Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Statika a dynamika staveb, Mosty a inženýrské konstrukce a Zkoušení a diagnostika (S,M,Z)

Zápis z jednání 10:00, 9. 9. 2019, Dům ČKAIT, Sokolská 1498/15, Praha 2

Přítomni: V. Mach, M. Trnka, T. Novotný, J. Chaloupský, P. Rybár, V. Zima, L. Vejvara, V. Honzík, J. Kozák, D. Gregor, M. Drahorád, P. Bek, J. Maivald, L. Bukovský, K. Jung, P. Jiříček, S. Rada, M. Rada,
(viz prezenční listina)
Hosté: -
 
1) Informace o činnosti Aktivu
V posledním období probíhala diskuze stran aktualizace technické normy ČSN 73 0038 - Hodnocení existujících konstrukcí, k níž Aktiv připravil připomínky. V současnosti je připravena finální verze aktualizace. M.

Zápis z jednání Aktiv Statika, diagnostika a zkoušení staveb, mosty a inženýrské konstrukce, 19. 11. 2018

Přítomni: V. Mach, M. Trnka, T. Novotný, K. Jung, J. Chaloupský, J. Kozák, V. Zima, J. Pokorný, V. Honzík, L. Vejvara, J. Vrba, M. Drahorád, P. Jiříček, L. Bukovský, H. Šelingová, P. Nejedlý, B. Gregor

(viz prezenční listina)

Hosté: M. Smutek, P. Křeček

 

1) Tisková konference a další veřejné aktivity

Zápis z jednání Aktiv Statika, diagnostika a zkoušení staveb, mosty a inženýrské konstrukce, 5. 3. 2018

Přítomni:         V. Mach, T. Novotný, J. Kozák, J. Pokorný, V. Honzík, L. Vejvara, D. Gregor, M. Drahorád, L. Bukovský, P. Bek, P. Jiříček
(viz prezenční listina)
Hosté:              -
 
1) Shromáždění delegátů 2018 (SD)
V. Mach navrhl, aby vedoucí aktivu přednesl na SD v diskuzi příspěvek o aktuálním stavu profese a nedodržování zásad práce AO, jejichž důsledkem jsou poruchy a havárie staveb.

Zápis z jednání 10:00, 18. 9. 2017

Přítomni:         V. Mach, K. Jung, D. Lemák, J. Pokorný, V. Honzík, L. Vejvara, D. Gregor, M. Drahorád, L. Bukovský, J. Maivald
Hosté:              J. Dolejš
 
1) Vystoupení Doc. ing. J. Dolejš
J. Dolejš vystoupil jako zástupce Českomoravské komory lešenářů (ČKL). Informoval o stávajícím stavu v oblasti navrhování, provádění a kontroly dočasných konstrukcí, zejména lešení.

Zápis z jednání 10:00, 20. 3. 2017

Přítomni:         V. Mach, M. Trnka, R. Špalek, J. Chaloupský, J. Pokorný, V. Honzík, L. Vejvara, D. Gregor, M. Drahorád, P. Bek, L. Bukovský
Hosté:              -
 
1) Návrh smlouvy s Magistrátem Hl. m. Prahy (MHmP) na zajištění pomoci při řešení mimořádných událostí
L. Bukovský prezentoval Aktivu aktuální stav připravované smlouvy s Magistrátem Hl. m.