Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Almanach Soutěže SPŠ stavebních českého severozápadu 1997 - 2016

Almanach Soutěže SPŠ stavebních českého severozápadu 1997 - 2016

Almanach byl vydán na podporu rozšíření spolupráce inženýrských organizací se středními průmyslovými a odbornými školami na celém území republiky. Almanach byl vydán díky finanční podpoře Karlovarského kraje.

Soutěž vznikla zásluhou nestora hnutí pana Jana Mežárky (tehdejšího představitele Regionálního stavební sdružení Karlovy Vary, kolektivního člena SPS v ČR). Ten byl iniciátorem záměru v rámci stavebních výstav v Karlových Varech založit soutěž učňů stavebních oborů v roce 1992, na níž navázala soutěž studentů v roce 1997, ke které dalo podnět seskupení osob oslovených Janem Mežárkou. Snahou bylo přiblížit školskou výuku praxi, vzbudit zájem o řemeslo a najít zajímavé, přijatelné a zábavné formy vzdělávání v technickém oboru. Zatímco soutěž učňů měla hned na počátku úspěch a plnou podporu v podnikové sféře, studentská soutěž svou vazbou na střední školy, vyžadovala odlišnou přípravu se seznámením náplně a rozsahem výuky na školách.

Byla to touha po tom, aby členové stavařské obce cítili hrdost na to, že jsou součástí oboru, který tvoří naše životní prostředí, a jehož vynikající představitelé zanechávají po sobě památníky své doby. Krásné i méně krásné. Tak to bylo vždy a bude i nadále. Aby ti, kteří se účastní tvorby našeho životního prostředí byli hrdi na to, že i oni se na této tvorbě zúčastnili, i když se o jejich jménech neví.

Jan Mežárka

19. 12. 2016