ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápisy z jednání celá ČR

Zápis č. 7/2017 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 18.9. 2017

Oblastní kancelář Praha
Přítomni:Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Bořek, Ing. Michael Trnka ml., CSc. (částečně), Ing. Vladimíra Špačková, Ing. Eva Patáková, Ing. Milan Komínek, Ing. Jan Matějka, Ing. Marek Novotný, Ph.D. (částečně), Ing. Lenka WiatrováOmluveni:Ing.

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT dne 23. 6. 2017

Kancelář Komory
Přítomni: Marie Báčová, Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Klečka, Ing. Lubomír Keim, CSc, Ing. Václav Mach, Ing. Šárka Janoušková, Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Lenka Wiatrová Omluveni: Ing. Michal Drahorád, PhD., Ing. Robert Špalek, Ing. Hedviga Klepáčková Návrh programu TS návrh výšky místností – Ing. J. Klečka podklad konečné znění + připomínkovací tabulka metodika připomínkování navrhovaná změna – přidat slovo návrhová

Zápis výboru 2017.10.12

Oblastní kancelář České Budějovice
Výjezdní zasedání výboru OK ČKAIT se konalo společně s OP ČSSI za účelem upřesnění práce oblasti ČKAIT ve vztahu na CŽV a spolupráce s OP ČSSI. Součástí byla i odborná exkurze na stavby přihlášené do soutěže PRESTA v oblasti Vimperk. Odborný výklad zajistil Ing. Ivan Štětina. 1. Kontrola úkolů z minulých jednání: 21.9.2017 - GRECO pojišťovna + Wavin Ekoplastik: Účast 18 osob. 28.-30.9.2017- Stavby a historie -exkurze úspěšně proběhla. Ing. Hladík poděkoval organizátorům Ing.Maškovi a K.Kovalovské za zorganizování, Zhodnocení ve Zpravodaji. Účast 25 osob.

Záznam z jednání Profesního aktivu oboru GEOTECHNIKA – ČKAIT, konaného 27. září 2017

Kancelář Komory
Přítomni: Barvínek, Grünwald, Charousková, Mach, Masopust, Remeš, Řičica, Uhrin,Nepřítomni: Drahorád, Koiš, Marek, Svoboda, Šmejda, Vlk

Zápis č. 7/2017

Oblastní kancelář Ostrava
Zápis č. 7/2017 ze schůze výboru ČKAIT Ostrava konané dne 7. 9. 2017 Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Marta Bílková, Ing. Petr Bura, Ing. Ladislav Čech, , Ing. Renata Zdařilová, Ing. Jindřich Pater Hosté: Ing. Vlastimil Reichel 1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru Zápis ze schůze výboru konané dne 1. 6. 2017 byl schválen bez připomínek. 2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob  Připravované akce:

Zápis č. 6/2017

Oblastní kancelář Ostrava
Zápis č. 6/2017 ze schůze výboru ČKAIT Ostrava konané dne 1. 6. 2017 Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Marta Bílková, Ing. Petr Bura, Ing. Ladislav Čech, , Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., Ing. Jaroslav Gilar, Ing. Petr Dospiva, Ph.D., Hosté: 1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru Zápis ze schůze výboru konané dne 4. 5. 2017 byl schválen bez připomínek. 2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob  Připravované akce:

Zápis ze schůze výboru OK ČKAIT Jihlava 4.10.2017.

Oblastní kancelář Jihlava
Ve středu dne 4.10.2017 proběhlo zasedání výboru OK ČKAIT Jihlava. Na svém setkání se členové především zabývali přípravou odborných akcí na rok 2018. Podrobný zápis z jednání najdete v příloze.

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Ústí nad Labem dne 20.9.2017

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Ústí nad Labem, konaného dne 20.9.2017 je připojen v příloze.

Zápis z jednání zúžené RPRP dne 16. 8. 2017

Kancelář Komory
Přítomní: Ing. Pater, Ing. Hejduková, Ing. Karasová, doc. Pokorný (částeč.) Program: Program zasedání RPRP v Ostravě ve dnech 5. – 6. 9. 2017; bude rozeslán přihlášeným účastníkům do 25. 8. 2017. Prověrka stavu aktualizací a nových pomůcek PROFESIS 2017; prezentace a další úpravy na RPRP v Ostravě. Prověrka stavu aktualizace A 4.1 STANDARDY služeb na online PROFESIS; PS navedeny, TZS v jazykové kontrole. Prověrka navedení A 3.22 Pražské stavební předpisy na PROFESIS; stanovisko TK/ČKAIT k dispozici.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO PODPORU ROZVOJE PROFESE ČKAIT (RPRP) v OK ČKAIT Ostrava ve dnech 5. až 6. 9. 2017

Kancelář Komory
Přítomní: Ing. Pater, Ing. Mach, Báčová, Ing. Čmelík, Ing. Karasová, doc. Pokorný, Ing. Zimová, Jendruščák, Ing. Vaverka, doc. Kuda, Mgr. Machačková, Ing. Bukovský, Ing. Hejduková, Ing. Vokurka, Ing. Zídek, Ing. Chromý, Ing. Špačková, doc. Papež, Ing. Drahorád, Ing. Horák, Jarcovjáková, Jarolímová, doc. Ficek, Ing. Frýba, Ing. Pejchal, Pastuszek, Ing. Smiga Omluvení: Prof. Kabele, Ing. Serafín, Ing. Křeček, Prof. Materna, Ing. Mandík, Ing. Hladík, Ing. Šafránek, Ing. Štěpán, Ing. Hnízdil, Ing. Řičica, doc. Masopust, Ing. Janoušková, Ing. Bijok, Ing. Dospiva