Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČKAIT
28. červen 2024

Jak má vypadat projektová dokumentace pro povolení stavby? Ukáže zřejmě až praxe

TZ 11/2024: Tisíce záměrů k povolení stavby zřejmě dorazí do posledního června na stavební úřady po celé České republice. Stavebníci a projektanti tímto krokem budou chtít zvýšit pravděpodobnost, že povolovací řízení nebude vedeno v rámci přechodných ustanovení nového stavebního zákona (NSZ), ale poběží ještě podle dosavadního správního postupu a vyhlášek tzv. starého stavebního zákona. Podle zjištění České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) je vysoce pravděpodobné, že řada podání nebude kompletní. Projektanti i sami stavebníci jen chtěli formálně využít poslední možnost před aplikací nového stavebního zákona a příslušných vyhlášek.

ČKAIT
25. červen 2024

Titul Urbanistický projekt roku 2024

Ocenění v soutěži Urbanistický projekt roku 2024 si odneslo celkem 10 projektů z 15 přihlášených urbanistických projektů z celé České republiky. Soutěž vypisuje tradičně Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj, Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Českým svazem stavebních inženýrů a s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu, Agentury pro standardizaci a Národního centra Stavebnictví 4.0.

ČKAIT
25. červen 2024

O Ceně Inženýrské komory může rozhodovat i veřejnost

TZ 10/2024: Stavba nového pavilonu P Fakultní nemocnice v Olomouci zvítězila v loňském roce v hlasování veřejnosti v rámci Ceny Inženýrské komory. Letos se o přízeň návštěvníků a uživatelů uchází celkem 67 v posledních dvou letech dokončených staveb a dva nerealizované projekty. Hlasování je možné na stránkách https://cik.ckait.cz/ až do pátku 6. září. Vítěz bude společně s 11 laureáty hlavních cen i držiteli čestných uznání vyhlášen 18. října během Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), která je pořadatelem 20. ročníku těchto prestižních cen.

ČKAIT
10. červen 2024

Vyšla novela nařízení vlády č. 119/2024 Sb.

Dne 4.6.2024 bylo ve Sbírce zákonů České republiky publikováno nařízení vlády vlády č. 119/2024 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Zavádí postupnou povinnost označovat vybrané stavení výrobky českou značkou shody CCZ. Novela nařízení vlády přibližuje obsah prohlášení o shodě vydávaného výrobcem, dovozcem, případně distributorem jeho harmonizovanému ekvivalentu - prohlášení o vlastnostech. Vydáním prohlášení o shodě výrobce nebo dovozce odpovídá za to, že výrobek splňuje deklarované vlastnosti výrobku a že přijal opatření, kterými trvale zabezpečuje shodu jím uváděných výrobků na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky na stavby.

SLP ČKAIT
28. květen 2024

Rekodifikace stavebního práva - Nový stavební zákon a jeho prováděcí předpisy

Od 1. 7. 2024 nabývá účinnosti pro všechy stavby nový stavební zákon, tj. zákon č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále též "NSZ"). Podle § 334a odst. 1 NSZ trvá od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 přechodné období, kdy se posuzují podle NSZ pouze tzv. vyhrazené stavby uvedené v příloze č. 3 NSZ, stavby s nimi související a stavby, které s nimi tvoří soubor staveb. Podle § 329 bude možné předložit i dokumentaci zpracovanou podle dosavadních právních předpisů až do 30.6.2027, což se má podle MMR dotýkat projektových dokumentací, jejichž zpracování bylo zahájeno ještě před 1.7.2024. Níže pod článkem uveřejněná pod č. 131/2024 Sb. je vyhláška o dokumentaci staveb, která nahrazuje dosavadní vyhlášku č. 499/2006 Sb. a č. 146/2024 Sb.vyhlášky o požadavcích na výstavbu, zákon o Státním fondu podpory investic a plné znění stavebního zákona s vyznačením změn.  

ČKAIT
24. květen 2024

Urbanistický projekt roku 2024

Do jubilejního 10. ročníku soutěžní přehlídky Urbanistický projekt roku 2024 se přihlásilo 15 projektů z 8 regionů České republiky. Všechny projekty si můžete prohlédnout na webu a zároveň můžete hlasovat v probíhajícím hlasování o Cenu veřejnosti - Cenu CNN Prima NEWS. Hlasování veřejnosti je otevřeno do 23. 6. 2024 do 24:00 hodin! Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční na galavečeru v pondělí 24. června 2024 v domě Nadace ABF.

ČKAIT
16. květen 2024

Dostupné bydlení může zvýšit porodnost a přispět ke stabilitě veřejných rozpočtů

TZ 9/2024: Překvapivě přímou korelaci mezi počtem dokončených bytů a počtem narozených dětí lze vyčíst z údajů Českého statistického úřadu. V roce 2023 se dokončilo jen 38 tisíc bytů, přičemž většina byla postavena prostřednictvím soukromého sektoru. Obecní a družstevní výstavba je zcela marginální, ročně se jedná jen o zhruba tisíc bytů v rámci celé ČR. Vloni se narodilo pouhých 91 tisíc dětí. Je to druhý nejhorší údaj od konce druhé světové války. Podle sociologů je současná nízká porodnost zapříčiněna mnoha faktory. K těm zásadním však může patřit i právě zcela zřetelná vazba mezi dostupným bydlením a ochotou k rodičovství.

ČKAIT
2. květen 2024

ČKAIT vítá Portál stavebníka a očekává, že projektanti ho budou moci otestovat

TZ 8/2024: Portál stavebníka jako základní kámen digitalizace stavebního řízení představil ve čtvrtek 25. dubna ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš v rámci zahajovací konference Stavebního veletrhu v Brně. Živě prezentovaný systém vypadal podle přítomných zástupců České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) značně intuitivně a uživatelsky přívětivě. Jeho velkou výhodou je podle ČKAIT i to, že využívá pouze open source technologie a ukládání dat a procesy běží na cloudu. Bude tedy přístupný z jakéhokoliv běžného zařízení, například tabletu či chytrého telefonu, pomocí webového prohlížeče. Pro přihlášení postačí identita občana, tedy ověření např. pomocí bankovní identity. Portál stavebníka bude propojený s příslušnými státními registry a spuštěn má být k 1. červenci 2024.