ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápisy z jednání celá ČR

6. aktiv oboru Požární bezpečnost staveb dne 16.5. 2019

Kancelář Komory
Program:      1/   Zahájení                                                                  (Ing.Špačková)              

Zápis z jednání 10:00, 20. 5. 2019, Dům ČKAIT, Sokolská 1498/15, Praha 2

Kancelář Komory
Přítomni:         V. Mach, M. Trnka, T. Novotný, J. Chaloupský, J. Pokorný, P. Rybár, V. Zima, L. Vejvara, D. Gregor, M. Drahorád, P. Bek, J. Maivald, L. Bukovský, K. Jung, D. Lemák, J. Hejl(viz prezenční listina)Hosté:              - 1) Informace o činnosti Aktivu

Zápis výboru 2019.09.11

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů z minulého jednání Akce byly zhodnoceny ve zářijovém Zpravodaji a Z+i. 2. Plán práce 2.pol.2019: 24.9.2019 Exkurze na stavbu D3 ve spolupráci s Unií mostařů – akce zajištěna, předsedu oblasti zastoupí Ing.R.Lukeš 26.9.2019 Předpjaté betony: organizačně zajišťuje SPŠ stav. Č. Budějovice Ing. Lanz 27.9.-29.9.2019 Exkurze Zlínsko: akce organizačně zajištěna a plně obsazena 22.10.2019 Nové mapové a geografické podklady pro projektování – akce zajištěna 14.11.2019 Navrhování ochrany pozemních staveb před nežádoucím působením vody podle směrnice ČHIS 01 – akce zajištěna

Zápis ze schůze výboru OK ČKAIT Jihlava dne 4.9.2019.

Oblastní kancelář Jihlava
Výbor oblasti Jihlava na svém zasedání probíral přípravu odborných akcí v Jihlavě a setkání členů výboru s autorizovanými osobami z okresu Pelhřimov. Podrobný zápis najdete v příloze.

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 6/2019 dne 12. 7. 2019

Kancelář Komory
Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Klečka, Ing. Václav Mach, Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Ing. Lenka Wiatrová, Ing. Šárka Janoušková, Marie Báčová, Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Dominika HejdukováOmluveni: Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Robert Špalek, Ing. Josef Filip, Ph.D. Hosté: Ing. Žanet Hadžič (MMR ČR), Ing.

Zápis č. 6/2019 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 17.6.2019

Oblastní kancelář Praha
Přítomni:Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Bořek, Ing. Jaroslav Jelínek, Ing. Milan Komínek, Ing. Olgerd Pukl (částečně), Ing. Eva Patáková, Ing. Vladimíra Špačková, Ing. Lenka WiatrováOmluveni:Ing. Marek Novotný, Ph.D., Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Jaroslav Synek, Ph.D., Ing.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO PODPORU ROZVOJE PROFESE ČKAIT (RPRP) v KK ČKAIT Praha dne 30. 5. 2019

Kancelář Komory
Přítomní: Ing. Pater, doc. Masopust, Ing. Řičica, Ing. Šafránek, Ing. Drahorád, Ing. Serafín, Ing. Klepáčková, Ing. Mach, Báčová, doc. Pokorný, Ing. Zídek, Ing. Zimová, Ing. Hejduková,Ing. Špačková, Ing. Janoušková, Ing. Hnízdil, Ing. Bukovský, Ing. Chromý, Ing. Karasová, Charousková (přebírá agendu po Ing. Karasové), Jendruščák,Ing. Frýba (zástup Ing. Čmelíka), Ing. Mandík, Ing. Pejchal Omluvení: Ing. Křeček, Prof. Materna, Mgr. Machačková, Ing. Horák, Ing. Hladík, Prof. Kabele, Ing. Štěpán, Ing. Vokurka, Ing.

Zápis z výborové schůze - 6/2019

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z výborové schůze OK ČKAIT Liberec konané dne 24. 6. 2019 od 15:00 h. Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina). Informace předsedy Ing. K. Urbana: 1. Předány členům výboru ke kontrole nové žádost o autorizaci, které byly schváleny. 2. Informace ke „Stavbě roku LK 2019“. 3. Informace z porady předsedů oblastí ČKAIT, konané v 5/2019 v Praze. 4. Informace k plánovanému „Diáři ČKAIT 2020“. 5. Jelikož bude páté číslo Z+i věnováno naší oblastní kanceláři, požádal členy výboru o náměty do tohoto časopisu. Termín dodání do 9/2019.

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Ústí nad Labem dne 4.6.2019

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Ústí nad Labem, konaného dne 4.6.2019, je připojen v příloze.

Zápis ze schůze výboru OK ČKAIT Jihlava.

Oblastní kancelář Jihlava
Dne 14.5.2019 proběhlo zasedání výboru OK ČKAIT Jihlava - podrobný zápis najdete v příloze.