ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápisy z jednání celá ČR

Zápis č. 10/2019 ze zasedání výboru Oblasti Praha ČKAIT ze dne 9.12.2019

Oblastní kancelář Praha
Přítomni:Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Bořek, Ing. Jaroslav Jelínek, Ing. Milan Komínek, Ing. Marek Novotný, Ph.D., Ing. Olgerd Pukl, Ing. Jaroslav Synek, Ph.D., Ing. Michael Trnka ml., CSc., Ing. Lenka WiatrováOmluveni:Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Eva Patáková, Ing.

Zápis z jednání VO dne 9. 1. 2020

Oblastní kancelář Olomouc
ČKAIT - VÝBOR OBLASTI OLOMOUC Zápis ze schůze výboru dne 9. 1. 2020 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. Upozornění na VII. běh CŽV 2019 - 2021. • Všechny autorizované osoby musí prokázat, že se odborně vzdělávaly a to přes akce komory nebo individuálně. Formulář potřebný pro vyplnění lze získat na webové adrese: www.ckait.cz/celozivotni-vzdelavani • Abychom předešli komplikacím na konci VII. běhu CŽV, doporučujeme všem účastníkům vytisknout si nový formulář z webu komory a průběžně si jednotlivé akce zaznamenávat do připravené tabulky. 3. CŽV – pro rok 2020

Zápis výboru 2020.01.06

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů z minulých schůzí: Všechny úkoly roku 2019 byly splněny Autorizované osoby byly o všech odborných akcích informování prostřednictvím Z+i, oblastním Zpravodajem a e-mailovou poštou. 2. Příprava VH 15.1.2020: Výbor odsouhlasil výroční zprávu i prezentaci na VH. S Clarion Congress Hotelem tajemnice projednala a odsouhlasila uspořádání sálu včetně techniky a občerstvení. Tajemnice zašle všem členům, kteří zajišťují organizaci VH, příslušné podklady. Výbor souhlasí s kandidaturou Ing. Františka Hladíka do Představenstva. 3. Různé Předseda informoval o:

Zápis z výjezdního zasedání výboru OK ČKAIT Ústí nad Labem dne 3.12.2019 v Roudnici nad Labem

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Zápis z výjezdního zasedání výboru OK ČKAIT Ústí nad Labem, konaného dne 3.12.2019 v Roudnici nad Labem, je připojen v příloze.

VHO Jihlava 2020 - zprávy

Oblastní kancelář Jihlava
V příloze najdete Plán činnosti na rok 2020 a Zprávu o činnosti za rok 2019 na oblasti Jihlava.

Záznam ze zasedání Technické komise ČKAIT č. 9/2019 dne 15.11.2019

Kancelář Komory
Přítomni: Ing. Jan Klečka, Ing. Václav Mach, Marie Báčová, Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Ing. Lenka WiatrováOmluveni: Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Josef Filip, Ph.D. Ing. Dominika Hejduková, Ing. Šárka Janoušková, Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Robert Špalek Host: Ing. Linda Veselá, Ph.D.Program:NormalizaceIng. Klečka – za účasti Ing.

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 7/2019 dne 13.9.2019

Kancelář Komory
ProgramNormalizaceIng. Keim – jmenování Ing. Václava Petráše do TNK 105 Komíny – Ing. Petráš obdržel pozvání na příští zasedání komise TNK 105 v zářínávrh ČSN 73 3451 – Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů – návrh normy byl v rozporu se zadáním – nebyly tam řešeny skleněné obklady, zpracovatelem návrhu je Dr. Justa; bude zasedat nová komise – norma bude zpracována celá znovu – autorem bude opět Dr.

Zápis z jednání 10:00, 9. 9. 2019, Dům ČKAIT, Sokolská 1498/15, Praha 2

Kancelář Komory
Přítomni: V. Mach, M. Trnka, T. Novotný, J. Chaloupský, P. Rybár, V. Zima, L. Vejvara, V. Honzík, J. Kozák, D. Gregor, M. Drahorád, P. Bek, J. Maivald, L. Bukovský, K. Jung, P. Jiříček, S. Rada, M. Rada,(viz prezenční listina)Hosté: - 1) Informace o činnosti AktivuV posledním období probíhala diskuze stran aktualizace technické normy ČSN 73 0038 - Hodnocení existujících konstrukcí, k níž Aktiv připravil připomínky. V současnosti je připravena finální verze aktualizace. M.

Zápis č. 9/2019 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 25.11.2019

Oblastní kancelář Praha
Přítomni:Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Bořek, Ing. Jaroslav Jelínek, Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Marek Novotný, Ph.D., Ing. Olgerd Pukl, Ing. Jaroslav Synek, Ph.D., Ing. Michael Trnka ml., CSc., Ing. Lenka WiatrováOmluveni:Ing. Milan Komínek, Ing. Eva Patáková, Ing.

Zápis výboru 2019.12.02

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů z minulého jednání 14.11.2019 Navrhování ochrany pozemních staveb před nežádoucím působením vody podle směrnice ČHIS 01 – účast 18 AO. 28.11.2019 Defekty budov 2019: spolupořadatel OK ČKAIT, 2. Plán práce 2.pol.2019: 12.12.2019 Adventní setkání – akce organizačně zajištěna. K dnešnímu dni přihlášeno 25 osob. 3. Návrh plánu práce 1.pol. 2020: 20.2.2020 Co je nutné pro úspěch BIM projektu – organizuje OK ČKAIT ve spolupráci s Odbornou radou pro BIM, z.s. Seminář je přihlášen do projektu CŽV. 26.2.-29.2.2020 Veletrh IBF Brno: organizuje IC ČKAIT,