ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápisy z jednání Ostrava

Zápis č. 1/2011

Oblastní kancelář Ostrava
ze schůze výboru ČKAIT Ostrava konané dne 6. 1. 2011 Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Kamil Šamárek, Ing. Petr Kotlán, Ing. Jaroslav Gilar, Ing. Vastimil Reichel, Ing. Josef Sláčal, CSc., Ing. Ladislav Čech, Ing. Vít Hudeček, Dr. Ing. Tomáš Novotný Kontrola zápisu z minulé schůze výboru Zápis ze schůze výboru konané dne 2. 12. 2010 byl schválen bez připomínek. Činnost informačního centra (ICO)