hradeckého stavebního centra, Jižní 870, Hradec Králové, Slezské Předměstí http://najisto.centrum.cz/31283/hradecke-stavebni-centrum-as/#utm_source... 2.0 Přednáší Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., dr.h.c.

SEMINÁŘ SVI: Stavební závady a možnosti jejich řešení

Prezentace stanovisek veřejného ochránce práv, vycházejících z kauz, které řešil, judikatury správních soudů a stanovisek MMR na dané téma. Seminář se zaměřuje na vymezení pojmu „veřejný zájem“ a na postup stavebního úřadu při jeho prosazování z úřední moci. Jmenovitě bude seminář zaměřen na institut kontrolní prohlídky stavby, nařizování udržovacích prací, nezbytných úprav, nutných zabezpečovacích prací, neodkladného odstranění stavby, vyklizení stavby a možnosti stavebního úřadu uložit opatření na sousedním pozemku nebo stavbě. Celková kapacita:  65

Přednáška - HAMBURG - Hafen City a Labská filharmonie

Oblastní kancelář Praha
Pozvánka na přednášku„HAMBURG“ - Hafen City a Labská filharmoniekterou pořádá výbor o.p. Celková kapacita:  55

SEMINÁŘ SVI: Železniční stavitelství

Problematika železničního svršku tvoří stěžejní část železničního stavitelství, s realizací úzce souvisí pokrok a změny dosahované v oblasti diagnostiky železničních tratí, železniční geodezie a bezstykové koleje. Seminář je zaměřen také na interakci investor/zhotovitel ve vazbě na realizované projekty. Seminář je určen pro stavbyvedoucí, resp. vedoucí prací na železničním svršku. Celková kapacita:  60

Bezbariérové užívání pozemních staveb

Oblastní kancelář Ostrava
Seminář na téma " Bezbariérové užívání pozemních staveb " se uskuteční dne 25. 3. 2019 v Domě techniky Ostrava, Mariánské náměstí č. 5, Ostrava, malý sál od 13.30 hodin. Cílem semináře je seznámit účastníky s principy tvorby bezbariérového prostředí pozemních staveb v návaznosti na současné právní prostředí (zejména ve vztahu vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb) a požadavky českých technických norem. PROGRAM SEMINÁŘE: Celková kapacita:  80

Seminář ČKAIT 26.3.19 - Pojištění profesní odpovědnosti.

Oblastní kancelář Liberec
Název vzdělávacího programu: Pojištění profesní odpovědnosti, odpovědnost obecně a řešení škod Přednášející: Ing. Petra Bartoníčková, Mgr. Jakub Doležel, společnost GrECo JLT Czech Republic s. r. o. Hlavní odborné téma – anotace: 1. Odpovědnost obecně 2. Pojištění a připojištění 3. Škody a jejich likvidace Datum: 26.03.2019 Začátek akce: 12.00 h Místo konání: učebna SPŠ stavební Liberec Ulice: Sokolovské náměstí 14, Liberec. Celková kapacita:  50

Společnost Peikko - rychlý, bezpečný a efektivní způsob návrhu budov - POZOR ZMĚNA TERMÍNU!!!

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "SPOLEČNOST PEIKKO - RYCHLÝ, BEZPEČNÝ A EFEKTIVNÍ ZPŮSOB NÁVRHU BUDOV", který se koná dne 26.3.2019 od 13.00 hodin ve Školicím centru ISTAR, Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno. Přednášející: Ing. Pavel Nádaský, Ph.D.; Ing. Gabriel Mihálek; Ing. Milan Sedláček, Ph.D.; Ing. Matěj Hrubý, Jaroslav Opavský, PEIKKO Czech Republic s.r.o. Celková kapacita:  90