ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápisy z jednání Ostrava

zápis č. 7/2015

Oblastní kancelář Ostrava
Zápis č. 7/2015 z jednání výboru ČKAIT Ostrava konané dne 3. 9. 2015 Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Marta Bílková, Ing. Petr Bura, , Ing. Ladislav Čech, Ing. Vít Hudeček, Ing. Jaroslav Gilar, doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D., Dr. Ing. Tomáš Novotný, Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., Ing. Vlastimil Šmiřák Hosté: Ing. Vlastimil Reichel, Ing. Ladislav Zahradníček Kontrola zápisu z minulé schůze výboruZápis ze schůze výboru konané dne 4. 6. 2015 byl schválen bez připomínek.

Zápis č. 6/2015

Oblastní kancelář Ostrava
Zápis č. 6/2015 z jednání výboru ČKAIT Ostrava konané dne 4. 6. 2015 Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Marta Bílková, Ing. Petr Bura, Ing. Petr Dospiva, Ph.D., Ing. Ladislav Čech, Ing. Vít Hudeček, Dr. Ing. Tomáš Novotný Hosté: Ing. Vlastimil Reichel Kontrola zápisu z minulé schůze výboruZápis ze schůze výboru konané dne 7. 5. 2015 byl schválen bez připomínek. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob Realizované akce:

Zápis č. 5/2015

Oblastní kancelář Ostrava
Zápis č. 5/2015 z jednání výboru ČKAIT Ostrava konané dne 7. 5. 2015 Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Marta Bílková, Ing. Petr Bura, Ing. Petr Dospiva, Ph.D., Ing. Jaroslav Gilar, Ing. Ladislav Čech, Ing. Vít Hudeček, Dr. Ing. Tomáš Novotný, Ing. Jindřich Pater 1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru Zápis ze schůze výboru konané dne 8. 4. 2015 byl schválen bez připomínek. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob Realizované akce:

Zápis č. 4/2015

Oblastní kancelář Ostrava
Zápis č. 4/2015 ze schůze výboru ČKAIT Ostrava konané dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Petr Dospiva, Ph.D., Ing. Jaroslav Gilar, Ing. Ladislav Čech, Dr. Ing. Tomáš Novotný, Ing. Vlastimil Šmiřák Hosté: Ing. Vlastimil Reichel 1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru Zápis ze schůze výboru konané dne 5. 3. 2015 byl schválen bez připomínek. 2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob Realizované akce:

Zápis č. 3/2015

Oblastní kancelář Ostrava
Zápis č. 3/2015 ze schůze výboru ČKAIT Ostrava konané dne 5. 3. 2015 Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Marta Bílková, Ing. Petr Bura, Ing. Petr Dospiva, Ph.D., Ing. Jaroslav Gilar, Ing. Ladislav Čech, doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D., Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. Hosté: - 1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru Zápis ze schůze výboru konané dne 5. 2. 2015 byl schválen bez připomínek. 2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob  Realizované akce:

Zápis č. 2/2015

Oblastní kancelář Ostrava
Zápis č. 2/2015 ze schůze výboru ČKAIT Ostrava konané dne 5. 2. 2015 Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Marta Bílková, Ing. Petr Bura, Ing. Jaroslav Gilar, Ing. Jindřich Pater, Ing. Ladislav Čech, Ing. Vít Hudeček, doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D., Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. Hosté: Ing. Vlastimil Reichel, Ing. Ladislav Zahradníček Úvodem schůze výboru Ing. Bijok přivítal nové členy výboru oblasti i stávající, kteří byli zvoleni na VH dne 26. 1. 2015. Nově zvolení členové byli seznámeni s činností výboru oblasti a zároveň byly rozděleny úkoly následovně:

Usnesení VH ze dne 26. 1. 2015

Oblastní kancelář Ostrava
USNESENÍ Valné hromady České komory autorizovaných inženýrů a techniků oblasti Ostrava, konané dne 26. 1. 2015 v Domě kultury města Ostravy. A. Valná hromada schvaluje: Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře ČKAIT v Ostravě za rok 2014, přednesenou Ing. Svatoplukem Bijokem – předsedou oblasti. Plán činnosti na rok 2015. Zprávu o činnosti dozorčí rady ČKAIT a kontrole činnosti OK Ostrava v roce 2014, přednesenou členem DR ČKAIT p. Ing. Vlastimilem Šmiřákem.

Zápis č. 1/2015 ze zasedání výboru oblasti

Oblastní kancelář Ostrava
Zápis č. 1/2015 ze schůze výboru ČKAIT Ostrava konané dne 8. 1. 2015 Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Marta Bílková, Ing. Jaroslav Gilar, Ing. Jindřich Pater, Ing. Ladislav Čech, Ing. Petr Dospiva, Ph.D., Dr. Ing. Tomáš Novotný, Ing. Vlastimil Reichel, Kontrola zápisu z minulé schůze výboru Zápis ze schůze výboru konané dne 4. 12. 2014 byl schválen bez připomínek. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob Realizované akce:

zápis č. 9/2014

Oblastní kancelář Ostrava
Zápis č. 9/2014 ze schůze výboru ČKAIT Ostrava konané dne 4. 12. 2014 Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Marta Bílková, Ing. Jaroslav Gilar, Ing. Petr Kotlán, Ing. Jindřich Pater, Ing. Ladislav Čech, Ing. Petr Dospiva, Ph.D., Ing. Vít Hudeček, Dr. Ing. Tomáš Novotný, Ing. Vlastimil Reichel, Ing. Vlastimil Šmiřák, Kontrola zápisu z minulé schůze výboru Zápis ze schůze výboru konané dne 6. 11. 2014 byl schválen bez připomínek. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob Realizované akce:

zápis č. 8/2014

Oblastní kancelář Ostrava
Zápis č. 8/2014 ze schůze výboru ČKAIT Ostrava konané dne 6. 11. 2014 Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Marta Bílková, Ing. Jaroslav Gilar, Ing. Petr Kotlán, Jindřich Pater, Kontrola zápisu z minulé schůze výboru Zápis ze schůze výboru konané dne 2. 10. 2014 byl schválen bez připomínek. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob Realizované akce: Seminář na téma „Bezbariérové užívání dopravních staveb“ se uskutečnil