Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

SVI ČKAIT
18. říjen 2011

Architecture Week Praha 2011

Ve dnech od 10. do 23. 10.

SVI ČKAIT
9. říjen 2011

14. SALON ARCHITEKTŮ A INŽENÝRŮ 2011

Otevřená přehlídka myšlenek, architektonických návrhů, realizací, studií a výtvarných děl se vztahem k architektuře a stavitelství. Pořádá Obec architektů ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, AIA ČR - asociací interiérových architektů České republiky, Fakultou multimediálních komunikací UTB ve Zlíně, s architekty ze Slovenska, Polska, Německa a Srbska.   Vernisáž 13. Salonu Obce architektů se bude konat 13.

SVI ČKAIT
9. říjen 2011

Rozesílka Zpráv a informací č. 3/2011

Zprávy a informace č. 3/2011 byly rozeslány s následujícími přílohami: 1. Publikace Bezbariérové řešení staveb 2. Právní informace 3/2011 3. Barevná nabídka publikací Členy, kteří podzimní balíček nedostali vyzýváme, aby se obrátili na Středisko vzdělávání a informací ČKAIT.

ČKAIT
5. říjen 2011

14. Salon architektů a inženýrů 2011

Otevřená přehlídka myšlenek, architektonických návrhů, realizací, studií a výtvarných děl se vztahem k architektuře a stavitelství. Pořádá Obec architektů ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, AIA ČR - asociací interiérových architektů České republiky, Fakultou multimediálních komunikací UTB ve Zlíně, s architekty ze Slovenska, Polska, Německa a Srbska. Vernisáž 13. Salonu Obce architektů se bude konat 13. prosince 2011 v 17,30 hodin V Nadaci ABF, Václavské nám. 37, Praha 1.

SVI ČKAIT
8. září 2011

Od 1. října 2011 nabývá účinnosti nová ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže

V září 2011 byla vydána nová ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže, která nahrazuje předchozí normy ČSN 73 6057 a ČSN 73 6058 z roku 1987.   Podle této normy se nově navrhují nejen hromadné, ale nově i jednotlivé a řadové garáže. V normě jsou uvedena omezení pro parkování vozidel na plynná a ostatní alternativní paliva, rámcově jsou řešeny automatické parkovací systémy a dále požadavky na bezbariérové užívání staveb.

SVI ČKAIT
8. září 2011

Výrazný podnět k úsporám energie a energetické účinnosti

Tisková zpráva Evropské komise, Brusel, 22. 6. 2011   Nejlevnější energií je ta, kterou nespotřebováváme. Nadešel čas pro dosažení evropského cíle zvýšení energetické účinnosti o 20 % do roku 2020. Pokud se v příštích letech nic nezmění, EU tento cíl splní jen napůl. To ohrožuje naši konkurenceschopnost, náš boj za snížení emisí CO2 a naši bezpečnost dodávek energie. Pro každého spotřebitele to stále znamená vysokou cenu za účet.

Ostrava
6. září 2011

Usnesení Valné hromady 2011

Valná hromada schvaluje: Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře ČKAIT v Ostravě za rok 2010, přednesenou p. Ing. Svatoplukem Bijokem – přednostou oblasti. Zprávu o činnosti dozorčí rady ČKAIT a kontrole činnosti OK Ostrava v roce 2010, přednesenou členem DR ČKAIT p. Ing. Josefem Sláčalem, CSc. Výsledky voleb na Shromáždění delegátů ČKAIT, které se bude konat v Praze dne 19. 3. 2011 a možnost jmenování náhradníků přednostou OK ČKAIT Ostrava.

ČKAIT
5. září 2011

Standardy profesních výkonů a souvisejících činností

Od posledního „druhého pracovního znění“ metodické pomůcky Výkony a honoráře architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě (rok vydání 2003) uplynula doba, za kterou se mnoho podmínek (legislativních, realizačních, hospodářských a dalších) výrazně změnilo. Vzhledem k tomuto faktu vyvstala potřeba vydání aktualizovaného dokumentu, který by akceptoval současné podmínky.