Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČKAIT
20. únor 2024

Délka povolování staveb v ČR? Nikoliv roky, ale měsíce, ukázal průzkum ČKAIT

TZ 3/2024: Absence metodiky sjednocující postupy dotčených orgánů a stavebních úřadů, často protichůdné požadavky dotčených orgánů (památková ochrana, životní prostředí atd.), požadavky na doplnění stanovisek dotčených orgánů, ale i nedořešené majetkoprávní vztahy: to jsou podle téměř 1 100 členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), kteří se zapojili do anonymního průzkumu, hlavní příčiny zdlouhavých povolovacích stavebních řízení v České republice.

ČKAIT
14. únor 2024

Čeští a němečtí inženýři se dohodli na spolupráci

Přelomová dohoda o spolupráci mezi Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Českým svazem stavebních inženýrů (ČSSI) a Braniborskou komorou inženýrů (BBIK), byla 2. února podepsána v Postupimi. Nové partnerství otevírá širokou škálu společných aktivit nejen v oblasti zvyšování odborných znalostí, vzdělávání a vědy, ale rovněž i při koordinaci v oblasti evropské stavební legislativy.

ČKAIT
13. únor 2024

Přehlídka inženýrského umění letos slaví 20 let. Přihlásíte se i vy?

Pokud chcete být součástí jubilejního 20. ročníku soutěže Cena Inženýrské komory 2023 a máte zájem na prezentaci svých krásných děl a zároveň se tím spolu s námi podílet na propagaci a zviditelnění našeho náročného a krásného stavařského umu, tak neváhejte a přihlaste se! Přihlásit se lze do 31. března 2024! Přihláška je bez poplatků. Vice cik.ckait.cz

ČKAIT
23. leden 2024

ČKAIT odmítá doživotní odpovědnost projektantů – stavby nejsou dobře spravovány

TZ 1/2024: Pokud dojde k havárii zkolaudované stavby, může být v trestním řízení obžalován i po desítkách let od jejího dokončení původní projektant, stavbyvedoucí či zhotovitel bez ohledu na zanedbanou údržbu či užívání v rozporu s předpoklady projektové dokumentace. Promlčecí lhůta pro autorizované osoby podle této praxe začíná běžet až od případné poruchy nebo havárie stavby, nikoliv od jejího dokončení, uvedení do provozu a řádného předání provozovateli stavby. ČKAIT to navrhuje změnit.

ČKAIT
3. leden 2024

Reakce ČKAIT na nepravdivá tvrzení zveřejněná v MF Dnes

TZ 0/2024: Bez reakce vedení Komory nemohl zůstat rozhovor s Pavlem Sovičkou, ředitelem české pobočky developerské společnosti Panattoni. V rozhovoru pro MF Dnes, který vyšel 8. 12. 2023 pod názvem „Razítko? Tady šest let, v Polsku šest měsíců“ osočil ČKAIT z řady obstrukcí ohledně povolovacího řízení a vyhlášek k novému stavebnímu zákonu. Míra zcela zkreslených, vyfabulovaných a lživých informací dosáhla takové úrovně, že zveřejňujeme oficiální reakci. Inženýrská komora není brzdou rychlé výstavby – pouze té nekvalitní nebo problematické z pohledu veřejného zájmu.

SLP ČKAIT
2. leden 2024

Rekodifikace stavebního práva - Nový stavební zákon

Od 1. 1. 2024 nabývá účinnosti nový stavební zákon, tj. zákon č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále též "NSZ"). Nenabývá však účinnosti jako celek, ale po částech. Nový stavební zákon stanoví přechodné období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 (§ 334a odst. 1 NSZ). V tomto období se posuzují podle NSZ pouze tzv. vyhrazené stavby (příloha č. 3 NSZ), stavby s nimi související a stavby, které s nimi tvoří soubor staveb (§ 334a odst. 3 NSZ). Podle dosavadní právní úpravy - stavebního zákona, tj. zákona č. 183/2006 Sb., ve znění do 31. 12. 2023 (dále též "stavební zákon"), se až do 30. 6. 2024 posuzují všechny ostatní stavby. Řízení a postupy, které se vztahují k těmto ostatním stavbám, se dokončí i po 1. 7. 2024 podle stavebního zákona, za předpokladu, že žádosti stavební úřad obdrží ještě do 30. 6. 2024. K provedení NSZ připravuje MMR ve spolupráci také s profesními komorami ČKAIT a ČKA vyhlášky o požadavcích na výstavbu a o dokumentaci staveb.

SLP ČKAIT
1. leden 2024

Novela autorizačního zákona č. 360/1992 Sb.

Změny zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (AZ) nastaly k 1.1.2024 na základě účinnosti novelizace AZ změnovým zákonem č. 284/2021 Sb. (ZZ)   Záhlaví -  název zákona  je zaveden název „autorizační zákon“ alternativně k jeho plnému názvu namísto společné zkratky „Komora“ začal zákon rozlišovat mezi ČKA a ČKAIT

ČKAIT
29. listopad 2023

Nečekaně odešel prof. Ing. Alois Materna CSc., MBA, 1. místopředseda ČKAIT

S velkým smutkem oznamujeme, že nás zcela nečekaně opustil prof. Ing. Alois Materna CSc., MBA (+78 let), skvělý člověk, významný představitel ČKAIT, pedagog a přední odborník na stavební mechaniku a plasticitu. Poslední rozloučení se koná 6. prosince 2023 ve 14.00 v obřadní síni krematoria města Brna, Jihlavská ulice 1.