ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápisy z jednání celá ČR

Záznam z jednání Profesního aktivu oboru GEOTECHNIKA – ČKAIT, konaného 21. února 2018

Kancelář Komory
Přítomni: Barvínek, Komín, Mach, Masopust, Řičica, Šmejda,Nepřítomni: Drahorád, Grünwald, Charousková, Koiš, Marek, Remeš, Svoboda, Uhrin, VlkProgram dle témat ustavujícího jednání AG:Pověření úkolem:I.

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 1/2018 dne 19.1.2018

Kancelář Komory
Přítomni: Marie Báčová, Ing. Hedviga Klepáčková, Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Klečka, Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Václav Mach, Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Lenka WiatrováOmluveni: Ing. Robert Špalek, Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Šárka Janoušková, Ing. Petr Sedlák, Ph.D.Program

Zápis č. 2/2018 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 19.2.2018

Oblastní kancelář Praha
Přítomni:Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Bořek, Ing. Milan Komínek, Ing. Jan Matějka, Ing. Vladimíra Špačková, Ing. Michael Trnka ml., CSc., Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Tomáš Nosek, Ing. Jaroslav Synek, Ing. Lenka WiatrováOmluveni:Ing. Jaroslav Jelínek, Ing.

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Ústí nad Labem dne 28.2.2018

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Ústí nad Labem, konaného dne 28.2.2018 je připojen v příloze.

Zápis ze schůze výboru OK Jihlava ze dne 20.2.2018.

Oblastní kancelář Jihlava
Na schůzi výboru oblasti Jihlava dne 20.2.2018 se členové zabývali především přípravou odborných akcí. Podrobný zápis najdete v příloze.

Zápi výboru 2018.03.05

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů u minulého jednání - 15.2.2018 Novela stavebního zákona: seminář se uskutečnil za účasti 80 AO. - Představenstvo schválilo návrh na udělení čestného členství pro Ing. Bohumila Kujala. 2. Organizační zajištění shromáždění delegátů – delegáti obdrželi pozvánky na jednání SD dne 24.3.2018 v Praze a byla domluvena organizace dopravy delegátů, výbor souhlasí s použitím AUV 3. Plán práce 8.3.2018 Vodohospodářské stavby: seminář zajištěn – garant ČSVH, Ing. Melounová

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT dne 9. 1. 2018

Kancelář Komory
Datum:9. 1. 2018Čas :15.00 – 17.00 hod.Místo:FSt  ČVUT v Praze  Přítomni:prof.

Zápis z výborové schůze - 2/2018

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z výborové schůze OK ČKAIT Liberec konané dne 19. 2. 2018 od 15:00 hodin. Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina). Volba nového předsedy a místopředsedy výboru OK ČKAIT Liberec: - na nové tříleté období výboru OK ČKAIT zvolen za předsedu Ing. Karel Urban a za místo- předsedu výboru Ing. Petr Chval. Informace Ing. Karla Urbana: 1. přivítání dvou nových členů výboru – Ing. Sobotky a pana Kracíka. 2. poděkování panu Šírovi za tříletou práci ve výboru a předání dárku.

Zápis z VO 15. 2. 2018

Oblastní kancelář Olomouc
ČKAIT - VÝBOR OBLASTI OLOMOUC Zápis ze schůze výboru dne 15. 2. 2018 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. Informace o VH oblasti Olomouc • Za kandidáty do Dozorčí komise ČKAIT Brno byly zvoleni: Ing. Radovan Mikula a Ing. Vladimír Puda. • Po konání VH byl na první schůzce členů výboru zvolen nový předseda výboru - Ing. Jiří Kožušníček. 3. Volba zástupce předsedy oblastní kanceláře Olomouc. • po hlasování zvolených členů oblasti byl zvolen Ing. Majer 4. Úkoly vyplývající pro Výbor oblasti z usnesení a diskuzních příspěvků, • Zajistit plnění plánu činnosti pro rok 2018,

Zápis č. 1/2018 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 15.1.2018

Oblastní kancelář Praha
Přítomni:Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Bořek, Ing. Jaroslav Jelínek, Ing. Milan Komínek, Ing. Jan Matějka, Ing. Marek Novotný, Ph.D., Ing. Eva Patáková, Ing. Vladimíra Špačková, Ing. Michael Trnka ml., CSc., Ing.