Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zpráva o činnosti DR za 2019

Dozorčí rada ČKAIT pracovala v roce 2019 ve standardním režimu, který započal kontrolami kanceláří všech 13- ti oblastí Komory. Tyto kontroly jsou spojeny i s poslední prověrkou příprav výborů oblastí na Valné hromady. Kontroly byly zaměřeny na splnění základních formálních náležitostí (řádné a včasné obeslání všech členů ČKAIT v oblasti) a především na přípravu voleb do oblastí. Součástí návštěv zástupců DR na oblastech je také kontrola plnění usnesení valných hromad oblastí z předchozího roku a kontrola využívání prostředků pro odbornou činnost oblasti.

Činnost Dozorčí rady ČKAIT v roce 2011

Dozorčí rada ČKAIT

Dozorčí rada ČKAIT pracovala v roce 2011 do Shromáždění delegátů ve stejném složené jako v celém uplynulém volebním období. Po volbách na Shromáždění delegátů v březnu 2011 začala pracovala Dozorčí rada jako nejvyšší kontrolní orgán Komory v novém složení devítičlenném složení (dříve sedmičlenná), včetně nově zvoleného předsedy a dvou místopředsedů DR pracuje od března 2011 v následujícím složení:

Činnost dozorčí rady ČKAIT v roce 2009

Dozorčí rada ČKAIT pokračovala v roce 2009 v práci ve stejném složení jako po volbách v roce 2008. Dozorčí rada jako nejvyšší kontrolní orgán Komory, měla v roce 2009 sedm členů, včetně předsedy a dvou místopředsedů a pracovala ve složení: Ing. Jaromír Vrba, CSc. - předseda (Olomouc) Ing. Michal Hrubý - 1. místopředseda (Praha) prof. Ing. František Hrdlička, CSc. – místopředseda (Praha) Ing. Radoslav Holý (Brno) Ing. Jan Korbel (Praha) Ing. Vlastimil Klazar (Hradec Králové) Ing. Josef Sláčal, CSc. (Ostrava).

Činnost Dozorčí rady ČKAIT v roce 2008


Po Shromáždění delegátů v dubnu 2008 ihned proběhla ustavující schůze nově zvolené Dozorčí rady (DR), která při volbě předsedy provedla výměnu pozic na místě předsedy a 1. místopředsedy a přivítala nově zvoleného člena Ing. Klazara.
DR jako nejvyšší kontrolní orgán Komory má sedm členů, včetně předsedy a dvou místopředsedů a pracovala ve složení:
Ing. Jaromír Vrba, CSc. - předseda(Olomouc)
Ing. Michal Hrubý - 1. místopředseda(Praha)

Nové složení Dozorčí rady ČKAIT v roce 2008

Dozorčí rada ČKAIT v novém volebním období po shromáždění delegátů ČKAIT v dubnu 2008 bude pokračovat v práci v sedmičlenném složení, v čele s předsedou, dvěma místopředsedy a čtyřmi členy. Náplň práce se nemění, tedy organizovat a řídit kontrolní a dozorčí činnost ČKAIT a také vykonávat funkci druhoinstančního odvolacího orgánu u stížností zastavených šetřením dozorčích komisí.

Činnost Dozorčí rady ČKAIT v roce 2006

Dozorčí rada, jako nejvyšší kontrolní orgán Komory má sedm členů,včetně předsedy a dvou místopředsedů. Dozorčí rada ČKAIT pracovala v roce 2006 ve složení:

Ing. Michal Hrubý - předseda( Praha )
Ing. Jaromír Vrba, CSc - 1. místopředseda( Olomouc )
prof.Ing. František Hrdlička, CSc. - místopředseda( Praha )
Ing. Radoslav Holý( Brno )
Ing. Jan Korbel( Praha )
Ing. Josef Sláčal, CSc( Ostrava )