ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápisy z jednání celá ČR

Zápis z VO dne 14. 11. 2019

Oblastní kancelář Olomouc
ČKAIT - VÝBOR OBLASTI OLOMOUC Zápis ze schůze výboru dne 14. 11. 2019 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. CŽV – pro druhé pololetí roku 2019 nám už zůstává poslední seminář: • Praktické zkušenosti z realizací systému větrání, topení a klimatizace v budovách s téměř nulovou spotřebou energie. 19. 11. 2019 od 15.00. Na 26. listopadu je dohodnuta exkurze na Revitalizaci kostela sv. Mořice, kde stavební práce provádí EUROGEMA CZ, a.s.

Zápis č. 8/2019 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 7.10.2019

Oblastní kancelář Praha
Přítomni:Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Bořek, Ing. Jaroslav Jelínek, Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Milan Komínek (částečně), Ing. Marek Novotný, Ph.D., Ing. Olgerd Pukl, Ing. Vladimíra Špačková, Ing. Michael Trnka ml., CSc., Ing. Lenka WiatrováOmluveni:Ing. Eva Patáková, Ing.

Zápis výboru 2019.11.04

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů z minulého jednání 22.10.2019 Nové mapové a geografické podklady pro projektování – účast 14 AO. 2. Plán práce 2.pol.2019: 14.11.2019 Navrhování ochrany pozemních staveb před nežádoucím působením vody podle směrnice ČHIS 01 – akce zajištěna, 28.11.2019 Defekty budov 2019: organizátor VŠTE, spoluorganizátor OK ČKAIT Č.Budějovice, 12.12.2019 Adventní setkání – akce zajištěna. Odsouhlasena dotace ve výši 100 Kč. 3. Návrh plánu práce 1.pol. 2020: 20.2.2020 Co je nutné pro úspěch BIM projektu – organizuje OK ČKAIT ve spolupráci s Odbornou radou pro BIM, z.s.,

Zápis ze zasedání komise BIM ČKAIT č. 3/2019

Kancelář Komory
Datum:29.10.2019Čas:14.30 – 16.30 hod.Místo:velká zasedačka budovy ČKAIT, 2.

Zápis ze zasedání komise BIM ČKAIT č. 2/2019

Kancelář Komory
Datum:18. 9. 2019Čas:14.30 – 16.00 hod.Místo:velká zasedačka budovy ČKAIT, 2.

Zápis č. 6/2019

Oblastní kancelář Ostrava
Zápis č. 6/2019 ze schůze výboru OK ČKAIT Ostrava konané dne 5. 9. 2019 Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Ladislav Čech, Ing. Marta Bílková, Ing. Petr Bura, Dr. Ing.Tomáš Novotný, Ing. Jaroslav Gilar, Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., Ing. Vlastimil Šmiřák Hosté: Vlastimil Ing. Reichel, Karel Pastuszek 1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru Zápis ze schůze výboru konané dne 4. 6. 2019 byl schválen bez připomínek 2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob  Realizované akce

Zápis č. 6/2019

Oblastní kancelář Ostrava
Zápis č. 6/2019 ze schůze výboru OK ČKAIT Ostrava konané dne 5. 9. 2019 Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Ladislav Čech, Ing. Marta Bílková, Ing. Petr Bura, Dr. Ing.Tomáš Novotný, Ing. Jaroslav Gilar, Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., Ing. Vlastimil Šmiřák Hosté: Vlastimil Ing. Reichel, Karel Pastuszek 1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru Zápis ze schůze výboru konané dne 4. 6. 2019 byl schválen bez připomínek 2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob  Realizované akce

Zápis č. 5/2019

Oblastní kancelář Ostrava
Zápis č. 5/2019 ze schůze výboru OK ČKAIT Ostrava konané dne 4. 6. 2019 Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Ladislav Čech, Ing. Marta Bílková, Ing. Petr Bura, Ing. Petr Dospiva, Ph.D.,Ing. Vít Hudeček, Dr. Ing. Novotný, Ing. Jaroslav Gilar, Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., Ing. Vlastimil Šmiřák Hosté: Vlastimil Ing. Reichel 1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru Zápis ze schůze výboru konané dne 16. 5. 2019 byl schválen bez připomínek 2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob  Realizované akce

Zápis č. 4/2019

Oblastní kancelář Ostrava
Zápis č. 4/2019 ze schůze výboru OK ČKAIT Ostrava konané dne 16. 5. 2019 Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Ladislav Čech, Ing. Marta Bílková, Ing. Petr Bura, Ing. Petr Dospiva, Ph.D.,Ing. Vít Hudeček, Dr. Ing. Novotný, Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., Hosté: Vlastimil Ing. Reichel 1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru Zápis ze schůze výboru konané dne 4. 4. 2019 byl schválen bez připomínek 2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob  Realizované akce

Zápis z VO dne 17.10.2019

Oblastní kancelář Olomouc
Zápis ze schůze výboru dne 17. 10. 2019 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. CŽV – pro druhé pololetí roku 2019 • Zelené střechy – nové trendy a vztah k NZÚ 5. 11. 2019 od 15.00 • Praktické zkušenosti z realizací systému větrání, topení a klimatizace v budovách s téměř nulovou spotřebou energie. 19. 11. 2019 od 15.00 3. CŽV - Bezbariérové zásady ve vztahu k dopravním stavbám