ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápisy z jednání celá ČR

Zápis ze schůze výboru oblasti Jihlava ze dne 6.12.2017.

Oblastní kancelář Jihlava
Ve středu 6.12.2017 se konalo zasedání výborů OK ČKAIT Jihlava. Hlavním tématem zasedání byla příprava volební valné hromady oblasti Jihlavy ve středu 10.1.2018. Podrobný zápis najdete v příloze.

Zápis z výborové schůze - 12/2017.

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z výborové schůze OK ČKAIT Liberec konané dne 11. 12. 2017 od 15:30 h. Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina). Program OK ČKAIT – informace předsedy Ing. K. Urbana: 1. Informace ke „Stavbě století“. 2. Sdělena žádost firmy HL Hutterer (Ing. Maňas) o prezentaci jejich výrobků na naší VH. 3. Sdělena jména navrhovaných kandidátů do výboru 2018 a kandidátů na SD 2018. 4. Sdělen průběh předání gratulace a dárku Ing. Šedovi k jeho životnímu jubileu („90“ let, 20.12.17) a ocenění „čestným členem Komory“.

Zápis výboru 2017.12.04

Oblastní kancelář České Budějovice
V úvodu omluvil místopředseda oblasti Ing. Fr. Konečný předsedu Ing. Fr. Hladíka a ujal se vedení dnešního jednání. 1. Kontrola úkolů z minulých jednání: 9.11.2017 – Energetická náročnost budov , akce se zúčastnilo 34 AO. 23.-24.11.2017 Defekty budov 2017 - konference úspěšně proběhla, příspěvky za ČKAIT přednesli Ing. Honzík-AO a kpt. Ing. Jaromír Horálek – HZS. 7.12.2017 - Adventní setkání v Borovanech – akce zajištěna. Přihlášeno 45 osob. 2. Organizační zajištění VH 2018 Dne 17.1.2018 od 14:00-17:00 hod, v Clarion Congress Hotelu České Budějovice.

Zápis z výborové schůze - 11/2017.

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z výjezdního zasedání výboru ČKAIT Liberec spojeného s exkurzí „Přemostění v Poniklé“, konaného dne 13. 11. 2017 od 16:00 h Přítomni: členové výboru a hosté - viz prezenční listina. Program OK ČKAIT – informace předsedy Ing. K. Urbana: - Informace ke „Stavbě století“. - Dne 14.11.17 proběhne na SPŠ stavební Liberec seminář na téma „Novela stavebního zákona“. Přihlášeno 50 AO. Pro velký zájem členů OK se uvažuje o konání této aktuální přednášky v roce 2018 v prostorách pavilonu „P“ Krajské nemocnice Liberec.

Zápis č. 9/2017 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 6.11.2017

Oblastní kancelář Praha
Přítomni:Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Bořek, Ing. Jaroslav Jelínek, Ing. Michael Trnka ml., CSc., Ing. Vladimíra Špačková (částečně), Ing. Eva Patáková, Ing. Jan Matějka, Ing. Marek Novotný, Ph.D., Ing. Lenka WiatrováOmluveni:Ing.

Zápis z jednání VO 23.11.2017

Oblastní kancelář Olomouc
VÝBOR OBLASTI DNE 23. 11. 2017 Zápis ze schůze výboru 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. Dny otevřených dveří na školách 24. – 25. 11. 2017, školy navštíví a předají publikace: SPŠS Lipník nad Bečvou – ing. Tomek SOŠ a SOU Jeseník – ing. Švub SPŠS Horstav Olomouc – ing. Kožušníček 3. Seminář „Vady dřevostaveb“ – vysoká účast, odborná přednáška velmi kvalitní. Prezentace byla zaslána mailem všem zúčastněným. Diskuze byla i o havarované vazníkové střeše tělocvičny.

Zápis č. 8/2017

Oblastní kancelář Ostrava
Zápis č. 8/2017 z výjezdního zasedání výboru ČKAIT Ostrava konaného dne 3. 10. 2017 ve Fulneku Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Petr Bura, Ing. Ladislav Čech, Ing. Petr Dospiva, Ph.D., Ing. Renata Zdařilová,Ph.D., Ing. Jaroslav Gilar, Dr. Ing.Tomáš Novotný, Ing. Jindřich Pater 1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru Zápis ze schůze výboru konané dne 7. 9. 2017 byl schválen bez připomínek. 2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob  Připravované akce

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 5/2017 dne 13.10. 2017

Kancelář Komory
Přítomni: Marie Báčová, Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Hedviga Klepáčková, Ing. Jan Klečka, Ing. Lubomír Keim, CSc, Ing. Václav Mach, Ing. Petr Sedlák, Ph.D. Omluveni: Ing. Robert Špalek, Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Josef Filip, Ing. Šárka Janoušková, Program Zákon o stavebních výrobcích národní státy si musí předpis pro výrobky aplikované do staveb stanovit sami, nelze akceptovat výrobky dle nařízení 305/2011 (CPR), kde je nedostatečná deklarace nezbytných vlastností

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Jihlava dne 15.11.2017.

Oblastní kancelář Jihlava
Ve středu dne 15.11.2017 proběhlo na OK Jihlava zasedání výboru OK. Hlavním bodem jednání byla příprava volební VHO, která se bude konat 10.1.2018 v Gotickém sále Radnice Jihlava. Podrobné informace najdete v příloze.

Zápis z 39. jednání Profesního aktivu autorizovaných oborů TZS a TPS České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě konaného ve dnech 8. a 9. 11. 2017 v hotelu Fara Rančířov u Jihlavy

Kancelář Komory
Program aktivu: Zahájení Profesního aktivu Databázové projektování – první kroky k BIM Data z 3D skenování jako primární vstup pro projektování Standardy A4.1 Projektování staveb Zákon č.194/2017 Sb., o urychlení výstavby vysokorychlostního internetu Novela č. 183/20006 Sb. (Stavební zákon), a s ním souvisejících předpisů Závěry z jednání, odborná diskuze Aktivu se zúčastnilo 37 účastníků, z toho 2 členové představenstva, 2 pracovníci ČKAIT a 2 externí lektoři.