ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápisy z jednání celá ČR

Zápis z jednání VO dne 11. 4. 2019

Oblastní kancelář Olomouc
ČKAIT - VÝBOR OBLASTI OLOMOUC Zápis ze schůze výboru dne 11. 4. 2019 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. CŽV – pro rok 2019 Po finalizaci termínů s BEA centrem a přednášejícími nám zůstávají pro I. pololetí roku 2019 tyto odborné přednášky: • Dozory ve výstavbě (opakovaná přednáška) 30. 4. 2019 od 15.00 • Impregnace konstrukčního dřeva (Bochemie) 14. 5. 2019 od 14.00 • Bezpečný a efektivní návrh budov (PEIKKO Group) 11. 6. 2019 od 15.00 Na druhé pololetí roku 2019 jsme pro naši oblast schválili následující akce:

Zápis výboru 2019.04.08

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů z minulého jednání 14.3.2019 Požadavky na výstavbu, BOZP na staveništi- semináře se zúčastnilo 29 AO. Účastníci obdrželi prezentaci v tištěné podobě. 2. Zhodnocení Shromáždění delegátů: Za oblast se zúčastnilo 10 zvolených delegátů, 1x omluvenka pro nemoc. Ing.Hladík a přítomní členové výboru (delegáti) zhodnotili v krátkosti průběh SD, Ing.Hladík byl zvolen předsedou návrhové komise, Usnesení SD je zveřejněno na webové stránce ČKAIT.

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT ze dne 4.4.2019

Kancelář Komory
Datum:4.4.2019Čas :15.00 – 17.00 hod.Místo:FSt ČVUT  Přítomni:prof. Kabele, Ing.

Zápis č. 3/2019 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 18.3.2019

Oblastní kancelář Praha
Přítomni:Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Bořek, Ing. Jaroslav Jelínek, Ing. Olgerd Pukl, Ing. Marek Novotný, Ph.D., Ing. Vladimíra Špačková (částečně), Ing. Michael Trnka ml., CSc., Ing. Lenka WiatrováOmluveni:Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Milan Komínek, Ing. Eva Patáková, Ing.

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT 6.2.2019

Kancelář Komory
Datum:6.2.2019Čas :15.00 – 17.00 hod.Místo:FSt ČVUT  Přítomni:prof. Kabele, Ing. Šubrt, Ing.

Zápis z jednání VO dne 21. 3. 2019

Oblastní kancelář Olomouc
ČKAIT - VÝBOR OBLASTI OLOMOUC Zápis ze schůze výboru dne 21. 3. 2019 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. CŽV – pro rok 2019 Po finalizaci termínů s BEA centrem a přednášejícími nám zůstávají pro I. pololetí roku 2019 tyto odborné přednášky: • Standardy odvodnění pro město Olomouc 9. 4. 2019 od 15.00 • Dozory ve výstavbě (opakovaná přednáška) 30. 4. 2019 od 15.00 • Impregnace konstrukčního dřeva (Bochemie) 14. 5. 2019 od 14.00 • Bezpečný a efektivní návrh budov (PEIKKO Group) 11. 6. 2019 od 15.00 Na druhé pololetí roku 2019 jsme schválili následující akce:

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 2/2019 dne 22.2.2019

Kancelář Komory
Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Marie Báčová, Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Jan Klečka, Ing. Václav Mach, Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Ing. Lenka WiatrováOmluveni: Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Robert Špalek, Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Šárka Janoušková Host: Ing. Filip Kalina (BIM)ProgramTS ČKAIT č.01 – vypouští se ze sledování Normalizace2 články Ing. Macha a Ing.

Zápis ze zasedání komise BIM ČKAIT č. 3/2018

Kancelář Komory
 Zápisze zasedání komise BIM ČKAIT  č. 3/2018 Datum:21. 11.