ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápisy z jednání Olomouc

Zápis z VO 15. 2. 2018

Oblastní kancelář Olomouc
ČKAIT - VÝBOR OBLASTI OLOMOUC Zápis ze schůze výboru dne 15. 2. 2018 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. Informace o VH oblasti Olomouc • Za kandidáty do Dozorčí komise ČKAIT Brno byly zvoleni: Ing. Radovan Mikula a Ing. Vladimír Puda. • Po konání VH byl na první schůzce členů výboru zvolen nový předseda výboru - Ing. Jiří Kožušníček. 3. Volba zástupce předsedy oblastní kanceláře Olomouc. • po hlasování zvolených členů oblasti byl zvolen Ing. Majer 4. Úkoly vyplývající pro Výbor oblasti z usnesení a diskuzních příspěvků, • Zajistit plnění plánu činnosti pro rok 2018,

Zápis z jednání VO 23.1.2018

Oblastní kancelář Olomouc
VÝBOR OBLASTI DNE 23. 1. 2018 Zápis ze zasedání výboru 1. Přítomni byli všichni nově valnou hromadou zvolení členové ( 7 členů VO): Ing. Kožušníček, ing. Majer, ing. Popelka, ing. Švub, ing. Tomek, ing. Hošek, ing. Zatloukal 2. Volba nového předsedy oblasti Olomouc: Přímým hlasováním byl zvolen ing. Jiří Kožušníček v počtu 6 hlasů pro. 3. Příští schůzka VO bude 15. 2. 2018. Zapsala: Ing. Jana Černá Dne 23. 1. 2018

Zápis z jednání VO 11.1.2018

Oblastní kancelář Olomouc
VÝBOR OBLASTI DNE 11. 1. 2018 Zápis ze schůze výboru 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. Příprava a zajištění VH: - Sál je zajištěn, - Občerstvení objednáno, předběžný počet 150 osob , bude upřesněno 19. 1. 2018, - Bylo pozváno 21 hostů, účast přislíbilo 16, - VO navrhl kandidáty do VO, do dozorčí komise Brno a delegáty na SD v Praze, - Zpráva o činnosti OK je připravena, VO ji odsouhlasil, - Moderování - ing. Staněk - Volby, komise – ing. Tužín, - Usnesení - ing Drábek,

Zápis z jednání VO 23.11.2017

Oblastní kancelář Olomouc
VÝBOR OBLASTI DNE 23. 11. 2017 Zápis ze schůze výboru 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. Dny otevřených dveří na školách 24. – 25. 11. 2017, školy navštíví a předají publikace: SPŠS Lipník nad Bečvou – ing. Tomek SOŠ a SOU Jeseník – ing. Švub SPŠS Horstav Olomouc – ing. Kožušníček 3. Seminář „Vady dřevostaveb“ – vysoká účast, odborná přednáška velmi kvalitní. Prezentace byla zaslána mailem všem zúčastněným. Diskuze byla i o havarované vazníkové střeše tělocvičny.

Zápis z jednání VO 19. 10. 2017

Oblastní kancelář Olomouc
VÝBOR OBLASTI DNE 19. 10. 2017 Zápis ze schůze výboru 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. CŽV na I. Pololetí 2018 je zajištěno a VO odsouhlasil: 6. 2. 2018 Finance a daně 6. 3. 2018 Škody v PD nebo na stavbách a poučení z nich 22. 3. 2018 Změny v normách a předpisech týkajících se stavby vozovek 10. 4. 2018 Novela Stavebního zákona 15. 5. 2018 Nový atomový zákon 12. 6. 2018 Ochrana osobních údajů 3. Odborná exkurze 21. 9. 2017 – 38 účastníků, velmi dobré reference.

Zápis z jednání VO 14. 9. 2017

Oblastní kancelář Olomouc
Zápis z jednání výboru oblasti dne 14. 9. 2017

Zápis z jednání VO 15. 6. 2017

Oblastní kancelář Olomouc
VÝBOR OBLASTI DNE 15. 6. 2017 Zápis ze schůze výboru 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. CD – Dopravní stavby pro členy, bude přístup on-line Profesis s přihlašovacím heslem.

Zápis z VO 18. 5. 2017

Oblastní kancelář Olomouc
VÝBOR OBLASTI DNE 18. 5. 2017 Zápis ze schůze výboru 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. CŽV pro 2. pololetí 2017 – návrh seminářů byl zaslán do kanceláře ČKAIT Praha ke schválení. 3. Seminář BIM 2017 – zkušenosti z praxe Informační modelování staveb – cesta k digitalizaci stavebnictví, hlavní efekt BIM pro uživatele. Rozložení celkových nákladů během životnosti stavby: - návrh 2%, - realizace 34% - správa a údržba 64% Odborné znalosti je ¼ , velmi důležité jsou dovednosti IT, BIM koordinátor je nutný – stará se o data, postupy, kontrolu dat,

Zápis z VO 18. 5. 2017

Oblastní kancelář Olomouc
VÝBOR OBLASTI DNE 18. 5. 2017 Zápis ze schůze výboru 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. CŽV pro 2. pololetí 2017 – návrh seminářů byl zaslán do kanceláře ČKAIT Praha ke schválení. 3. Seminář BIM 2017 – zkušenosti z praxe Informační modelování staveb – cesta k digitalizaci stavebnictví, hlavní efekt BIM pro uživatele. Rozložení celkových nákladů během životnosti stavby: - návrh 2%, - realizace 34% - správa a údržba 64% Odborné znalosti je ¼ , velmi důležité jsou dovednosti IT, BIM koordinátor je nutný – stará se o data, postupy, kontrolu dat,

Zápis z VO 20. 4. 2017

Oblastní kancelář Olomouc
VÝBOR OBLASTI DNE 20. 4. 2017 Zápis ze schůze výboru 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. Shromáždění delegátů na SD v Praze dne 25. 3. 2017, zúčastnili se všichni zvolení delegáti z Olomouce: - Požadavek na experta v novele SZ zatím neprošel, - Kvalita práce AO, - Co neumím, musím zadat odborníkovi, - Není čas na výchovu mladých inženýrů, - Konference pro statiky, - Zlepšit kvalitu a vzdělávání AO, - Zákony nás svazují, - BIM – mladší generace s tím bude určitě pracovat, - MMR – Serafín má úkol vytvořit veřejnou knihovnu, - Robotizace - sledovat,