ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápisy z jednání Olomouc

Zápis z jednání VO 23.11.2017

Oblastní kancelář Olomouc
VÝBOR OBLASTI DNE 23. 11. 2017 Zápis ze schůze výboru 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. Dny otevřených dveří na školách 24. – 25. 11. 2017, školy navštíví a předají publikace: SPŠS Lipník nad Bečvou – ing. Tomek SOŠ a SOU Jeseník – ing. Švub SPŠS Horstav Olomouc – ing. Kožušníček 3. Seminář „Vady dřevostaveb“ – vysoká účast, odborná přednáška velmi kvalitní. Prezentace byla zaslána mailem všem zúčastněným. Diskuze byla i o havarované vazníkové střeše tělocvičny.

Zápis z jednání VO 19. 10. 2017

Oblastní kancelář Olomouc
VÝBOR OBLASTI DNE 19. 10. 2017 Zápis ze schůze výboru 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. CŽV na I. Pololetí 2018 je zajištěno a VO odsouhlasil: 6. 2. 2018 Finance a daně 6. 3. 2018 Škody v PD nebo na stavbách a poučení z nich 22. 3. 2018 Změny v normách a předpisech týkajících se stavby vozovek 10. 4. 2018 Novela Stavebního zákona 15. 5. 2018 Nový atomový zákon 12. 6. 2018 Ochrana osobních údajů 3. Odborná exkurze 21. 9. 2017 – 38 účastníků, velmi dobré reference.

Zápis z jednání VO 14. 9. 2017

Oblastní kancelář Olomouc
Zápis z jednání výboru oblasti dne 14. 9. 2017

Zápis z jednání VO 15. 6. 2017

Oblastní kancelář Olomouc
VÝBOR OBLASTI DNE 15. 6. 2017 Zápis ze schůze výboru 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. CD – Dopravní stavby pro členy, bude přístup on-line Profesis s přihlašovacím heslem.

Zápis z VO 18. 5. 2017

Oblastní kancelář Olomouc
VÝBOR OBLASTI DNE 18. 5. 2017 Zápis ze schůze výboru 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. CŽV pro 2. pololetí 2017 – návrh seminářů byl zaslán do kanceláře ČKAIT Praha ke schválení. 3. Seminář BIM 2017 – zkušenosti z praxe Informační modelování staveb – cesta k digitalizaci stavebnictví, hlavní efekt BIM pro uživatele. Rozložení celkových nákladů během životnosti stavby: - návrh 2%, - realizace 34% - správa a údržba 64% Odborné znalosti je ¼ , velmi důležité jsou dovednosti IT, BIM koordinátor je nutný – stará se o data, postupy, kontrolu dat,

Zápis z VO 18. 5. 2017

Oblastní kancelář Olomouc
VÝBOR OBLASTI DNE 18. 5. 2017 Zápis ze schůze výboru 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. CŽV pro 2. pololetí 2017 – návrh seminářů byl zaslán do kanceláře ČKAIT Praha ke schválení. 3. Seminář BIM 2017 – zkušenosti z praxe Informační modelování staveb – cesta k digitalizaci stavebnictví, hlavní efekt BIM pro uživatele. Rozložení celkových nákladů během životnosti stavby: - návrh 2%, - realizace 34% - správa a údržba 64% Odborné znalosti je ¼ , velmi důležité jsou dovednosti IT, BIM koordinátor je nutný – stará se o data, postupy, kontrolu dat,

Zápis z VO 20. 4. 2017

Oblastní kancelář Olomouc
VÝBOR OBLASTI DNE 20. 4. 2017 Zápis ze schůze výboru 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. Shromáždění delegátů na SD v Praze dne 25. 3. 2017, zúčastnili se všichni zvolení delegáti z Olomouce: - Požadavek na experta v novele SZ zatím neprošel, - Kvalita práce AO, - Co neumím, musím zadat odborníkovi, - Není čas na výchovu mladých inženýrů, - Konference pro statiky, - Zlepšit kvalitu a vzdělávání AO, - Zákony nás svazují, - BIM – mladší generace s tím bude určitě pracovat, - MMR – Serafín má úkol vytvořit veřejnou knihovnu, - Robotizace - sledovat,

Zápis z VO 16. 3. 2017

Oblastní kancelář Olomouc
VÝBOR OBLASTI DNE 16. 3. 2017 Zápis ze schůze výboru 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. Shromáždění delegátů na SD v Praze dne 25. 3. 2017, zúčastní se všichni zvolení delegáti. 3. Nový seminář v rámci doprovodného programu veletrhu STAVOTECH dne 30. 3. 2017 – byl domluven s ing. Janem Zajíčkem na téma „Aktuální problémy při stavbě a opravách komunikací“. Všichni členové obdrželi pozvánku. 4. DVD Profesis – kvůli chybným datům byla na OK dodána zásilka 160 ks nových DVD na výměnu.

Zápis z VO 16. 2. 2017

Oblastní kancelář Olomouc
VÝBOR OBLASTI DNE 16. 2. 2017 Zápis ze schůze výboru 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. Zhodnocení VH: - Organizace a průběh VH, prodej odborných publikací v předsálí, DVD Profesis a stavební pomůcka pro všechny účastníky VH, - Účast hostů – bylo pozváno 19 hostů, zúčastnilo se 12 hostů, - Diskuze – investiční činnost – výhled v Olomouci, novela Stavebního zákona - urychlení povolovacího procesu záleží také na stavebníkovi, nedostatky ve využívání autorského a technického dozoru. - Informace o publikacích ČKAIT a o Profesisu, - Cena ČKAIT a vyhlášení i ceny ČKAIT veřejnosti,

Usnesení Valné hromady 2017 a Delegáti na Shromáždšní delegátů 25.3-2017

Oblastní kancelář Olomouc
Dne 17.1.2017 se konala Valná hromada oblasti Olomouc. V příloze je Usnesení Valné hromady a zvolení delegáti na Shromáždění delegátů dne 25.3.2017 v Praze.