ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápisy z jednání celá ČR

Zápi výboru 2019.05.13

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů z minulého jednání 16. a 17.3.2019 Dřevostavby Volyně-seminář úspěšně proběhl. Zhodnocení ve Zpravodaji a Z+i. 25.4.2019 Stavby a výkon státního požárního dozoru podle zák. o požár. ochraně, novinky v normách PBS - seminář úspěšně proběhl. Zhodnocení ve Zpravodaji a Z+i. Účast 31 AO. 2. PRESTA 10.ročník

Zápis č. 4/2019 z výjezdního zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT do Mělníku dne 24.4.2019

Oblastní kancelář Praha
Přítomni:Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Marek Novotný, Ph.D., Ing. Jaroslav Synek, Ph.D., Ing. Vladimíra Špačková, Ing. Lenka Wiatrová

Zápis z výborové schůze - 4/2019

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z výborové schůze OK ČKAIT Liberec konané dne 29. 4. 2019 od 15:00 h. Přítomni: členové výboru (viz prezenční listina). Informace předsedy Ing. Karla Urbana: 1. Předány členům výboru ke kontrole nové žádostí o autorizaci. Byly schváleny. 2. Informace k průběhu Shromáždění delegátů v Praze 30. 3. 2019. 3. Téma seminářů pro II. pol. 2019, byly odeslány do Prahy 18.4.19: „Požární bezpečnost staveb“, „Atypické prosklené obvodové pláště“, „PREFA Aluminiumprodukte – střešní a fasádní systémy“, „Okružní křižovatky v ČR 1998 - 2018.

Zápis ze zasedání Profesního aktivu „Městské inženýrství“ ČKAIT konaného dne 21 .03.2019

Kancelář Komory
Přítomni: dle prezenční listiny (11 členů)Zahájení (F. Kuda)Přivítání přítomnýchSchválenZápis byl schválen bez připomínek. Program zasedání:1.Tvorba a aktualizace pomůcek pro obor MI v roce 20192. Informace z jednání RPRP ČKAIT, které proběhlo 9.-10.10.

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 3/2019 dne 22.3.2019

Kancelář Komory
Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Marie Báčová, Ing. Jan Klečka, Ing. Václav Mach, Ing. Lenka WiatrováOmluveni: Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Robert Špalek, Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Šárka Janoušková, Ing. Petr Sedlák, Ing. Lubomír Keim, CSc.Host: Ing. Žanet Hadžič (MMR ČR) ProgramNormalizaceLB – příprava ČSN 73 1901-02 – Navrhování střech – chtějí vydat do konce 03/2019, probíhá zapracování připomínek (prof.

Zápis ze schůze výboru OK Jihlava ze dne 26.3.2019.

Oblastní kancelář Jihlava
Výbor oblasti Jihlava se na svém zasedání zabýval přípravou odborných akcí. Podrobný zápis z jednání najdete v příloze.

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Ústí nad Labem dne 25.3.2019

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Ústí nad Labem, konaného dne 25.3.2019, je připojen v příloze.

Zápis z jednání VO dne 11. 4. 2019

Oblastní kancelář Olomouc
ČKAIT - VÝBOR OBLASTI OLOMOUC Zápis ze schůze výboru dne 11. 4. 2019 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. CŽV – pro rok 2019 Po finalizaci termínů s BEA centrem a přednášejícími nám zůstávají pro I. pololetí roku 2019 tyto odborné přednášky: • Dozory ve výstavbě (opakovaná přednáška) 30. 4. 2019 od 15.00 • Impregnace konstrukčního dřeva (Bochemie) 14. 5. 2019 od 14.00 • Bezpečný a efektivní návrh budov (PEIKKO Group) 11. 6. 2019 od 15.00 Na druhé pololetí roku 2019 jsme pro naši oblast schválili následující akce:

Zápis výboru 2019.04.08

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů z minulého jednání 14.3.2019 Požadavky na výstavbu, BOZP na staveništi- semináře se zúčastnilo 29 AO. Účastníci obdrželi prezentaci v tištěné podobě. 2. Zhodnocení Shromáždění delegátů: Za oblast se zúčastnilo 10 zvolených delegátů, 1x omluvenka pro nemoc. Ing.Hladík a přítomní členové výboru (delegáti) zhodnotili v krátkosti průběh SD, Ing.Hladík byl zvolen předsedou návrhové komise, Usnesení SD je zveřejněno na webové stránce ČKAIT.

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT ze dne 4.4.2019

Kancelář Komory
Datum:4.4.2019Čas :15.00 – 17.00 hod.Místo:FSt ČVUT  Přítomni:prof. Kabele, Ing.