Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápisy z jednání Olomouc

Usnesení VH 2020

Usnesení valné hromady České komory autorizovaných inženýrů a techniků oblasti Olomouc ze dne 20. 1. 2020

1. Valná hromada na svém dnešním zasedání schvaluje:
- Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Komory za rok 2019 přednesenou předsedou oblasti Ing. Jiřím Kožušníčkem, rozpočet oblastní kanceláře na rok 2020 a plán činnosti na rok 2020.
- Zprávu Dozorčí rady o kontrole činnosti OK ČKAIT v roce 2019.
- Výsledky voleb dle Zápisu mandátní a volební komise.

2. Valná hromada bere na vědomí:
- Informaci předsedy Komory o hlavních úkolech na rok 2020.

Zápis z jednání VO dne 9. 1. 2020

ČKAIT - VÝBOR OBLASTI OLOMOUC
Zápis ze schůze výboru dne 9. 1. 2020

1. Přítomni dle prezenční listiny

2. Upozornění na VII. běh CŽV 2019 - 2021.
• Všechny autorizované osoby musí prokázat, že se odborně vzdělávaly a to přes akce komory nebo individuálně. Formulář potřebný pro vyplnění lze získat na webové adrese: www.ckait.cz/celozivotni-vzdelavani
• Abychom předešli komplikacím na konci VII. běhu CŽV, doporučujeme všem účastníkům vytisknout si nový formulář z webu komory a průběžně si jednotlivé akce zaznamenávat do připravené tabulky.

3. CŽV – pro rok 2020

Zápis z VO dne 14. 11. 2019

ČKAIT - VÝBOR OBLASTI OLOMOUC
Zápis ze schůze výboru dne 14. 11. 2019

1. Přítomni dle prezenční listiny

2. CŽV – pro druhé pololetí roku 2019 nám už zůstává poslední seminář:
• Praktické zkušenosti z realizací systému větrání, topení a klimatizace
v budovách s téměř nulovou spotřebou energie. 19. 11. 2019 od 15.00.

Na 26. listopadu je dohodnuta exkurze na Revitalizaci kostela sv. Mořice, kde stavební práce provádí EUROGEMA CZ, a.s.

Zápis z VO dne 17.10.2019

Zápis ze schůze výboru dne 17. 10. 2019

1. Přítomni dle prezenční listiny

2. CŽV – pro druhé pololetí roku 2019
• Zelené střechy – nové trendy a vztah k NZÚ 5. 11. 2019 od 15.00
• Praktické zkušenosti z realizací systému větrání, topení a klimatizace
v budovách s téměř nulovou spotřebou energie. 19. 11. 2019 od 15.00

3. CŽV - Bezbariérové zásady ve vztahu k dopravním stavbám

Zápis z VO dne 12. 9. 2019

ČKAIT - VÝBOR OBLASTI OLOMOUC
Zápis ze schůze výboru dne 12. 9. 2019

1. Přítomni dle prezenční listiny

2. CŽV – pro druhé pololetí roku 2019
• Bezbariérové zásady ve vztahu k dopravním stavbám 17. 9. 2019 od 15.00
• Techn. a ekonomická proveditelnost zdrojů tepelné energie v budovách s téměř
nulovou spotřebou energie 15. 10. 2019 od 15.00
• Zelené střechy – nové trendy a vztah k NZÚ 5. 11. 2019 od 15.00
• Praktické zkušenosti z realizací systému větrání, topení a klimatizace
v budovách s téměř nulovou spotřebou energie. 19. 11. 2019 od 15.00

Záznam z jednání VO dne 20.6.2019

ČKAIT - VÝBOR OBLASTI OLOMOUC
Zápis ze schůze výboru dne 20. 6. 2019

1. Přítomni dle prezenční listiny

2. CŽV – pro druhé pololetí roku 2019
• Bezbariérové zásady ve vztahu k dopravním stavbám 17. 9. 2019 od 15.00
• Techn. a ekonomická proveditelnost zdrojů tepelné energie v budovách s téměř
nulovou spotřebou energie 15. 10. 2019 od 15.00
• Zelené střechy – nové trendy a vztah k NZÚ 5. 11. 2019 od 15.00
• Praktické zkušenosti z realizací systému větrání, topení a klimatizace
v budovách s téměř nulovou spotřebou energie. 19. 11. 2019 od 15.00

Zápis z jednání VO dne 16. 5. 2019

ČKAIT - VÝBOR OBLASTI OLOMOUC
Zápis ze schůze výboru dne 16. 5. 2019

1. Přítomni dle prezenční listiny

2. CŽV – pro rok 2019
Po finalizaci termínů s BEA centrem a přednášejícími nám zůstávají pro I. pololetí roku 2019 tyto odborné přednášky:

• Bezpečný a efektivní návrh budov (PEIKKO Group) 11. 6. 2019 od 15.00
Na druhé pololetí roku 2019 jsme pro naši oblast schválili následující akce:
• Bezbariérové zásady ve vztahu k dopravním stavbám 17. 9. 2019 od 15.00
• Techn. a ekonomická proveditelnost zdrojů tepelné energie v budovách s téměř

Zápis z jednání VO dne 11. 4. 2019

ČKAIT - VÝBOR OBLASTI OLOMOUC
Zápis ze schůze výboru dne 11. 4. 2019

1. Přítomni dle prezenční listiny

2. CŽV – pro rok 2019
Po finalizaci termínů s BEA centrem a přednášejícími nám zůstávají pro I. pololetí roku 2019 tyto odborné přednášky:
• Dozory ve výstavbě (opakovaná přednáška) 30. 4. 2019 od 15.00
• Impregnace konstrukčního dřeva (Bochemie) 14. 5. 2019 od 14.00
• Bezpečný a efektivní návrh budov (PEIKKO Group) 11. 6. 2019 od 15.00
Na druhé pololetí roku 2019 jsme pro naši oblast schválili následující akce:

Zápis z jednání VO dne 21. 3. 2019

ČKAIT - VÝBOR OBLASTI OLOMOUC
Zápis ze schůze výboru dne 21. 3. 2019

1. Přítomni dle prezenční listiny

2. CŽV – pro rok 2019
Po finalizaci termínů s BEA centrem a přednášejícími nám zůstávají pro I. pololetí roku 2019 tyto odborné přednášky:
• Standardy odvodnění pro město Olomouc 9. 4. 2019 od 15.00
• Dozory ve výstavbě (opakovaná přednáška) 30. 4. 2019 od 15.00
• Impregnace konstrukčního dřeva (Bochemie) 14. 5. 2019 od 14.00
• Bezpečný a efektivní návrh budov (PEIKKO Group) 11. 6. 2019 od 15.00
Na druhé pololetí roku 2019 jsme schválili následující akce:

Zápis z jednání VO dne 14. 2. 2019

ČKAIT - VÝBOR OBLASTI OLOMOUC
Zápis ze schůze výboru dne 14. 2. 2019

1. Přítomni dle prezenční listiny

2. CŽV – pro rok 2019
Po finalizaci termínů s BEA centrem a přednášejícími máme zajištěny na I. pololetí roku 2019 tyto odborné přednášky:
• Finance a daně. 5. 2. 2019 od 15.00
• Dozory ve výstavbě 5. 3. 2019 od 15.00
• Standardy odvodnění pro město Olomouc 9. 4. 2019 od 15.00
• Impregnace konstrukčního dřeva (Bochemie) 14. 5. 2019 od 14.00
• Bezpečný a efektivní návrh budov (PEIKKO Group) 11. 5. 2019 od 15.00