ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápisy z jednání celá ČR

Zápis z výboru oblasti 12. 1 2017

Oblastní kancelář Olomouc
VÝBOR OBLASTI DNE 12. 1. 2017 Zápis ze schůze výboru 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. Příprava a zajištění VH: - Sál je zajištěn, - Občerstvení, předběžný počet bude upřesněn 15. 1. 2017, zatím je objednáno pohoštění pro 150 osob, - Hosté – bylo pozváno 19 hostů, účast přislíbilo 12 hostů, - VO navrhl kandidátku delegátů na SD v Praze – 10 kandidátů + 3 náhradníci, - Zpráva o činnosti OK je připravena, VO ji odsouhlasil, - Moderování – ing. Staněk, - Volby, komise -ing. Tužín, - Usnesení – ing. Drábek, - U prezence – členové výboru + tajemnice + paní Lavičková,

Zápis a usnesení z VH 2017 OK ČKAIT Ústí nad Labem

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Zápis z valné hromady a usnesení z valné hromady 2017 OK ČKAIT Ústí nad Labem je připojen v příloze.

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Ústí n.L. ze dne 6.12.2016

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Ústí nad Labem konaného dne 6.12.2016 je připojen v příloze.

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Ústí n.L. ze dne 22.9.2016

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Zápis z jednání výboru, uskutečněného dne 22.9.2016 je uveden v příloze.

Zápis výboru 2017.01.04

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů z minulých jednání: 17.12.2016 Adventní setkání v Českém Krumlově. Akce se zúčastnilo 74 osob. 2. Plán práce: http://www.ckait.cz/terminova-listina/ceske-budejovice - 16.2.2017 Novely zákona 406/2000 Sb. O hospodaření energií a jejich dopady na projektování, přednáší Ing. Roman Šubrt, garant OP ČSSI, akce CŽV - 24.2.2017 Ples stavbařů, garant SPS ČR - 16.3.2017 Změny v BOZP na staveništi, činnost koordinátora a plán BOZP na staveništi, akce CŽV - 12. a 13.4.2017 Dřevostavby 2017, oblast zajistila 2 referáty (ECČB, HZS) akce CŽV

Zápis č. 1/2017

Oblastní kancelář Ostrava
Zápis č. 1/2017 ze schůze výboru ČKAIT Ostrava konané dne 5. 1. 2017 Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Marta Bílková, Ing. Petr Bura, Ing. Ladislav Čech, Ing. Petr Dospiva, Ph.D., Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., Ing. Vlastimil Šmiřák Ing. Jindřich Pater, Hosté: Ing. Vlastimil Reichel, Ing. Ladislav Zahradníček 1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru Zápis ze schůze výboru konané dne 13.12. 2016 byl schválen bez připomínek. 2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob  Připravované akce

Zápis č. 10/2016

Oblastní kancelář Ostrava
Zápis č. 10/2016 ze schůze výboru ČKAIT Ostrava konané dne 13.12. 2016 Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Marta Bílková, Ing. Jaroslav Gilar, Ing. Petr Bura, Dr. Ing. Tomáš Novotný, Ing. Vít Hudeček, Ing. Petr Dospiva, Ph.D., doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D., Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., Ing. Vlastimil Šmiřák Hosté: Ing. Vlastimil Reichel 1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru Zápis ze schůze výboru konané dne 3.11. 2016 byl schválen bez připomínek. 2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob  Realizované akce:

Zápis č. 9/2016

Oblastní kancelář Ostrava
Zápis č. 9/2016 ze schůze výboru ČKAIT Ostrava konané dne 3.11. 2016 Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Marta Bílková, Ing. Jaroslav Gilar, Ing. Petr Bura, Dr. Ing. Tomáš Novotný, Ing. Vít Hudeček, Ing. Petr Dospiva, Ph.D., doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D., Ing., Renata Zdařilová, Ph.D., Hosté: Ing. Vlastimil Reichel, Ing. Vlastimil Šmiřák 1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru Zápis ze schůze výboru konané dne 6.10. 2016 byl schválen bez připomínek. 2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob  Připravované akce:

Zápis z 37. jednání Profesního aktivu TZS a TPS ČKAIT konaného ve dnech 9. a 10. 11. 2016 v hotelu Fara Rančířov u Jihlavy

Kancelář Komory
Středa 9. 11. 2016 Zahájení aktivu Jednání zahájil Ing. Petr Dospiva, předseda profesního aktivu. Uvítal přítomné a hosty, a seznámil je s připraveným programem. Novela stavebního zákona – aktuální stav, Mgr. Jana Macháčková, MMR ČRPřítomní byli seznámeni s aktuálním stavem projednávání novely stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (dále SZ) k dnešnímu dni. Novela SZ prošla dne 26. 10.