ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápisy z jednání Olomouc

Zápis z jednání VO 15. 6. 2018

Oblastní kancelář Olomouc
ČKAIT - VÝBOR OBLASTI OLOMOUC Zápis ze schůze výboru dne 14. 6. 2018 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. Upozornění na konec dalšího běhu CŽV v prosinci 2018. • Všechny autorizované osoby musí prokázat, že se odborně vzdělávaly a to přes akce komory nebo individuálně. • V opačném případě neobdrží Certifikát odbornosti od komory, který stále více vyžadují investoři a budou finančně znevýhodnění při řešení deliktů, na nějž se vztahuje pojištění autorizovaných osob. 3. Připravované exkurze CŽV v r. 2018

Zápis z VO dne 17.5. 2018

Oblastní kancelář Olomouc
ČKAIT - VÝBOR OBLASTI OLOMOUC Zápis ze schůze výboru dne 17. 5. 2018 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. Dohodnutá témata na 2. pololetí CŽV • 18. 9. 2018 - Aktuální změny v předpisech a normách pro elektrotechniku – přednášející ing. Petr Létal Ph.D. z firmy Solid Team s.r.o. • 16. 10. 2018 – SW a technická podpora firmy Wavin pro HDV – přednášející Lukáš Mejzlík z firmy Wavin Ekoplastik. • 30. 10. 2018 – Zásady výstavby PD a rozdíl s NED – přednášející Ing. Libor Hrubý z Centra pasivního domu v Brně.

Zápis z VO dne 19. 4. 2018

Oblastní kancelář Olomouc
ČKAIT - VÝBOR OBLASTI OLOMOUC Zápis ze schůze výboru dne 19. 4. 2018 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. Informace o: - aktualizaci dat z oblasti Olomouc na webu komory. 3. Návrhy témat na 2. pololetí CŽV • Aktuální změny v předpisech a normách pro elektrotechniku – (dohodnuta přednáška Ing. Létala na 18. 9. 2018), • SW a technická podpora fy. Wavin při návrhu a realizaci HDV (hospodaření s dešťovou vodou) dohodnuta na 16. 10. 2018, • Centrum pasivního domu – téma přednášky a termín konání bude upřesněn v 18. týdnu¨

Zápis ze schůze výboru dne 15. 3. 2018

Oblastní kancelář Olomouc
1. Přítomni dle prezenční listiny 2. Informace o: - úpravách v kanceláři ČKAIT Olomouc – malování zasedací místnosti, - plánované dovolené paní tajemnice a omezení chodu kanceláře – info na webu, 3. Návrhy témat na 2. pololetí CŽV • Bylo projednáváno 8 návrhů a dále je třeba zabezpečit alespoň 4. 4. Doporučené exkurze pro rok 2018 – dle aktuální rozestavěnosti staveb:

Zápis z VO 15. 2. 2018

Oblastní kancelář Olomouc
ČKAIT - VÝBOR OBLASTI OLOMOUC Zápis ze schůze výboru dne 15. 2. 2018 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. Informace o VH oblasti Olomouc • Za kandidáty do Dozorčí komise ČKAIT Brno byly zvoleni: Ing. Radovan Mikula a Ing. Vladimír Puda. • Po konání VH byl na první schůzce členů výboru zvolen nový předseda výboru - Ing. Jiří Kožušníček. 3. Volba zástupce předsedy oblastní kanceláře Olomouc. • po hlasování zvolených členů oblasti byl zvolen Ing. Majer 4. Úkoly vyplývající pro Výbor oblasti z usnesení a diskuzních příspěvků, • Zajistit plnění plánu činnosti pro rok 2018,

Zápis z jednání VO 23.1.2018

Oblastní kancelář Olomouc
VÝBOR OBLASTI DNE 23. 1. 2018 Zápis ze zasedání výboru 1. Přítomni byli všichni nově valnou hromadou zvolení členové ( 7 členů VO): Ing. Kožušníček, ing. Majer, ing. Popelka, ing. Švub, ing. Tomek, ing. Hošek, ing. Zatloukal 2. Volba nového předsedy oblasti Olomouc: Přímým hlasováním byl zvolen ing. Jiří Kožušníček v počtu 6 hlasů pro. 3. Příští schůzka VO bude 15. 2. 2018. Zapsala: Ing. Jana Černá Dne 23. 1. 2018

Zápis z jednání VO 11.1.2018

Oblastní kancelář Olomouc
VÝBOR OBLASTI DNE 11. 1. 2018 Zápis ze schůze výboru 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. Příprava a zajištění VH: - Sál je zajištěn, - Občerstvení objednáno, předběžný počet 150 osob , bude upřesněno 19. 1. 2018, - Bylo pozváno 21 hostů, účast přislíbilo 16, - VO navrhl kandidáty do VO, do dozorčí komise Brno a delegáty na SD v Praze, - Zpráva o činnosti OK je připravena, VO ji odsouhlasil, - Moderování - ing. Staněk - Volby, komise – ing. Tužín, - Usnesení - ing Drábek,

Zápis z jednání VO 23.11.2017

Oblastní kancelář Olomouc
VÝBOR OBLASTI DNE 23. 11. 2017 Zápis ze schůze výboru 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. Dny otevřených dveří na školách 24. – 25. 11. 2017, školy navštíví a předají publikace: SPŠS Lipník nad Bečvou – ing. Tomek SOŠ a SOU Jeseník – ing. Švub SPŠS Horstav Olomouc – ing. Kožušníček 3. Seminář „Vady dřevostaveb“ – vysoká účast, odborná přednáška velmi kvalitní. Prezentace byla zaslána mailem všem zúčastněným. Diskuze byla i o havarované vazníkové střeše tělocvičny.

Zápis z jednání VO 19. 10. 2017

Oblastní kancelář Olomouc
VÝBOR OBLASTI DNE 19. 10. 2017 Zápis ze schůze výboru 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. CŽV na I. Pololetí 2018 je zajištěno a VO odsouhlasil: 6. 2. 2018 Finance a daně 6. 3. 2018 Škody v PD nebo na stavbách a poučení z nich 22. 3. 2018 Změny v normách a předpisech týkajících se stavby vozovek 10. 4. 2018 Novela Stavebního zákona 15. 5. 2018 Nový atomový zákon 12. 6. 2018 Ochrana osobních údajů 3. Odborná exkurze 21. 9. 2017 – 38 účastníků, velmi dobré reference.

Zápis z jednání VO 14. 9. 2017

Oblastní kancelář Olomouc
Zápis z jednání výboru oblasti dne 14. 9. 2017