ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápisy z jednání celá ČR

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 4/2019 dne 3.5.2019

Kancelář Komory
Přítomni::  Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Klečka, Ing. Václav Mach, Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Ing. Šárka Janoušková, Marie Báčová, Ing. Lenka WiatrováOmluveni: Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Robert Špalek, Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Lubomír Keim, CSc.Hosté: Ing. Žanet Hadžič (MMR ČR), Jaroslav Nechyba (ředitel odboru Koncepce BIM – ČAS) Program NormalizaceIng.

Zápis z výborové schůze - 5/2019

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z výborové schůze OK ČKAIT Liberec konané dne 20. 5. 2019 od 15:00 h Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina). Informace předsedy Ing. K. Urbana: 1. Kontrola nových žádostí o autorizaci. Členy výboru byly schváleny. 2. Informace k soutěži „Stavba roku LK“. 3. V úterý 28. 5. od 12:00 h proběhne na SPŠ stavební Liberec seminář na téma „Navrhování konstrukcí z přírodního kamene a zkušenosti z jejich realizace“. 4. Ve středu 5.6.19 od 8:00 hodin se uskuteční seminář HZS LK na téma „Nové předpisy v oblasti požární bezpečnosti staveb“. Závěr:

Zápis z jednání VO dne 16. 5. 2019

Oblastní kancelář Olomouc
ČKAIT - VÝBOR OBLASTI OLOMOUC Zápis ze schůze výboru dne 16. 5. 2019 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. CŽV – pro rok 2019 Po finalizaci termínů s BEA centrem a přednášejícími nám zůstávají pro I. pololetí roku 2019 tyto odborné přednášky: • Bezpečný a efektivní návrh budov (PEIKKO Group) 11. 6. 2019 od 15.00 Na druhé pololetí roku 2019 jsme pro naši oblast schválili následující akce: • Bezbariérové zásady ve vztahu k dopravním stavbám 17. 9. 2019 od 15.00 • Techn. a ekonomická proveditelnost zdrojů tepelné energie v budovách s téměř

Zápis č. 3/2019

Oblastní kancelář Ostrava
ze schůze výboru OK ČKAIT Ostrava konané dne 4. 4. 2019 Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Ladislav Čech, Ing. Marta Bílková, Ing. Petr Bura, Ing. Petr Dospiva, Ph.D.,Ing. Vít Hudeček, Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., Ing. Jindřich Pater Hosté: Vlastimil Ing. Reichel 1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru Zápis ze schůze výboru konané dne 28. 2. 2019 byl schválen bez připomínek 2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob  Realizované akce

Zápis č. 2/2019

Oblastní kancelář Ostrava
Zápis č. 2/2019 ze schůze výboru OK ČKAIT Ostrava konané dne 28. 2. 2019 Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Ladislav Čech, Ing. Marta Bílková, Ing. Petr Bura, Ing. Petr Dospiva, Ph.D., Ing. Jaroslav Gilar, Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., Ing. Jindřich Pater 1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru Zápis ze schůze výboru konané dne 3. 1. 2019 byl schválen bez připomínek 2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob  Realizované akce

Zápis č. 1/2019

Oblastní kancelář Ostrava
č. 1/2019 ze schůze výboru OK ČKAIT Ostrava konané dne 3. 1. 2019 Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Ladislav Čech, Ing. Marta Bílková, Ing. Petr Bura, Ing. Petr Dospiva, Ph.D., Dr. Ing. Tomáš Novotný,Ing. Jaroslav Gilar, Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., Ing. Vít Hudeček,Ing. Vlastimil Šmiřák 1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru Zápis ze schůze výboru konané dne 6. 12. 2018 byl schválen bez připomínek 2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob  Připravované akce

Zápi výboru 2019.05.13

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů z minulého jednání 16. a 17.3.2019 Dřevostavby Volyně-seminář úspěšně proběhl. Zhodnocení ve Zpravodaji a Z+i. 25.4.2019 Stavby a výkon státního požárního dozoru podle zák. o požár. ochraně, novinky v normách PBS - seminář úspěšně proběhl. Zhodnocení ve Zpravodaji a Z+i. Účast 31 AO. 2. PRESTA 10.ročník

Zápis č. 4/2019 z výjezdního zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT do Mělníku dne 24.4.2019

Oblastní kancelář Praha
Přítomni:Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Marek Novotný, Ph.D., Ing. Jaroslav Synek, Ph.D., Ing. Vladimíra Špačková, Ing. Lenka Wiatrová

Zápis z výborové schůze - 4/2019

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z výborové schůze OK ČKAIT Liberec konané dne 29. 4. 2019 od 15:00 h. Přítomni: členové výboru (viz prezenční listina). Informace předsedy Ing. Karla Urbana: 1. Předány členům výboru ke kontrole nové žádostí o autorizaci. Byly schváleny. 2. Informace k průběhu Shromáždění delegátů v Praze 30. 3. 2019. 3. Téma seminářů pro II. pol. 2019, byly odeslány do Prahy 18.4.19: „Požární bezpečnost staveb“, „Atypické prosklené obvodové pláště“, „PREFA Aluminiumprodukte – střešní a fasádní systémy“, „Okružní křižovatky v ČR 1998 - 2018.

Zápis ze zasedání Profesního aktivu „Městské inženýrství“ ČKAIT konaného dne 21 .03.2019

Kancelář Komory
Přítomni: dle prezenční listiny (11 členů)Zahájení (F. Kuda)Přivítání přítomnýchSchválenZápis byl schválen bez připomínek. Program zasedání:1.Tvorba a aktualizace pomůcek pro obor MI v roce 20192. Informace z jednání RPRP ČKAIT, které proběhlo 9.-10.10.