Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČKAIT
10. červen 2024

Vyšla novela nařízení vlády č. 119/2024 Sb.

Dne 4.6.2024 bylo ve Sbírce zákonů České republiky publikováno nařízení vlády vlády č. 119/2024 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Zavádí postupnou povinnost označovat vybrané stavení výrobky českou značkou shody CCZ. Novela nařízení vlády přibližuje obsah prohlášení o shodě vydávaného výrobcem, dovozcem, případně distributorem jeho harmonizovanému ekvivalentu - prohlášení o vlastnostech. Vydáním prohlášení o shodě výrobce nebo dovozce odpovídá za to, že výrobek splňuje deklarované vlastnosti výrobku a že přijal opatření, kterými trvale zabezpečuje shodu jím uváděných výrobků na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky na stavby.

SLP ČKAIT
28. květen 2024

Rekodifikace stavebního práva - Nový stavební zákon a jeho prováděcí předpisy

Od 1. 7. 2024 nabývá účinnosti pro všechy stavby nový stavební zákon, tj. zákon č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále též "NSZ"). Podle § 334a odst. 1 NSZ trvá od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 přechodné období, kdy se posuzují podle NSZ pouze tzv. vyhrazené stavby uvedené v příloze č. 3 NSZ, stavby s nimi související a stavby, které s nimi tvoří soubor staveb. Podle § 329 bude možné předložit i dokumentaci zpracovanou podle dosavadních právních předpisů až do 30.6.2027, což se má podle MMR dotýkat projektových dokumentací, jejichž zpracování bylo zahájeno ještě před 1.7.2024. Níže pod článkem uveřejněná pod č. 131/2024 Sb. je vyhláška o dokumentaci staveb, která nahrazuje dosavadní vyhlášku č. 499/2006 Sb. a č. 146/2024 Sb.vyhlášky o požadavcích na výstavbu, zákon o Státním fondu podpory investic a plné znění stavebního zákona s vyznačením změn.  

ČKAIT
24. květen 2024

Urbanistický projekt roku 2024

Do jubilejního 10. ročníku soutěžní přehlídky Urbanistický projekt roku 2024 se přihlásilo 15 projektů z 8 regionů České republiky. Všechny projekty si můžete prohlédnout na webu a zároveň můžete hlasovat v probíhajícím hlasování o Cenu veřejnosti - Cenu CNN Prima NEWS. Hlasování veřejnosti je otevřeno do 23. 6. 2024 do 24:00 hodin! Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční na galavečeru v pondělí 24. června 2024 v domě Nadace ABF.

ČKAIT
16. květen 2024

Dostupné bydlení může zvýšit porodnost a přispět ke stabilitě veřejných rozpočtů

TZ 9/2024: Překvapivě přímou korelaci mezi počtem dokončených bytů a počtem narozených dětí lze vyčíst z údajů Českého statistického úřadu. V roce 2023 se dokončilo jen 38 tisíc bytů, přičemž většina byla postavena prostřednictvím soukromého sektoru. Obecní a družstevní výstavba je zcela marginální, ročně se jedná jen o zhruba tisíc bytů v rámci celé ČR. Vloni se narodilo pouhých 91 tisíc dětí. Je to druhý nejhorší údaj od konce druhé světové války. Podle sociologů je současná nízká porodnost zapříčiněna mnoha faktory. K těm zásadním však může patřit i právě zcela zřetelná vazba mezi dostupným bydlením a ochotou k rodičovství.

ČKAIT
2. květen 2024

ČKAIT vítá Portál stavebníka a očekává, že projektanti ho budou moci otestovat

TZ 8/2024: Portál stavebníka jako základní kámen digitalizace stavebního řízení představil ve čtvrtek 25. dubna ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš v rámci zahajovací konference Stavebního veletrhu v Brně. Živě prezentovaný systém vypadal podle přítomných zástupců České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) značně intuitivně a uživatelsky přívětivě. Jeho velkou výhodou je podle ČKAIT i to, že využívá pouze open source technologie a ukládání dat a procesy běží na cloudu. Bude tedy přístupný z jakéhokoliv běžného zařízení, například tabletu či chytrého telefonu, pomocí webového prohlížeče. Pro přihlášení postačí identita občana, tedy ověření např. pomocí bankovní identity. Portál stavebníka bude propojený s příslušnými státními registry a spuštěn má být k 1. červenci 2024.

ČKAIT
4. duben 2024

Dostupné bydlení v Česku není chiméra. Za 60 tisíc Kč za metr čtverečný...

TZ 7/2024Nový byt v ceně od 51 000 Kč do 59 000 Kč za čtverečný metr, tedy třípokojový byt 70 m2 již od 3,6 milionu korun? Nejde o početní chybu, podvod ani návrat do roku 2015, kdy se za tuto cenu prodávaly byty i v Praze. V tomto cenovém rozpětí vycházejí přepočtem objemových cenových ukazatelů, který pro potřeby měst a obcí připravuje Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), celkové náklady, a tedy i možné prodejní ceny dostupného bydlení, a to v roce 2024! V ceně jednotky v běžném bytovém domě realizovaném v obvyklém standardu už jsou navíc započítány všechny nezbytné související náklady včetně letos snížené 12% DPH a přiměřeného zisku všech účastníků procesu výstavby.

ČKAIT
22. březen 2024

Jihočeská Volyně nabídne vize pro celé české stavebnictví

TZ 5/2024: Významné autority z oblasti stavebních systémů na bázi dřeva z celého světa se 26. a 27. března sjedou do jihočeské Volyně. Proběhne zde 25. ročník mezinárodní konference Dřevostavby. Zájem o tuto konferenci je mezi odborníky trvale vysoký a pravidelně sem přijíždí více než 600 účastníků z mnoha zemí. Ve Volyni jsou totiž pokaždé prezentovány nové projektové principy, konstrukční detaily, postupy zpracování dřeva a výroby dřevěných prvků, ale i aspekty navrhování, realizace a provozu dřevostaveb.

ČKAIT
13. březen 2024

Centrum stavitelského dědictví NTM v Plasích získává dokumentaci Ing. B. Baxy

TZ 4/2024: Až ve čtvrtek 28. března tohoto roku zahájí Centrum stavitelského dědictví NTM v Plasích u Plzně již svou 10. návštěvnickou sezónu, budou si moci badatelé z řad odborné veřejnosti – krom jiných novinek – prolistovat rozšířenou sbírkou cenné odborné literatury. Právě v těchto dnech Národní technické muzeum, které za obnovou rozsáhlého areálu v Plasích stojí, obdrželo poslední část odborné knihovny Ing. Bohumíra Baxy – čestného člena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), v níž několik let působil i jako člen Stavovského soudu, nebo Českého svazu stavebních inženýrů. Slavnostní převzetí poslední části této výjimečné knihovny se uskutečnilo 13. března 2024. Krátce poté, 22. května, oslaví Ing. Baxa 90. narozeniny.