ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápisy z jednání celá ČR

Zápis z jednání výboru oblasti - 2/2017

Oblastní kancelář Liberec
Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Liberec konané dne 13. 2. 2017 od 15:30 hodin. Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina).

Zápis č. 2/2017 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 13.2.2017

Oblastní kancelář Praha
Přítomni:Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Matějka, Ing. Milan Komínek, Ing. Jaroslav Jelínek, Ing. Vladimíra Špačková, Ing. Marek Novotný, Ph.D., Ing. Jan Bořek, Ing. Michael Trnka ml., CSc., Ing. Lenka WiatrováOmluveni:Ing.

ZÁPIS č. 08/2016 ze dne 13. října 2016

Kancelář Komory
Přítomni: Ing. Mandík, Ing. Loukota, Ing. Mráz, Ing. Stoulil, Ing. Vorel, Ing. Matůš, Ing. Müller, Ing. Zajíček, Ing. Majer, Ing. Novotný, Ing. Jirsa, Ing. Bado, pplk. JUDr. Burdová, Ing. Hejduková, Ing. Zdařilová PhD.

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Ústí nad Labem dne 17.1.2017

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Ústí nad Labem, konaného dne 17.1.2017 je připojen v příloze.

Zápis výboru 2017.02.16

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů z minulých jednání: Všechny úkoly roku 2016 byly splněny, valná hromada schválila Zprávu o činnosti za r.2016. 2. Zhodnocení valné hromady ČKAIT – předseda výboru poděkoval členům výboru, kteří se podíleli na organizačním zajištění, za hladký průběh jednání. Z hlediska následných povinností OK byly na KK zaslány: Zpráva členů DR ČKAIT, Zpráva o činnosti výboru oblasti Č. Budějovice za rok 2016, Usnesení z VH 2017, Zápis volební komise VH 2017, Zápis mandátní komise VH 2017. K plnění Usnesení:

Zápis č. 1/2017 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 9.1.2017

Oblastní kancelář Praha
 Přítomni:Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Matějka, Ing. Milan Komínek, Ing. Jaroslav Jelínek, Ing. Vladimíra Špačková, Ing. Marek Novotný, Ph.D., Ing. Jan Bořek, Ing. Lenka WiatrováOmluveni:Ing. Eva Patáková, Ing.

Zápis č. 10/2016 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 12.12.2016

Oblastní kancelář Praha
 Přítomni:Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Matějka, Ing. Eva Patáková (částečně), Ing. Jaroslav Jelínek, Ing. Vladimíra Špačková (částečně), Ing. Marek Novotný, Ph.D., Ing. Jan Bořek, Ing. Lenka WiatrováOmluveni:Ing. Milan Komínek, Ing.

Zápis ze schůze výboru OK ČKAIT Jihlava dne 31.1.2017.

Oblastní kancelář Jihlava
V úterý 31.1.2017 proběhla schůze výboru oblasti Jihlava. Na svém zasedání zhodnotila Valnou hromadu 2017, dále se členové zabývali přípravou odborných akcí. Byly určeny termíny odborné exkurze na Ostravsko a termín konání konference v Havl.Brodě. Podrobný zápis najdete v příloze.