ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápisy z jednání celá ČR

Zápis z VO 16. 3. 2017

Oblastní kancelář Olomouc
VÝBOR OBLASTI DNE 16. 3. 2017 Zápis ze schůze výboru 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. Shromáždění delegátů na SD v Praze dne 25. 3. 2017, zúčastní se všichni zvolení delegáti. 3. Nový seminář v rámci doprovodného programu veletrhu STAVOTECH dne 30. 3. 2017 – byl domluven s ing. Janem Zajíčkem na téma „Aktuální problémy při stavbě a opravách komunikací“. Všichni členové obdrželi pozvánku. 4. DVD Profesis – kvůli chybným datům byla na OK dodána zásilka 160 ks nových DVD na výměnu.

Zápis z VO 16. 2. 2017

Oblastní kancelář Olomouc
VÝBOR OBLASTI DNE 16. 2. 2017 Zápis ze schůze výboru 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. Zhodnocení VH: - Organizace a průběh VH, prodej odborných publikací v předsálí, DVD Profesis a stavební pomůcka pro všechny účastníky VH, - Účast hostů – bylo pozváno 19 hostů, zúčastnilo se 12 hostů, - Diskuze – investiční činnost – výhled v Olomouci, novela Stavebního zákona - urychlení povolovacího procesu záleží také na stavebníkovi, nedostatky ve využívání autorského a technického dozoru. - Informace o publikacích ČKAIT a o Profesisu, - Cena ČKAIT a vyhlášení i ceny ČKAIT veřejnosti,

Zápis z VO 16. 2. 2017

Oblastní kancelář Olomouc
VÝBOR OBLASTI DNE 16. 2. 2017 Zápis ze schůze výboru 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. Zhodnocení VH: - Organizace a průběh VH, prodej odborných publikací v předsálí, DVD Profesis a stavební pomůcka pro všechny účastníky VH, - Účast hostů – bylo pozváno 19 hostů, zúčastnilo se 12 hostů, - Diskuze – investiční činnost – výhled v Olomouci, novela Stavebního zákona - urychlení povolovacího procesu záleží také na stavebníkovi, nedostatky ve využívání autorského a technického dozoru. - Informace o publikacích ČKAIT a o Profesisu, - Cena ČKAIT a vyhlášení i ceny ČKAIT veřejnosti,

Zápis výboru 2017.03.13

Oblastní kancelář České Budějovice
ntrola úkolů z minulých jednání: - 16.2.2017 Novely zákona 406/2000 Sb. O hospodaření energií a jejich dopady na projektování, účast 41 AO 2. Plán práce: http://www.ckait.cz/terminova-listina/ceske-budejovice Ke stávajícím, již odsouhlaseným akcím CŽV: - 16.3.2017 Změny v BOZP na staveništi, činnost koordinátora a plán BOZP na staveništi, akce CŽV - 12. a 13.4.2017 Dřevostavby 2017, oblast zajistila 2 referáty (ECČB, HZS) akce CŽV - 13.4.2017 Seminář BIM, zajišťuje IC ČKAIT, akce CŽV

Záznam zasedání technické komise ČKAIT č 1/2017 dne 24. 2. 2017

 Přítomni Marie Báčová, Ing, Hedviga Klepáčková,  Ing. Šárka Janoušková, Ing. Václav Mach, Ing. Ladislav. Bukovský,Host: Ing. Linda Veselá Ph.D.Omluveni:, Ing. Zdeněk Žabička, Ing. arch. Zdena Umlášková, Ing. Robert Špalek, Ing. Jan Klečka, Ing. Michal Drahorád, PhD., Ing Lubomír Keim, CSc Návrh programuTS návrh výšky místností --Ing. Veselá PhD, L.zašle upravený TS návrh do týdnenásledně připomínkové řízení (Ing.

Záznam z jednání Profesního aktivu oboru GEOTECHNIKA – ČKAIT, konaného 20. února 2017

Kancelář Komory
Přítomni: Barvínek, Charousková, Mach, Masopust, Remeš, Řičica, Šmejda, UhrinOmluveni: Svoboda, VlkNepřítomni: Drahorád, Koiš, Marek,Program dle témat ustavujícího jednání AG:                                        

Zápis z jednání výboru oblasti - 2/2017

Oblastní kancelář Liberec
Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Liberec konané dne 13. 2. 2017 od 15:30 hodin. Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina).