ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Činnost Dozorčí rady ČKAIT v roce 2011

Kancelář Komory
Dozorčí rada ČKAIT Dozorčí rada ČKAIT pracovala v roce 2011 do Shromáždění delegátů ve stejném složené jako v celém uplynulém volebním období. Po volbách na Shromáždění delegátů v březnu 2011 začala pracovala Dozorčí rada jako nejvyšší kontrolní orgán Komory v novém složení devítičlenném složení (dříve sedmičlenná), včetně nově zvoleného předsedy a dvou místopředsedů DR pracuje od března 2011 v následujícím složení:

Zpráva o činnosti dozorčí rady ČKAIT v roce 2010

Kancelář Komory
Dozorčí rada ČKAIT Dozorčí rada ČKAIT pracovala v roce 2010 ve stejném složení i v posledním roce svého volebního období. Dozorčí rada jako nejvyšší kontrolní orgán Komory, měla v roce 2010 sedm členů, včetně předsedy a dvou místopředsedů a pracovala ve složení:

Činnost dozorčí rady ČKAIT v roce 2009

Kancelář Komory
Dozorčí rada ČKAIT pokračovala v roce 2009 v práci ve stejném složení jako po volbách v roce 2008. Dozorčí rada jako nejvyšší kontrolní orgán Komory, měla v roce 2009 sedm členů, včetně předsedy a dvou místopředsedů a pracovala ve složení: Ing. Jaromír Vrba, CSc. - předseda (Olomouc) Ing. Michal Hrubý - 1. místopředseda (Praha) prof. Ing. František Hrdlička, CSc. – místopředseda (Praha) Ing. Radoslav Holý (Brno) Ing. Jan Korbel (Praha) Ing. Vlastimil Klazar (Hradec Králové) Ing. Josef Sláčal, CSc. (Ostrava).

Činnost Dozorčí rady ČKAIT v roce 2008

Kancelář Komory
Po Shromáždění delegátů v dubnu 2008 ihned proběhla ustavující schůze nově zvolené Dozorčí rady (DR), která při volbě předsedy provedla výměnu pozic na místě předsedy a 1. místopředsedy a přivítala nově zvoleného člena Ing. Klazara. DR jako nejvyšší kontrolní orgán Komory má sedm členů, včetně předsedy a dvou místopředsedů a pracovala ve složení: Ing. Jaromír Vrba, CSc. - předseda(Olomouc) Ing. Michal Hrubý - 1. místopředseda(Praha)

Činnost Dozorčí rady ČKAIT v roce 2007

Kancelář Komory
Dozorčí rada ČKAIT (DR) v roce 2007 měla jako kontrolní orgán Komory šest členů (předsedu, dva místopředsedy a tři členy) a pracovala ve složení: Ing. Michal Hrubý - předseda(Praha) Ing. Jaromír Vrba, CSc. - 1. místopředseda(Olomouc) prof. Ing. František Hrdlička, CSc. - místopředseda(Praha) Ing. Radoslav Holý(Brno) Ing. Jan Korbel(Praha)

Činnost Dozorčí rady ČKAIT v roce 2006

Kancelář Komory
Dozorčí rada, jako nejvyšší kontrolní orgán Komory má sedm členů,včetně předsedy a dvou místopředsedů. Dozorčí rada ČKAIT pracovala v roce 2006 ve složení: Ing. Michal Hrubý - předseda( Praha ) Ing. Jaromír Vrba, CSc - 1. místopředseda( Olomouc ) prof.Ing. František Hrdlička, CSc. - místopředseda( Praha ) Ing. Radoslav Holý( Brno ) Ing. Jan Korbel( Praha ) Ing. Josef Sláčal, CSc( Ostrava )

Nové složení Dozorčí rady ČKAIT

Kancelář Komory
Dozorčí rada ČKAIT v novém volebním období po shromáždění delegátů ČKAIT v dubnu 2008 bude pokračovat v práci v sedmičlenném složení, v čele s předsedou, dvěma místopředsedy a čtyřmi členy. Náplň práce se nemění, tedy organizovat a řídit kontrolní a dozorčí činnost ČKAIT a také vykonávat funkci druhoinstančního odvolacího orgánu u stížností zastavených šetřením dozorčích komisí.